Show simple item record

The evolution of the Japanese public's view on the territorial dispute over Tsushima in the 21st century
Vývoj pohledu japonské veřejnosti na teritoriální spor o Cušimu v 21. století
dc.contributor.advisorSýkora, Jan
dc.creatorTureková, Veronika
dc.date.accessioned2023-03-22T11:51:27Z
dc.date.available2023-03-22T11:51:27Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/179649
dc.description.abstractDiplomová práca sa venuje vnímaniu teritoriálnych sporov, ktoré sa týkajú Cušimy a kórejských nárokov na tento japonský ostrov. Dopad týchto nárokov je vo vnímaní japonskej spoločnosti značne badateľný, keďže ide o jeden z aktuálnych sporov medzi Japonskom a Kórejskou republikou, a aj v období 21. storočia vyvoláva značné reakcie medzi obyvateľmi oboch krajín. Ohlasy týkajúce sa tejto témy je možné pozorovať na online fóre Yahoo! Japan, na ktorom je od začiatku roku 2000 viditeľný nárast príspevkov ohľadom problematiky Cušimy. Z tohto dôvodu bola platforma vybraná ako predmet štúdie o nezávislom chápaní teritoriálnych nárokov na Cušimu vo verejnej sfére Japonska. Pomocou uverejnených príspevkov internetovej komunity práca sleduje spôsob, akým sa vnímanie kórejských nárokov na Cušimu vyvíjalo počas rokov 2000 až 2021. Pri analýze sú využité princípy riešenia teritoriálnych sporov podľa teórie B. T. Sumnera, ktorý uvádza rozhodujúce faktory pre posúdenie územných sporov pred Medzinárodným súdom spravodlivosti. Práca porovnáva tieto právne faktory s okolnosťami, ktoré vníma online komunita Yahoo! Japan, a zároveň sa sústreďuje na verejné faktory najčastejšie spomínané medzi užívateľmi. Kľúčové slová: Japonsko, Kórea, teritoriálne spory, Cušima, verejné vnímaniecs_CZ
dc.description.abstractThis master thesis deals with the perception of territorial dispute concerning Tsushima and Korean claims to this Japanese island. The impact of these claims is quite noticeable in the perception of Japanese society, as it is one of the current disputes between Japan and the Republic of Korea, and even in the 21st century provokes significant reactions among the residents of both countries. Reactions to this topic can be seen on the online forum Yahoo! Japan, where since the beginning of the year 2000 has been a visible increase of posts regarding the issue of Tsushima. For this reason, the platform was chosen as the subject of a study on the independent understanding of territorial claims to Tsushima in the public sphere of Japan. Using the published posts of this Internet community, the thesis deals with the way in which the perceptions of Korean claims to Tsushima developed during the years 2000 to 2021. The analysis uses the principles of resolving territorial disputes according to the theory of B. T. Sumner, who states the decisive factors for the assessment of territorial disputes in front of International Court of Justice. The thesis compares these legal factors with the circumstances as perceived by the online community of Yahoo! Japan, and at the same time focuses on the public factors...en_US
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectJapan|Korea|territorial disputes|Tsushima|public opinionen_US
dc.subjectJaponsko|Korea|teritoriální spory|Cušima|veřejné míněnícs_CZ
dc.titleVývoj pohľadu japonskej verejnosti na teritoriálny spor o Cušime v 21. storočísk_SK
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2023
dcterms.dateAccepted2023-02-08
dc.description.departmentÚstav asijských studiícs_CZ
dc.description.departmentInstitute of Asian Studiesen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId248003
dc.title.translatedThe evolution of the Japanese public's view on the territorial dispute over Tsushima in the 21st centuryen_US
dc.title.translatedVývoj pohledu japonské veřejnosti na teritoriální spor o Cušimu v 21. stoletícs_CZ
dc.contributor.refereeLabus, David
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAsijská studia se specializací Japanologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineAsian Studies with specialisation in Japanese Studiesen_US
thesis.degree.programAsijská studiacs_CZ
thesis.degree.programAsian Studiesen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Ústav asijských studiícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Institute of Asian Studiesen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAsijská studia se specializací Japanologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enAsian Studies with specialisation in Japanese Studiesen_US
uk.degree-program.csAsijská studiacs_CZ
uk.degree-program.enAsian Studiesen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práca sa venuje vnímaniu teritoriálnych sporov, ktoré sa týkajú Cušimy a kórejských nárokov na tento japonský ostrov. Dopad týchto nárokov je vo vnímaní japonskej spoločnosti značne badateľný, keďže ide o jeden z aktuálnych sporov medzi Japonskom a Kórejskou republikou, a aj v období 21. storočia vyvoláva značné reakcie medzi obyvateľmi oboch krajín. Ohlasy týkajúce sa tejto témy je možné pozorovať na online fóre Yahoo! Japan, na ktorom je od začiatku roku 2000 viditeľný nárast príspevkov ohľadom problematiky Cušimy. Z tohto dôvodu bola platforma vybraná ako predmet štúdie o nezávislom chápaní teritoriálnych nárokov na Cušimu vo verejnej sfére Japonska. Pomocou uverejnených príspevkov internetovej komunity práca sleduje spôsob, akým sa vnímanie kórejských nárokov na Cušimu vyvíjalo počas rokov 2000 až 2021. Pri analýze sú využité princípy riešenia teritoriálnych sporov podľa teórie B. T. Sumnera, ktorý uvádza rozhodujúce faktory pre posúdenie územných sporov pred Medzinárodným súdom spravodlivosti. Práca porovnáva tieto právne faktory s okolnosťami, ktoré vníma online komunita Yahoo! Japan, a zároveň sa sústreďuje na verejné faktory najčastejšie spomínané medzi užívateľmi. Kľúčové slová: Japonsko, Kórea, teritoriálne spory, Cušima, verejné vnímaniecs_CZ
uk.abstract.enThis master thesis deals with the perception of territorial dispute concerning Tsushima and Korean claims to this Japanese island. The impact of these claims is quite noticeable in the perception of Japanese society, as it is one of the current disputes between Japan and the Republic of Korea, and even in the 21st century provokes significant reactions among the residents of both countries. Reactions to this topic can be seen on the online forum Yahoo! Japan, where since the beginning of the year 2000 has been a visible increase of posts regarding the issue of Tsushima. For this reason, the platform was chosen as the subject of a study on the independent understanding of territorial claims to Tsushima in the public sphere of Japan. Using the published posts of this Internet community, the thesis deals with the way in which the perceptions of Korean claims to Tsushima developed during the years 2000 to 2021. The analysis uses the principles of resolving territorial disputes according to the theory of B. T. Sumner, who states the decisive factors for the assessment of territorial disputes in front of International Court of Justice. The thesis compares these legal factors with the circumstances as perceived by the online community of Yahoo! Japan, and at the same time focuses on the public factors...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav asijských studiícs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV