Show simple item record

Participation
dc.contributor.advisorPelc, Vladimír
dc.creatorKotrnoch, Filip
dc.date.accessioned2021-10-13T09:10:27Z
dc.date.available2021-10-13T09:10:27Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/151578
dc.description.abstractv českém jazyce Diplomová práce analyzuje institut účastenství a zaměřuje se na jeho právní úpravu v České republice. Účastenství je bezesporu jedním z nejsložitějších institutů trestního práva, k jehož právní úpravě lze přistupovat mnoha způsoby. Nalézt vhodný způsob právní úpravy je předpokladem pro naplnění základního účelu trestního práva - chránit společnost před kriminalitou. Cílem diplomové práce je poskytnout čtenáři rozbor platné právní úpravy, upozornit na její nedostatky a navrhnout vhodná řešení budoucí úpravy. Toho by mělo být dosaženo analýzou právní literatury a judikatury. Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zprvu zabývá výkladem základních pojmů, které s účastenstvím úzce souvisí. Dále se věnuje definování pojmu účastenství a rozboru dvou základních přístupů k jeho právní úpravě - monistického a dualistického systému. V rámci rozboru těchto přístupů je nabídnut stručný exkurz do právní úpravy účastenství Německa, Švýcarska, Slovenska, Rakouska a Itálie. Druhá kapitola je zaměřena na českou právní úpravu účastenství. Nejprve objasňuje zásadu akcesority coby vůdčí zásadu účastenství, která vyplývá z uplatňování dualistickému systému. Také se věnuje historickému vývoji této zásady na našem území. Posléze rozebírá jednotlivé formy účastenství v pořadí od...cs_CZ
dc.description.abstractv anglickém jazyce The diploma thesis analyzes the institute of participation and focuses on his legal regulation in the Czech republic. Participation is indoubtedly one of the most complicated institute of the criminal law and the legal regulation can be approached in many ways. To find a suitable way of legal regulation is prerequisite to comply with basic principles of criminal law - to protect society from crime. The aim of the diploma thesis is to provide the reader insight into current legal regulation, to draw attention to its shortcomings and to suggest suitable solutions for future legislation. The diploma thesis is divided into for chapters. The first chapter firstly deals with the interpretation of basic terms that are closely related to participation. It also attends to define the term of participation and to analysis two base approaches to the regulation of participation - monistic and dualistic systems. As a part of the analysis of these approaches, a brief excursion into the legal regulation of participation in Germany, Switzerland, Slovakia, Austria and Italy is offered. The second chapter focuses on the legal regulation of participation in Czech republic. It firstly clarifies the principle of accessority as the guiding principle of participation, which results from the application...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectúčastenstvícs_CZ
dc.subjectzásada akcesoritycs_CZ
dc.subjectagent provokatércs_CZ
dc.subjectparticipationen_US
dc.subjectaccessorityen_US
dc.subjectagent provocateuren_US
dc.titleÚčastenstvícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-01-18
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId205818
dc.title.translatedParticipationen_US
dc.contributor.refereeHořák, Jaromír
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra trestního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Criminal Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csv českém jazyce Diplomová práce analyzuje institut účastenství a zaměřuje se na jeho právní úpravu v České republice. Účastenství je bezesporu jedním z nejsložitějších institutů trestního práva, k jehož právní úpravě lze přistupovat mnoha způsoby. Nalézt vhodný způsob právní úpravy je předpokladem pro naplnění základního účelu trestního práva - chránit společnost před kriminalitou. Cílem diplomové práce je poskytnout čtenáři rozbor platné právní úpravy, upozornit na její nedostatky a navrhnout vhodná řešení budoucí úpravy. Toho by mělo být dosaženo analýzou právní literatury a judikatury. Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zprvu zabývá výkladem základních pojmů, které s účastenstvím úzce souvisí. Dále se věnuje definování pojmu účastenství a rozboru dvou základních přístupů k jeho právní úpravě - monistického a dualistického systému. V rámci rozboru těchto přístupů je nabídnut stručný exkurz do právní úpravy účastenství Německa, Švýcarska, Slovenska, Rakouska a Itálie. Druhá kapitola je zaměřena na českou právní úpravu účastenství. Nejprve objasňuje zásadu akcesority coby vůdčí zásadu účastenství, která vyplývá z uplatňování dualistickému systému. Také se věnuje historickému vývoji této zásady na našem území. Posléze rozebírá jednotlivé formy účastenství v pořadí od...cs_CZ
uk.abstract.env anglickém jazyce The diploma thesis analyzes the institute of participation and focuses on his legal regulation in the Czech republic. Participation is indoubtedly one of the most complicated institute of the criminal law and the legal regulation can be approached in many ways. To find a suitable way of legal regulation is prerequisite to comply with basic principles of criminal law - to protect society from crime. The aim of the diploma thesis is to provide the reader insight into current legal regulation, to draw attention to its shortcomings and to suggest suitable solutions for future legislation. The diploma thesis is divided into for chapters. The first chapter firstly deals with the interpretation of basic terms that are closely related to participation. It also attends to define the term of participation and to analysis two base approaches to the regulation of participation - monistic and dualistic systems. As a part of the analysis of these approaches, a brief excursion into the legal regulation of participation in Germany, Switzerland, Slovakia, Austria and Italy is offered. The second chapter focuses on the legal regulation of participation in Czech republic. It firstly clarifies the principle of accessority as the guiding principle of participation, which results from the application...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ
thesis.grade.code2
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV