Show simple item record

Temporary-work agencies - selected public law aspects
dc.contributor.advisorŠtefko, Martin
dc.creatorPastorková, Monika
dc.date.accessioned2022-04-13T10:15:35Z
dc.date.available2022-04-13T10:15:35Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/151611
dc.description.abstractAgentury práce - vybrané veřejnoprávní aspekty Abstrakt Agentury práce jsou významným subjektem v oblasti zprostředkování zaměstnání. Tématem této rigorózní práce jsou vybrané veřejnoprávní aspekty právní úpravy agentur práce a jejich činnosti, kterým není odbornou veřejností zatím věnována větší pozornost, a to přesto, že jsou pro činnost agentur práce podstatné a často i zásadní. Text práce je rozdělen do osmi kapitol. První kapitola je věnována pramenům práva upravujícím samotnou existenci agentur práce, a to jak na úrovni práva mezinárodního, unijního, tak vnitrostátního. Druhá kapitola se zabývá formami zprostředkování zaměstnání. Pozornost je věnována i sdílenému zprostředkování zaměstnání a zastřenému zprostředkování zaměstnání. Třetí kapitola pojednává o omezeních při zprostředkování zaměstnání agenturami práce, a to jak ve vztahu ke všem formám zprostředkování zaměstnání, tak pouze k agenturnímu zaměstnávání. Dále je zmíněna otázka dočasnosti přidělení či agenturního zaměstnávání cizinců. Ve čtvrté kapitole je prostor věnován povolení ke zprostředkování zaměstnání - konkrétně podmínkám pro jeho získání, samotné žádosti, institutu odpovědného zástupce a době platnosti povolení. Zmíněna je i komise generálního ředitele Úřadu práce České republiky pro udělování povolení ke zprostředkování zaměstnání a...cs_CZ
dc.description.abstractTemporary-work Agencies - Selected Public Law Aspects Abstract Temporary-work agencies (employment agencies) are an important entity in the field of job placement. The topic of this thesis is selected public law aspects of the legal regulation of private employment agencies and their activities, which have not yet received much attention from the professional community, despite the fact that they are essential and often crucial for the activities of employment agencies. The text of the thesis is divided into eight chapters. The first chapter is devoted to the sources of law governing the very existence of private employment agencies, both at the level of international, EU and national law. The second chapter deals with forms of employment intermediation. Attention is also paid to shared employment intermediation and undisclosed employment intermediation. The third chapter deals with the limitations on employment intermediation by employment agencies, both in relation to all forms of intermediation and only to agency employment. The issue of temporary assignment of foreigners is also mentioned. In the fourth chapter, space is devoted to the employment agency permit - specifically the conditions for obtaining it, the application itself, the institute of the responsible representative and the duration of the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectTemporary-work agenciesen_US
dc.subjectemployment agency permiten_US
dc.subjectemployment intermediationen_US
dc.subjectAgentury prácecs_CZ
dc.subjectpovolení ke zprostředkování zaměstnánícs_CZ
dc.subjectzprostředkování zaměstnánícs_CZ
dc.titleAgentury práce - vybrané veřejnoprávní aspektycs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-09-22
dc.description.departmentDepartment of Labor Law and Social Security Lawen_US
dc.description.departmentKatedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId237045
dc.title.translatedTemporary-work agencies - selected public law aspectsen_US
dc.contributor.refereeTomšej, Jakub
thesis.degree.nameJUDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.disciplineLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Labor Law and Social Security Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-discipline.enLaw and Jurisprudenceen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csAgentury práce - vybrané veřejnoprávní aspekty Abstrakt Agentury práce jsou významným subjektem v oblasti zprostředkování zaměstnání. Tématem této rigorózní práce jsou vybrané veřejnoprávní aspekty právní úpravy agentur práce a jejich činnosti, kterým není odbornou veřejností zatím věnována větší pozornost, a to přesto, že jsou pro činnost agentur práce podstatné a často i zásadní. Text práce je rozdělen do osmi kapitol. První kapitola je věnována pramenům práva upravujícím samotnou existenci agentur práce, a to jak na úrovni práva mezinárodního, unijního, tak vnitrostátního. Druhá kapitola se zabývá formami zprostředkování zaměstnání. Pozornost je věnována i sdílenému zprostředkování zaměstnání a zastřenému zprostředkování zaměstnání. Třetí kapitola pojednává o omezeních při zprostředkování zaměstnání agenturami práce, a to jak ve vztahu ke všem formám zprostředkování zaměstnání, tak pouze k agenturnímu zaměstnávání. Dále je zmíněna otázka dočasnosti přidělení či agenturního zaměstnávání cizinců. Ve čtvrté kapitole je prostor věnován povolení ke zprostředkování zaměstnání - konkrétně podmínkám pro jeho získání, samotné žádosti, institutu odpovědného zástupce a době platnosti povolení. Zmíněna je i komise generálního ředitele Úřadu práce České republiky pro udělování povolení ke zprostředkování zaměstnání a...cs_CZ
uk.abstract.enTemporary-work Agencies - Selected Public Law Aspects Abstract Temporary-work agencies (employment agencies) are an important entity in the field of job placement. The topic of this thesis is selected public law aspects of the legal regulation of private employment agencies and their activities, which have not yet received much attention from the professional community, despite the fact that they are essential and often crucial for the activities of employment agencies. The text of the thesis is divided into eight chapters. The first chapter is devoted to the sources of law governing the very existence of private employment agencies, both at the level of international, EU and national law. The second chapter deals with forms of employment intermediation. Attention is also paid to shared employment intermediation and undisclosed employment intermediation. The third chapter deals with the limitations on employment intermediation by employment agencies, both in relation to all forms of intermediation and only to agency employment. The issue of temporary assignment of foreigners is also mentioned. In the fourth chapter, space is devoted to the employment agency permit - specifically the conditions for obtaining it, the application itself, the institute of the responsible representative and the duration of the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV