Show simple item record

The status of an injured person in a criminal proceeding
dc.contributor.advisorGřivna, Tomáš
dc.creatorPolmová, Olga
dc.date.accessioned2017-04-19T19:33:41Z
dc.date.available2017-04-19T19:33:41Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/23176
dc.description.abstract150 nebude zma eno uspokojení p iznaného nároku poškozeného na náhradu škody. Nep ikro í-li poškozený k vymáhání svého nároku do t í m síc ode dne, kdy nabyl právní moci rozsudek, jímž byl pen žitý trest uložen, pen žitý trest se vymáhá bez ohledu na nárok poškozeného. Uvedené ustanovení tak up ednost uje uspokojení nároku poškozeného p ed výkonem uloženého pen žitého trestu, což autorka považuje za velmi vhodné. K uvedenému je nutno dodat, že autorka se ve své praxi setkala již s tím, že rozsudkem soudu prvního stupn byla obžalovanému vedle citelného pen žitého trestu uložena povinnost nahradit poškozenému škodu ve výši, která rovn ž nebyla zanedbatelná. V daném p ípad se však šance poškozeného na uspokojení jeho nároku uložením uvedeného pen žitého trestu zna ným zp sobem snížila. V tomto p ípad autorka odhlédne od toho, že v tomto konkrétním p ípad shledala uložený pen žitý trest neefektivní a nevedoucí d sledn k napln ní ú elu trestu; obecn je však nutno konstatovat, že zavedením takové právní úpravy i v eské republice by bylo možné zajistit v tší možnost uspokojení pravomocným rozhodnutím p iznaného nároku poškozeného na náhradu škody v p ípadech, kdy bude obžalovanému sou asn týmž rozhodnutím uložen i pen žitý trest. Záv rem této kapitoly je nutno konstatovat, že v ad nov p ijatých institut i úprav...cs_CZ
dc.description.abstract163 SUMMARY This work is focussed on the status of an injured person by a criminal activity in Czech criminal proceeding. It tries to give a coherent view to this topic in the conditions of the Czech criminal law when it takes its bearings on contemporary valid legislation, to mention its weak points and suggest the solution. After the introduction which is also engaged in main objectives of this work and also the reason why the author of this work has chosen this topic, the author firstly defines the conception of the injured person and also the victim of a crime which are not, according to her opinion, the same. The separate chapter is dedicated to the problem of secondary victimization of the injured and the victims of crimes. The secondary victimization prevention also reflects in international documents of international organizations which are mentioned in this chapter too. As it has been said above, the main substance of this work is an analysis of the status of an injured by a criminal activity in Czech criminal proceeding. The main part of this work is shaped by a description of particular rights of the injured during the criminal proceedings which are legally berthed in Czech Criminal Code. The author tries to analyse this contemporary legislation, to point out weak points and application problems...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.titleProcesní postavení poškozeného v trestním řízenícs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2009
dcterms.dateAccepted2009-12-15
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId74688
dc.title.translatedThe status of an injured person in a criminal proceedingen_US
dc.contributor.refereeVokoun, Rudolf
dc.identifier.aleph001193101
thesis.degree.nameJUDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csProspělcs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.cs150 nebude zma eno uspokojení p iznaného nároku poškozeného na náhradu škody. Nep ikro í-li poškozený k vymáhání svého nároku do t í m síc ode dne, kdy nabyl právní moci rozsudek, jímž byl pen žitý trest uložen, pen žitý trest se vymáhá bez ohledu na nárok poškozeného. Uvedené ustanovení tak up ednost uje uspokojení nároku poškozeného p ed výkonem uloženého pen žitého trestu, což autorka považuje za velmi vhodné. K uvedenému je nutno dodat, že autorka se ve své praxi setkala již s tím, že rozsudkem soudu prvního stupn byla obžalovanému vedle citelného pen žitého trestu uložena povinnost nahradit poškozenému škodu ve výši, která rovn ž nebyla zanedbatelná. V daném p ípad se však šance poškozeného na uspokojení jeho nároku uložením uvedeného pen žitého trestu zna ným zp sobem snížila. V tomto p ípad autorka odhlédne od toho, že v tomto konkrétním p ípad shledala uložený pen žitý trest neefektivní a nevedoucí d sledn k napln ní ú elu trestu; obecn je však nutno konstatovat, že zavedením takové právní úpravy i v eské republice by bylo možné zajistit v tší možnost uspokojení pravomocným rozhodnutím p iznaného nároku poškozeného na náhradu škody v p ípadech, kdy bude obžalovanému sou asn týmž rozhodnutím uložen i pen žitý trest. Záv rem této kapitoly je nutno konstatovat, že v ad nov p ijatých institut i úprav...cs_CZ
uk.abstract.en163 SUMMARY This work is focussed on the status of an injured person by a criminal activity in Czech criminal proceeding. It tries to give a coherent view to this topic in the conditions of the Czech criminal law when it takes its bearings on contemporary valid legislation, to mention its weak points and suggest the solution. After the introduction which is also engaged in main objectives of this work and also the reason why the author of this work has chosen this topic, the author firstly defines the conception of the injured person and also the victim of a crime which are not, according to her opinion, the same. The separate chapter is dedicated to the problem of secondary victimization of the injured and the victims of crimes. The secondary victimization prevention also reflects in international documents of international organizations which are mentioned in this chapter too. As it has been said above, the main substance of this work is an analysis of the status of an injured by a criminal activity in Czech criminal proceeding. The main part of this work is shaped by a description of particular rights of the injured during the criminal proceedings which are legally berthed in Czech Criminal Code. The author tries to analyse this contemporary legislation, to point out weak points and application problems...en_US
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV