• Hodnocení atletické výkonnosti studentek FTVS UK v sedmiboji v letech 2000-2005 

   Morávková, Kristina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Datum obhajoby: 5. 5. 2006
   Title: The evaluation ofthe athletic efficiency ofthe FTVS UK's female student athletes in the heptathlon during the years 2000 - 2005 Consultant: PaedDr. Jana Lakatošová Objective ofthe thesis: The objective ofthe ...
  • Vliv powerjógy na zdravotní funkce člověka 

   Markesová, Vanda (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Datum obhajoby: 16. 5. 2006
  • Fyzioterapeutický postup u fraktury vnějšího kotníku 

   Poubová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Datum obhajoby: 24. 5. 2006
  • Význam kinezioterapie v léčbě astma bronchiale u dětí 

   Pejša, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Datum obhajoby: 10. 5. 2006
   Téma: Význam kinezioterapie v léčbě astma bronchiale u dětí (využití her a sportů v přírodě, lanových a překážkových drah apod.) Theme: Significance ofkineziotherapy in treatment asthma bronchiale by children (use games ...
  • Ovlivnění svalové dysbalance u osob se zrakovým postižením. 

   Miklová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Datum obhajoby: 10. 5. 2006
  • Areál pro volnočasové aktivity dětí z pohledu manažera 

   Urbanová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Datum obhajoby: 9. 5. 2006
   Název práce: Areál pro volnočasové aktivity dětí z pohledu manažera Název v angličtině: An area for free-time activities ofchildren from the manger point of VleW Cíl práce: Prezentovat na příkladu přírodního zábavního ...
  • Možnosti využití ájurvédy ve fyzioterapii 

   Siswartonová, Leona (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Datum obhajoby: 10. 5. 2006
   1. SOUHRN Název práce: Možnosti využití ájurvédy ve fyzioterapii Cíle práce: Na základě dvou kazuistik zhodnotit možnost využití jógové a marmové terapie ve fyzioterapii. Metody řešení: Případová studie dvou probandů s ...
  • Využití posilování v tréninku fotbalových brankařů 

   Caudr, Vít (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Datum obhajoby: 10. 5. 2006
   Název: Využití posilování v tréninku fotbalových brankářů Název v angličtině: The usage offitness exercises for football goalkeepers (in practises) Cíle práce: Zjištění pomocí dotazníkové metody současný a předešlý stav ...
  • Zdravotní a vztahové aspekty školní tělesné výchovy 

   Friedbergerová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Datum obhajoby: 9. 5. 2006
   Název práce: Zdravotní a vztahové aspekty školní tělesné výchovy Cíle práce: Hlavním problémem, kterým se zabývá diplomová práce, Je otázka zdravotního a vztahového přístupu žákyň základních škol ke školní tělesné výchově ...
  • Kompenzační cvičení pro volejbal. 

   Michálková, Radka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Datum obhajoby: 11. 5. 2006
  • Uplatnění sluchově postižených na trhu práce na území hlavního města Prahy 

   Križek, Ján (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Datum obhajoby: 11. 5. 2006
   Název : Uplatnění sluchově postižených na trhu práce na území hlavního města Prahy The exercise of the aurally handicapped people on the labour market on the territory ofthe capital city ofPrague Cíle práce: Cílem diplomové ...
  • Podniková image a identita basketbalových klubů a jejich využití v obchodní činnosti 

   Pillár, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Datum obhajoby: 20. 5. 2006
   Název práce: Podniková identita a image basketbalových klubů a jejich využití v obchodní činnosti. Title of work: Corporate image and identity of basketbal! clubs and their usage for business acitivity. Cíl práce: Seznárrůt ...
  • Fyzioterapeutické postupy u pacienta po fraktuře loketního kloubu 

   Mrázová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Datum obhajoby: 23. 5. 2006
  • Kinematická analýza útočného úderu v badmintonu 

   Skočdopole, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Datum obhajoby: 9. 5. 2006
   2. Abstrakt Název: Kinematická analýza útočného úderu v badmintonu Název v anglickém jazyce: Kinematic analysis ofoffensive stroke in badminton Již 15 let hraji badminton. Má snaha vždy směřovala kjednomu cíly. Být nejlepší. ...
  • Možnosti ovlivnění svalové dysbalance u dospělého jedince s mentálním postižením. 

   Kotas, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Datum obhajoby: 10. 5. 2006
  • Historie a vývoj golfového vybavení 

   Dvořák, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Datum obhajoby: 2. 5. 2006
   Název práce: Historie a vývoj golfového vybavení History and development of golf equipment Cíl práce: Podat jak golfové, tak i široké laické veřejnosti ucelený a přehledný historický popis golfového vybavení a s ním spojeného ...
  • Osobnostní typologie hráče ledního hokeje 

   Moravec, Štěpán (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Datum obhajoby: 28. 5. 2006
   Název diplomové práce: Osobnostní typologie hráče ledního hokeje Název diplomové práce v angličtině: Persona! typology ofice hockey player Cíl práce: Cílem práce je zdokumentovat rozdíly v temperamentu hráčů ledního hokeje ...
  • Kvalitativní aspekty regenerace na úrovni elitního ženského basketbalu v Litvě a ČR 

   Janíková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Datum obhajoby: 9. 5. 2006
   Název práce: Kvalitativní aspekty regenerace na úrovni elitního ženského basketbalu v Litvě a v České republice. Cíle práce: Práce si klade za cíl srovnat kvalitativní aspekty regenerace mezi extra-ligovými družstvy žen v ...
  • Analýza přechodové fáze (útok - obrana) u družstev NBA 

   Kotiš, Ladislav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Datum obhajoby: 5. 5. 2006
   NÁZEVPRÁCE Analýza přechodové fáze (útok- obrana) u družstev NBA. Analysis oftransitional phase (offense - defence) in NBA teams. CÍLE PRÁCE Cílem našeho výzkumu bude potvrdit, nebo vyvrátit domněnku o způsobu přístupu ...
  • Pohybová aktivita a její vliv v průběhu hemodialýzy na tělesnou zdatnost jedinců s chronickým selháním ledvin 

   Táborská, Silvie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Datum obhajoby: 11. 5. 2006
   Title Physical activity during hemodialysis and its impact on physical performance at patients with end-stage renal disease (ESRD). Objective: To verify efficiency of exercise training during hemodialysis with emphasis on ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV