Now showing items 1-20 of 7535

  • Analýza pohybu horní končetiny při útočném úderu u závodních hráček badmintonu 

   Defence status: DEFENDED
   Prausová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 17. 6. 2020
   Název: Analýza pohybu horní končetiny při útočném úderu u závodních hráček badmintonu Cíle: Cílem mé diplomové práce je provést analýzu pohybu horní končetiny při útočném úderu v badmintonu a poukázat na možné rizikové ...
  • Postoje a motivace mladých lidí ke kurzovému sázení na sport 

   Defence status: DEFENDED
   Kovář, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   Název: Postoje a motivace mladých lidí ke kurzovému sázení na sport Cíle: Zjistit, jaké faktory se podílejí na skutečnosti, že mladí lidé v ČR ve věku 18-30 let sázejí na sport a které z těchto faktorů jsou nejvýznamnější. ...
  • Taoismus a zdraví: vybrané aspekty 

   Defence status: DEFENDED
   Tomek, Jaroslav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 16. 12. 2021
   Název: Taoismus a zdraví: vybrané aspekty Cíle: Prvním cílem této diplomové práce je uvést a vyložit taoistický způsob myšlení včetně jeho přístupu ke zdraví. Druhým cílem je představit vybrané aspekty (strava a výživa, ...
  • Možnosti hodnocení vlivu výkonností zátěže na posturální funkce organismu - stanovení norem CDP pro sportující populaci 

   Defence status: DEFENDED
   Vomáčková, Helena (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 15. 12. 2021
   I ABSTRAKT Autor: Mgr. Helena Vomáčková Název: Možnosti hodnocení vlivu výkonností zátěže na posturální funkce organismu - stanovení norem CDP pro sportující populaci Cíl práce: Hlavním cílem této disertační práce je ...
  • Sportovní plavání v Československu 1918-1938 

   Defence status: DEFENDED
   Tomšová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 10. 12. 2021
   Disertační práce se zabývá sportovním plaváním v Českých zemích a v Československu v meziválečném období, konkrétně v období tzv. První republiky. Časově ovšem práce přesahuje už na počátek 19. století, kdy začaly na našem ...
  • Vztah mezi posturální stabilitou a pohybovými aktivitami 

   Defence status: DEFENDED
   Gryc, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 10. 12. 2021
   SOUHRN V práci "Vztah mezi posturální stabilitou a pohybovými aktivitami" jsme se zaměřili na zjišťování úrovně posturální stability a možnosti jejího ovlivňování vhodnými prostředky pohybové intervence u osob se zvýšenou ...
  • Motivační faktory v prevalenci dopingu u návštěvníků fit center 

   Defence status: DEFENDED
   Macho, Juraj (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 7. 12. 2021
   Hlavním cílem této disertační práce je specifikovat roli motivace v tendenci užívání dopingu u návštěvníků vybraných fitness center. Hlavní cíl práce odráží vědecké otázky, ve kterých nás zajímá, jakou roli hrají vnější a ...
  • Identifikace, objektivizace a determinace kritérií výkonnostního hlediska u elitních hráčů fotbalu 

   Defence status: DEFENDED
   Kunzmann, Egon (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 9. 12. 2021
   Identifikace, objektivizace a determinace kritérií výkonnostního hlediska u elitních hráčů fotbalu. Cíle: Identifikace klíčových indikátorů mladých hráčů fotbalu se zaměřením objektivizovat a determinovat možnost dosažení ...
  • Efekt roboticky asistované terapie na funkci horní končetiny v běžných denních činnostech 

   Defence status: DEFENDED
   Hoidekrová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 6. 12. 2021
   Název: Efekt roboticky asistované terapie na funkci horní končetiny v běžných denních činnostech u pacientů po získaném poškození mozku Cíle: Hlavním cílem disertační práce bylo zhodnocení a porovnání efektu dvou terapeutických ...
  • Tělesné sebepojetí a kvalita života studentů středních speciálních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Hába, Marcel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 3. 12. 2021
   Název diplomové práce: Tělesné sebepojetí a kvalita života studentů středních speciálních škol Pracoviště: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. Autor: Bc. Marcel Hába Vedoucí práce: Doc. PhDr. Daniela ...
  • Ověření rytmických schopností u vysokoškolských studentů v oblasti vzdělávání tělesná výchova a sport 

   Defence status: DEFENDED
   Kašparová, Alena (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 16. 11. 2021
   Práce se zabývá vytvořením testové baterie pro posouzení rytmického cítění u vysokoškolských studentů v oblasti vzdělávání Tělesná výchova a sport. Takové testy totiž hudebně-sportovní praxe postrádá a doposud je nucena ...
  • Ventilačně-respirační změny a difuze plynů v simulované sněhové lavině 

   Defence status: DEFENDED
   Sýkora, Karel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 8. 11. 2021
   Title: Ventilation - respiratory changes and diffusion of gases in the simulated snow avalanche. Goals: The aim of this study was to investigate different ventilation-respiratory parameters with breathing into the simulated ...
  • Vztah pohybové aktivity a kognitivních funkcí u seniorů 

   Defence status: DEFENDED
   Dostálová, Radka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 29. 10. 2021
   Title: The relationship between physical activity and cognitive function in older adults Objectives:. The dissertation deals with issues related to the relationship between physical activity and cognitive function in older ...
  • Vliv spánkové deprivace na jemnou motoriku rukou při rozborce a sborce samopalu Sa vz. 58 

   Defence status: DEFENDED
   Szewieczek, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   Title: Effect of sleep deprivation on fine hand motor skills, during disassembly and assembly of submachine gun Sa vz. 58 Objectives: Detection of the effect of acute sleep deprivation on the remediable motor skills of the ...
  • Srovnání různých metod pro stanovení množství tuku v těle u žen s nadváhou a obezitou 

   Defence status: DEFENDED
   Větrovská, Renata (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 11. 10. 2021
   Název práce: Srovnání různých metod pro stanovení množství tuku v těle u žen s nadváhou a obezitou Title of thesis: Comparison of various methods for body fat assessment in overweight and obese female Cíle práce:Cílem práce ...
  • Syndrom vyhoření, stres a deprese trenérů ve vrcholovém sportu 

   Defence status: DEFENDED
   Kuba, Kryštof (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 24. 9. 2021
   Název disertační práce Syndrom vyhoření a depresivní symptomatologie zkoumané na výběrovém souboru trenérů v ČR (2020) Cíle práce Cílem této disertační práce je zjištění metrik celkového vyhoření a jeho subdimenzí s využitím ...
  • Neuro Biomechanical principles in robot-assisted gait training for pediatric patients 

   Defence status: DEFENDED
   Žarković, Dragana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 23. 9. 2021
   Název: Uplatnění neurobiomechanických principů a jejich využití u roboticky asistované terapie v pediatrické neurorehabilitaci Úvod: Je nedostatek informací o tom, jak roboticky-asistovaný trénink chůze (RAGT) přispívá ke ...
  • Biomechanické aspekty techniky jízdy na rychlostní kanoi v kontextu asymetrického zatížení posturálního systému 

   Defence status: DEFENDED
   Štryncl, Radim (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 23. 9. 2021
   Název práce: Biomechanické aspekty techniky jízdy na rychlostní kanoi v kontextu asymetrického zatížení posturálního systému Cíl práce: Hlavním cílem práce bylo, na základě teoretických poznatků a vlastních empirických ...
  • Porucha tělesného schématu u pacientek hospitalizovaných s mentální anorexií 

   Defence status: DEFENDED
   Ulrichová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 22. 9. 2021
   Úvod: Porucha tělesného schématu je jednou ze základních charakteristik mentální anorexie. Projevuje se ve všech fázích nemoci, často přetrvává i po ukončení léčby a je jedním z prediktorů relapsu onemocnění. Tělesné schéma, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV