Show simple item record

Zdravotní gramotnost uživatelů návykových látek
dc.contributor.advisorGabrhelík, Roman
dc.creatorRolová, Gabriela
dc.date.accessioned2022-03-30T09:31:23Z
dc.date.available2022-03-30T09:31:23Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/151344
dc.description.abstractVýchodiska: Jedinci s poruchami způsobenými užíváním návykových látek jsou náchylní k nízké zdravotní gramotnosti v důsledku rizikových faktorů souvisejících s jejich osobními a socioekonomickými charakteristikami. Současné znalosti jsou omezené, pokud jde o pocho- pení, zda nízká zdravotní gramotnost přispívá k nepříznivým zdravotním výsledkům a zda ovlivňuje chování související s užíváním návykových látek v této populaci. Design: Průzkumná průřezová studie s využitím dotazníkového šetření. Cíle: Zkoumat mnohorozměrnou zdravotní gramotnost a její koreláty u pacientů léčených v rezidenčních programech léčby závislostí a zkoumat zdravotní gramotnost jako prediktor subjektivních zdravotních ukazatelů a kvality života. Nastavení: Rezidenční programy léčby závislostí (tj. detoxikační jednotky, ústavní péče, tera- peutické komunity) v České republice. Participanti: Byly analyzovány údaje 613 pacientů léčených v rezidenčních programech léčby závislostí pro poruchy duševní a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek (F10-F19, MKN-10). Metody měření: Zdravotní gramotnost byla měřena pomocí české verze European Health Literacy Survey Questionnaire (HLS-EU-Q47). Byly shromážděny údaje o socioekonomických charakteristikách účastníků, subjektivních zdravotních ukazatelích a kvalitě života, chování...cs_CZ
dc.description.abstractBackground: Individuals with substance use disorders are likely to have low health literacy due to risk factors related to their personal and socioeconomic characteristics. Current knowl- edge is limited in understanding whether low health literacy contributes to adverse health outcomes and whether it influences the substance use behavior of this population. Design: An exploratory cross-sectional study using a questionnaire survey. Aims: To explore multidimensional health literacy and its correlates in patients treated in residential addiction treatment programs and investigate health literacy as a predictor of self- reported health indicators and quality of life. Setting: Multiple residential addiction treatment programs (i.e., detoxification units, inpatient care, therapeutic communities) in the Czech Republic. Participants: Data of 613 patients treated in residential addiction treatment programs for mental and behavioral disorders due to psychoactive substance use (F10-F19, ICD-10) were analyzed. Measurements: Health literacy was measured using the Czech version of the European Health Literacy Survey Questionnaire (HLS-EU-Q47). Data on participants' socioeconomic characteristics, self-reported health indicators and quality of life, substance use behavior, and treatment experiences were...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjecthealth literacyen_US
dc.subjectsubstance useen_US
dc.subjectalcoholen_US
dc.subjectpublic healthen_US
dc.subjectzdravotní gramotnostcs_CZ
dc.subjectnávykové látkycs_CZ
dc.subjectalkoholcs_CZ
dc.subjectveřejné zdravícs_CZ
dc.titleHealth literacy among drug usersen_US
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-09-21
dc.description.departmentDepartment of Addictology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Pragueen_US
dc.description.departmentKlinika adiktologie 1. LF UK a VFNcs_CZ
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.identifier.repId197459
dc.title.translatedZdravotní gramotnost uživatelů návykových látekcs_CZ
dc.contributor.refereeLukavská, Kateřina
dc.contributor.refereePopesko, Boris
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAdiktologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineAddictologyen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
thesis.degree.programSpecialization in Health Serviceen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Klinika adiktologie 1. LF UK a VFNcs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Department of Addictology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Pragueen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAdiktologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enAddictologyen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecialization in Health Serviceen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csVýchodiska: Jedinci s poruchami způsobenými užíváním návykových látek jsou náchylní k nízké zdravotní gramotnosti v důsledku rizikových faktorů souvisejících s jejich osobními a socioekonomickými charakteristikami. Současné znalosti jsou omezené, pokud jde o pocho- pení, zda nízká zdravotní gramotnost přispívá k nepříznivým zdravotním výsledkům a zda ovlivňuje chování související s užíváním návykových látek v této populaci. Design: Průzkumná průřezová studie s využitím dotazníkového šetření. Cíle: Zkoumat mnohorozměrnou zdravotní gramotnost a její koreláty u pacientů léčených v rezidenčních programech léčby závislostí a zkoumat zdravotní gramotnost jako prediktor subjektivních zdravotních ukazatelů a kvality života. Nastavení: Rezidenční programy léčby závislostí (tj. detoxikační jednotky, ústavní péče, tera- peutické komunity) v České republice. Participanti: Byly analyzovány údaje 613 pacientů léčených v rezidenčních programech léčby závislostí pro poruchy duševní a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek (F10-F19, MKN-10). Metody měření: Zdravotní gramotnost byla měřena pomocí české verze European Health Literacy Survey Questionnaire (HLS-EU-Q47). Byly shromážděny údaje o socioekonomických charakteristikách účastníků, subjektivních zdravotních ukazatelích a kvalitě života, chování...cs_CZ
uk.abstract.enBackground: Individuals with substance use disorders are likely to have low health literacy due to risk factors related to their personal and socioeconomic characteristics. Current knowl- edge is limited in understanding whether low health literacy contributes to adverse health outcomes and whether it influences the substance use behavior of this population. Design: An exploratory cross-sectional study using a questionnaire survey. Aims: To explore multidimensional health literacy and its correlates in patients treated in residential addiction treatment programs and investigate health literacy as a predictor of self- reported health indicators and quality of life. Setting: Multiple residential addiction treatment programs (i.e., detoxification units, inpatient care, therapeutic communities) in the Czech Republic. Participants: Data of 613 patients treated in residential addiction treatment programs for mental and behavioral disorders due to psychoactive substance use (F10-F19, ICD-10) were analyzed. Measurements: Health literacy was measured using the Czech version of the European Health Literacy Survey Questionnaire (HLS-EU-Q47). Data on participants' socioeconomic characteristics, self-reported health indicators and quality of life, substance use behavior, and treatment experiences were...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFNcs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV