Faculty / university part collections

Recent Submissions

 • Syndrom vyhoření, stres a deprese trenérů ve vrcholovém sportu 

  Defence status: DEFENDED
  Kuba, Kryštof (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
  Date of defense: 24. 9. 2021
  Název disertační práce Syndrom vyhoření a depresivní symptomatologie zkoumané na výběrovém souboru trenérů v ČR (2020) Cíle práce Cílem této disertační práce je zjištění metrik celkového vyhoření a jeho subdimenzí s využitím ...
 • Neuro Biomechanical principles in robot-assisted gait training for pediatric patients 

  Defence status: DEFENDED
  Žarković, Dragana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
  Date of defense: 23. 9. 2021
  Název: Uplatnění neurobiomechanických principů a jejich využití u roboticky asistované terapie v pediatrické neurorehabilitaci Úvod: Je nedostatek informací o tom, jak roboticky-asistovaný trénink chůze (RAGT) přispívá ke ...
 • Biomechanické aspekty techniky jízdy na rychlostní kanoi v kontextu asymetrického zatížení posturálního systému 

  Defence status: DEFENDED
  Štryncl, Radim (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
  Date of defense: 23. 9. 2021
  Název práce: Biomechanické aspekty techniky jízdy na rychlostní kanoi v kontextu asymetrického zatížení posturálního systému Cíl práce: Hlavním cílem práce bylo, na základě teoretických poznatků a vlastních empirických ...
 • Porucha tělesného schématu u pacientek hospitalizovaných s mentální anorexií 

  Defence status: DEFENDED
  Ulrichová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
  Date of defense: 22. 9. 2021
  Úvod: Porucha tělesného schématu je jednou ze základních charakteristik mentální anorexie. Projevuje se ve všech fázích nemoci, často přetrvává i po ukončení léčby a je jedním z prediktorů relapsu onemocnění. Tělesné schéma, ...
 • Koordinačné zmeny vo vybranej odľahlej časti pohybovej sústavy pri chôdzi v rovnej obuvi a na vysokých podpätkoch 

  Defence status: DEFENDED
  Čuj, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
  Date of defense: 21. 9. 2021
  Názov: Koordinačné zmeny vo vybranej odľahlej časti pohybovej sústavy pri chôdzi v rovnej obuvi a na vysokých podpätkoch. Cieľ práce: Cieľom dizertačnej práce je zistiť, ako chôdza na vysokom opätku vplýva na koordinačné ...
 • Vliv pohybové intervence na muskuloskeletální systém u pacientů před a po plánované bariatrické operaci 

  Defence status: DEFENDED
  Cibulková, Natálie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
  Date of defense: 20. 9. 2021
  Název: Vliv pohybové intervence na muskuloskeletální systém u pacientů před a po plánované bariatrické operaci. Cíle: Hlavním cílem této studie bylo zhodnotit vliv tříměsíční pohybové intervence na vývoj statické posturální ...
 • Zhodnocení nejčastějších úrazů a rozhodujících faktorů k účasti v kurzech vybrané běžecké organizace 

  Defence status: DEFENDED
  Rejzková, Dominika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
  Date of defense: 9. 9. 2021
  Thesis title: Evaluation of Common Injuries and Determinants of Participation in the Programme of a Running Institution. Aim of the thesis: The aim of the research is to evaluate the most common injuries for women in an ...
 • Effect of open and closed loop cueing on gait function in Parkinson disease. 

  Defence status: DEFENDED
  Almathami, Saad Hassan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
  Date of defense: 9. 9. 2021
  The objective of this study is to evaluate the effectiveness of opened and closed loop cueing intervention on Parkinson disease patients gait function focusing on the temporal and spatial parameters of gait and to define ...
 • Pády seniorů 

  Defence status: DEFENDED
  Islami, Timur (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
  Date of defense: 7. 9. 2021
  Title: Falls in the eldery Objectives: The aim of this diploma thesis is to analyze and classify knowlage about falls in the eldery during usual daily activities with focus on prevencion and detection of falls by useing ...
 • Hodnocení vlivu pravidelné slackline aktivity na dynamickou posturální stabilitu sportující populace ve věku 20-30 let 

  Defence status: DEFENDED
  Žitná, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
  Date of defense: 9. 9. 2021
  Author: Bc. Petra Žitná Title: Evaluation of the influence of regular slackline activity on the dynamic postural stability of the sport population aged 20-30 years Aim: The aim of this work is an attempt to objectively ...
 • Posturální stabilita u hráčů Ultimate frisbee 

  Defence status: DEFENDED
  Juranová, Magdalena (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
  Date of defense: 9. 9. 2021
  Title: Postural stability in Ultimate frisbee players Aims: The aim of the work is to objectively measure and evaluate the dynamic postural stability of a deliberately selected group of Czech Utimate frisbee (UF) players ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti klientů se službami konkrétních základen vybrané společnosti 

  Defence status: DEFENDED
  Bílková, Bohuslava (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
  Date of defense: 7. 9. 2021
  Title: Marketing Research of Customers' Satisfaction with the Services of Specific Bases of a Selected Company Objectives: The aim of the diploma thesis is to conduct a marketing research of customers' satisfaction with ...
 • Lymfedém u pacientek po léčbě karcinomu prsu z pohledu fyzioterapie: literární rešerše 

  Defence status: DEFENDED
  Suchanová, Pavla (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
  Date of defense: 9. 9. 2021
  Author: Pavla Suchanová Title: Lymphedema in patients after the breast cancer treatment from the view of physiotherapy: literature review Objective: The aim of the literature review was to find out which are the most used ...
 • Generace Z a sportovní značky 

  Defence status: DEFENDED
  Šustrová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
  Date of defense: 7. 9. 2021
  Title: Generation Z and sports brands Objectives: Main goal of the diploma thesis is to find out brand importance in decision-making process of generation Z living in capital city of Prague using group interviews. Methods: ...
 • Zranění v aerobiku 

  Defence status: DEFENDED
  Drahotová, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
  Date of defense: 7. 9. 2021
  Title: Injuries in aerobics Objectives: The aim of my bachelor's thesis is to find out which part of the body is most often injured in girls who are engaged in competitive forms of aerobics at various levels aged 17-25 ...
 • Problematika udržitelného rozvoje ve sportu 

  Defence status: DEFENDED
  Levá, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
  Date of defense: 7. 9. 2021
  Title: Problems of sustainable development in sport Objectives: The main objective is to write a research thesis with a compilation character. The thesis will describe and discuss the issue of sustainable development in ...
 • Výživové doplňky jako povolený doping 

  Defence status: DEFENDED
  Nožičková, Gabriela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
  Date of defense: 7. 9. 2021
  Title: Nutritional supplements as permitted doping Objectives: The main goal of this thesis is to find out for what specific reasons users of additional resources are willing to invest their money in the purchase of ...
 • Hodnocení motorických dovedností u dětí s poruchou autistického spektra mladšího školního věku praktikující aplikovanou behaviorální analýzu testovou baterií MABC-2 

  Defence status: DEFENDED
  Adamcová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
  Date of defense: 7. 9. 2021
  Title: Assessment of motor skills in children of younger school age with autism spectrum disorder practising applied behavior analysis with the MABC-2 test battery Objectives: The aim of the work is to assess the motor ...
 • Připravenost absolventů kurzů společnosti Fitness Institut, s.r.o. pro výkon profese 

  Defence status: DEFENDED
  Kudrnková, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
  Date of defense: 7. 9. 2021
  Title: Preparedness of graduates of Fitness Institute, s.r.o. education for entering the profession. Objectives: The main goal of this diploma thesis is to evaluate, how the graduates of the courses Fitness Instructor and ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV