Zobrazují se záznamy 1-20 z 6258

  • Bránice v roli jícnového svěrače a možnosti léčby refluxní choroby jícnu pomocí fyzioterapeutických postupů 

   Bitnar, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Datum obhajoby: 26. 2. 2019
   Title : Diaphragm in the role of oesophageal sphincter and the possibility of treating reflux oesophageal disease by physiotherapeutic procedures Background: The diaphragm, its bloody part, is considered by many authors ...
  • Vliv pilates metody na stabilizační systém páteře 

   Šašková, Vlasta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Datum obhajoby: 17. 1. 2019
   Title: Influence of pilates method on the stabilizing system of the spine Objectives: The main aim of this diploma thesis was to confirm or refute the claim that a six-week motion program using the pilates method positively ...
  • Metodika výuky vedení malého plavidla 

   Frolík, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Datum obhajoby: 28. 1. 2019
   Název: Metodika výuky vedení malého plavidla Cíle: Cílem práce je vypracování metodických materiálů pro výuku v rozsahu vedení malého plavidla, bezpečného chování na vodních tocích a plochách tak, jak jej definuje Státní ...
  • Vliv specifických cvičení na fixátory lopatky plavců staršího školního věku 

   Šaroch, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Datum obhajoby: 21. 1. 2019
   1 ABSTRAKT Cíle: Cílem této diplomové práce je zjistit efekt intervenčního kompenzačního cvičení nafunkci fixátorů lopatek, u plavců staršího školního věku. Metody: Jedná se o jedno faktorový experiment, ve kterém bude ...
  • Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou spondylodiscitida po spondylodéze 

   Bolková, Karolina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Datum obhajoby: 24. 1. 2019
   Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou spondylodiscitida po spondylodéze Autor: Karolina Bolková Vedoucí práce: Mgr. Dana Andrlíková Cíl práce: Cílem této práce je zpracování kazuistiky ...
  • Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou DMO 

   Šňupárek, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Datum obhajoby: 24. 1. 2019
   Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou DMO Cíl: Cílem této práce bylo zpracovat teoretické předpoklady k vedení úspěšné terapie pacientů s dětskou mozkovou obrnou a jejich uvedení v praxi ...
  • Analýza posturálních reakcí při cvičení se zátěží horních končetin odstředivou silou 

   Dudová, Daniela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Datum obhajoby: 21. 1. 2019
   Název práce: Analýza posturálních reakcí při cvičení se zátěží horních končetin odstředivou silou. Shrnutí: Cílem projektu je pohybová analýza vybraných segmentů těla (C7, Th4, Th8, Th12, spojnice akromionů a SIPS) za ...
  • Realizace tělesné přípravy u příslušníků vybraných jednotek AČR 

   Rozsypal, Karel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Datum obhajoby: 18. 1. 2019
   Název práce Realizace tělesné přípravy u příslušníků vybraných jednotek AČR. Cíl práce Cílem práce je zjistit aktuální stav realizace tělesné přípravy u vojáků armády České republiky. Metody Dotazníkového šetření se ...
  • Změna tepové frekvence při posturální terapii 

   Čurdová, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Datum obhajoby: 21. 1. 2019
   Název: Změna tepové frekvence při posturální terapii Cíle: Hlavním cílem této práce je zjistit míru závislosti mezi úrovní posturální stabilizace na základě posturálního provokačního testu s pomůckou Propriomed a změnou ...
  • Vztah BMI a parametrů tělesného složení u studentů FTVS UK 

   Baťová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Datum obhajoby: 21. 1. 2019
   Název: Vztah BMI a parametrů tělesného složení u studentů UK FTVS Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení vztahu mezi BMI a vybranými parametry tělesného složení stanovené pomocí přístroje pracujícím na principu ...
  • Technika jízdy na singlkanoi ve vodním slalomu 

   Foukal, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Datum obhajoby: 18. 1. 2019
   Název: Technika jízdy na singlkanoi ve vodním slalomu Cíle: Cílem bakalářské práce je popsat současné pojetí techniky jízdy na C1 a vytvořit jako přílohu videoukázky jednotlivých způsobů techniky, které budou dostupné i ...
  • Kondiční předpoklady ve fotbale 

   Funk, Ladislav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Datum obhajoby: 17. 1. 2019
   Název: Kondiční předpoklady ve fotbale Cíle: Hlavním cílem práce je posouzení vlivu herního postu, chronologického věku a doby tréninku na základní kondiční předpoklady u kategorie žáků v klubu FC Tempo Praha. Metody: Pro ...
  • Popularita esportu u studentů UK 

   Houda, Adam (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Datum obhajoby: 17. 1. 2019
   Název práce: Popularita esportu u studentů UK Cíle práce: Cílem bakalářské práce je zjistit popularitu esportu mezi studenty Univerzity Karlovy. Práce dále zkoumá, zda by studenti jevili zájem o návštěvu většího esportového ...
  • Marketingová komunikace Surf Campu 

   Stejskal, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Datum obhajoby: 17. 1. 2019
   Název: Marketingová komunikace Surf Campu Cíle: Cílem této bakalářské práce je vytvoření návrhu na zlepšení marketingové komunikace Surf Campu pro sezónu 2019, a to za využití analýzy a zhodnocení současné marketingové ...
  • Řízení a spokojenost rozhodčích v Českém svazu házené 

   Uhlíř, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Datum obhajoby: 17. 1. 2019
   Název: Řízení a spokojenost rozhodčích v Českém svazu házené Cíle: Hlavní cílem této práce je znázornit aktuální struktury řízení rozhodčích v Českém svazu házené a zjistit spokojenost rozhodčích a řídících orgánů se ...
  • Marketingový mix sportovního studia JOYfit 

   Palátová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Datum obhajoby: 17. 1. 2019
   Název: Marketingový mix sportovního studia JOYfit Cíle: Cílem této práce je analyzovat stávající marketingový mix sportovního studia JOYfit. Na základě získaných podnětů pak navrhnout případné úpravy současného marketingového ...
  • Marketing Pražské streetballové ligy 

   Jalamudisová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Datum obhajoby: 17. 1. 2019
   Cílem bakalářské práce je analýza marketingové koncepce Pražské streetballové ligy a jejích marketingových cílů. Při zpracování analýzy jsme použili marketingový mix 7P, SWOT analýzu a dotazování hráčů, abychom zjistili ...
  • Možnosti meření spasticity dolních končetin u pacientů s DMO 

   Vavřinová, Dominika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Datum obhajoby: 24. 1. 2018
   Název: Možnosti měření spasticity dolních končetin u pacientů s DMO Cíle: Cílem této práce je v její teoretické části zhodnotit možnosti vyšetření spasticity dolních končetin se zaměřením na odlišení jednotlivých symptomů ...
  • Participace zahraničních hráček na týmovém herním výkonu družstev naší nejvyšší soutěže žen 

   Minarovičová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Datum obhajoby: 16. 1. 2019
   Název: Participace zahraničních hráček na týmovém herním výkonu družstev naší nejvyšší soutěže žen. Cíle: Cílem diplomové práce je porovnání efektivity herního výkonu zahraničních hráček s českými hráčkami v sezónách ...
  • Didaktické postupy pro výuku lyžování začátečníků v mladším školním věku 

   Hrůšová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Datum obhajoby: 16. 1. 2019
   Název: Didaktické postupy pro výuku lyžování začátečníků v mladším školním věku Cíl: Cílem diplomové práce je vytvoření tzv. "rozřazovací abecedy" pro lyžařské začátečníky ve věku 6 - 10 let (mladší školní věk) a následné ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV