Zobrazují se záznamy 1-20 z 5864

  • Strategie budování značky vyrábějící surfová prkna 

   Veselka, Dominik (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Datum obhajoby: 4. 5. 2018
   Název: Strategie budování značky vyrábějící surfová prkna Cíle: Cílem této bakalářské práce je vyhledání "bílého místa" na trhu se surfovými prkny a vytvoření produktu, respektive značky, která by toto místo mohla zaplnit. ...
  • Sponzoring České spořitelny zaměřený na sportovní aktivity 

   Procházka, Šimon (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Datum obhajoby: 4. 5. 2018
   Název: Sponzoring České spořitelny zaměřený na sportovní aktivity Cíle: Hlavním cílem této práce je zhodnocení sponzorských aktivit České spořitelny se zaměřením na sport. Výsledkem práce bude soubor doporučení, ze kterého ...
  • Sponzoring týmu Big Shock Racing a jejich vzájemná spolupráce 

   Kadeřábková, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Datum obhajoby: 4. 5. 2018
   Název: Sponzoring týmu Big Shock Racing a jejich vzájemná spolupráce Cíle: Cílem bakalářské práce je navrhnout sponzorský balíček pro potenciální sponzory týmu Big Shock Racing. Dále rozebrat stávající situaci, zjistit, ...
  • Rozpočet České softballové asociace se zaměřením na dílčí rozpočty jednotlivých reprezentačních celků a jejich plnění 

   Pecková, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Datum obhajoby: 4. 5. 2018
   Název: Rozpočet České softballové asociace se zaměřením na dílčí rozpočty jednotlivých reprezentačních celků a jejich plnění Cíle: Hlavním cílem této práce je určení velikosti příjmů a výdajů České softballové asociace v ...
  • Marketingová komunikace FK Dukla Praha ženy 

   Košatková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Datum obhajoby: 4. 5. 2018
   Název práce: Cíl: Metody: Výsledky: Klíčová slova: Marketingová komunikace FK Dukla Praha ženy Cílem práce je na základě analýzy současné marketingové komunikace klubu a výsledků provedeného výzkumu předložit návrhy na ...
  • Plán podpory rozvoje marketingových aktivit vodácké půjčovny ve Znojmě 

   Horáková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Datum obhajoby: 4. 5. 2018
   Název: Plán podpory rozvoje marketingových aktivit vodácké půjčovny ve Znojmě. Cíle: Cílem práce je analýza marketingových aktivit (včetně SWOT analýzy) vodácké Půjčovny lodí Dyje ve Znojmě a na základě těchto zjištění ...
  • Vztah mezi návštěvníky fotbalových utkání a klubem FK Dukla Praha 

   Kaprálková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Datum obhajoby: 4. 5. 2018
   Název: Vztah mezi návštěvníky fotbalových utkání a klubem FK Dukla Praha Cíle: Cílem práce je zjistit, co ovlivňuje vztah ke klubu u návštěvníků fotbalových utkání FK Dukla Praha. Poté formulovat doporučení, jaké žádoucí ...
  • Věk plavců na evropských a světových soutěžích v období 2012- 2016 

   Bukovanová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Datum obhajoby: 3. 5. 2018
   Název: Věk plavců na evropských a světových soutěžích v období 2012- 2016. Cíl práce: Cílem bakalářské práce je zjistit věk plavců na evropských a světových soutěžích v období 2012-2016 u disciplín volným způsobem v kategorii ...
  • Vliv přírody na lidské zdraví a vývoj jedince 

   Antošová, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Datum obhajoby: 3. 5. 2018
   Název: Vliv přírody na lidské zdraví a vývoj jedince Cíle: Cílem této bakalářské práce bylo provést podrobnou rešerši odborné zahraniční literatury zabývající se vlivem přírody na lidské zdraví a vývoj jedince. Metody: K ...
  • TECHNIKA A TAKTIKA BEZPEČNÉHO SJÍŽDĚNÍ RŮZNÝCH TYPŮ VODOPÁDŮ NA KAJAKU 

   Klaus, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Datum obhajoby: 3. 5. 2018
   Název: TECHNIKA A TAKTIKA BEZPEČNÉHO SJÍŽDĚNÍ RŮZNÝCH TYPŮ VODOPÁDŮ NA KAJAKU Cíl práce: Cílem práce je seznámit středně pokročilé a pokročilé kajakáře se správnou technikou a taktikou sjezdu technických úseků řek na kajaku, ...
  • Možnosti záchrany v lanových parcích 

   Jelen, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Datum obhajoby: 3. 5. 2018
   Název: Možnosti záchrany v lanovém parku Cíle: Cílem práce je popis postupů a vybavení užívaných k záchraně v lanových parcích. Dále vytvoření, sestavení a testování pěti záchranných systémů, které slouží k záchraně ...
  • Soutěže v orientačních sportech v ČR v letech 2014-2016 

   Karel, Štěpán (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Datum obhajoby: 3. 5. 2018
   Název: Soutěže v orientačních sportech v ČR v letech 2014-2016 Cíle: Cílem této práce je podat ucelenou informaci o orientačním sportu, jeho formách, rozsahu a obsazenosti závodů v ČR v letech 2014-2016. Metody: Tato ...
  • Oxygenace svalů předloktí během opakované izometrické kontrakce do vyčerpání 

   Hannsmann, Johan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Datum obhajoby: 3. 5. 2018
   Název: Oxygenace svalů předloktí během opakované izometrické kontrakce do vyčerpání u sportovních lezců. Cíle: Cílem této práce je posoudit tkáňovou oxygenaci flexorů prstů při opakované intermitentní ruční dynamometrii u ...
  • Analýza lezeckého pohybu 

   Maternová, Hedvika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Datum obhajoby: 3. 5. 2018
   Název: Analýza lezeckého pohybu Cíle: Analýzou videozáznamů zjistit poměr statické a dynamické fáze při lezení na umělé stěně. Zjistit, zda je lezení s jištěním každým postupovým jištěním rychlejší a dynamičtejší, než ...
  • Metodika práce ergoterapeuta u pacientů s myoelektrickou protézou 

   Hoidekrová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Datum obhajoby: 15. 3. 2018
   Cílem této práce bylo vytvořit metodiku práce ergoterapeuta u pacientů s myoelektrickou protézou, která se využívá nejen u pacientů po amputaci horní končetiny, ale i u pacientů s vrozenou vývojovou vadou horní končetiny. ...
  • Pohybové programy pro jedince s CHSL léčené dialýzou amožnost jejich využití k ovlivnění kvality života 

   El Ali, Zaher (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Datum obhajoby: 14. 3. 2018
   Název Pohybové programy pro jedince s CHSL léčené dialýzou a možnost jejich využití k ovlivnění kvality života Cíl práce: Vyhodnotit vliv pravidelného šesti měsíčního pohybového programu prováděného v průběhu hemodialýzy ...
  • Pohybové aktivity jako součást léčby dlouhodobých uživatelů návykových látek - série případových studií a ohniskové skupiny klientů terapeutické komunity 

   Musílková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Datum obhajoby: 5. 3. 2018
   Rigorózní práce pojednává o významu pohybových aktivit jakožto pevných součástí režimů terapeutických komunit. Práce empiricko -kvalitativně výzkumného rázu má ambici pokusit se nabídnout přínos terapie pohybem a sportem ...
  • Uplatnění absolventů studijního programu Tělesná výchova a sport UK FTVS na trhu práce 

   Omcirk, Vilém (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Datum obhajoby: 2. 3. 2018
   Tato disertační práce se zabývá uplatněním prezenčních magisterských absolventů studijního programu Tělesná výchova a sport Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy na trhu práce. V teoretické části byla provedena ...
  • Manažersko marketingová koncepce produkce pro rozvoj motocyklového sportu 

   Kraft, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Datum obhajoby: 16. 2. 2018
   Název: Manažersko-marketingová koncepce produkce pro rozvoj motocyklového sportu Cíle: Cílem práce je posoudit možnost propojení koncepce motocyklového sportu pro všechny s vybraným segmentem produkce sportovního náčiní ...
  • Analýza squashového utkání, porovnání žen a mužů 

   Strnad, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Datum obhajoby: 8. 1. 2018
   Název práce: Analýza squashového utkání, porovnání žen a mužů. Cíle práce: Cílem této práce je nejprve teoreticky popsat rozdíly mezi elitními hráči a hráčkami squashe, popsat různé typy podání a úderů a jejich kombinace. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV