Show simple item record

Bezpečnost hranic Schengenského prostoru z hlediska teorie veřejných statků.
dc.contributor.advisorPlechanovová, Běla
dc.creatorHokovský, Radko
dc.date.accessioned2020-08-19T21:10:17Z
dc.date.available2020-08-19T21:10:17Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/14550
dc.description.abstractRadko Hokovský Border Security of the Schengen Area from the Perspective of the Public Goods Theory Abstrakt V kontextu zvyšující se ilegální imigrace do Evropské unie povstávají pochybnosti, zdali je Schengenský prostor zp sobilý čelit této výzv , nebo zdali pot ebuje reformovat. Cílem této disertační práce je vyjasnit otázky obklopující funkcionalitu systému bezpečnosti hranic Schengenského prostoru prost ednictvím aplikace teorie ve ejných statk . Hlavní výzkumnou otázkou práce je, zdali je nutné dále posílit pravomoci EU k tomu, aby se zlepšilo fungování Schengenského systému bezpečnosti hranic (SSBH). Zaprvé, je zkonstruován model ideálního typu systému bezpečnosti hranic k identifikaci hlavních funkcí bezpečnosti hranic ve vztahu k ochran p ed ilegální imigrací: (a) odrazení ilegálních imigrant , (b) zabrán ní ilegálnímu p ekračování hranic, (c) zamezení ilegálním imigrant m, (d) zadržení ilegálních imigrant , (e) zadržení ilegáln pobývajících a (f) vyhošt ní nelegální populace. Zadruhé, teorie ve ejných statk je p edstavena jako analytický rámec, který umož uje identifikovat možná ešení problém kolektivní akce spojených s produkcí ve ejných statk jakými je bezpečnost v transnacionálním kontextu srovnatelném s EU. Zat etí, v práci jsou formulovány podmínky funckionality systému bezpečnosti hranic a t...cs_CZ
dc.description.abstractRadko Hokovský Border Security of the Schengen Area from the Perspective of the Public Goods Theory Abstract In the context of increasing illegal immigration to the European Union, doubts arise whether Schengen Area is fit to face this challenge, or whether it needs to be reformed. The aim of this dissertation thesis is to clarify questions surrounding functionality of the Border Security System of the Schengen Area by applying the theory of public goods. The main inquiry of the thesis is, whether it is necessary to further strengthen the EU competences in order to improve the functioning of the Schengen Border Security System (SBSS). First, a model of an ideal- type border security system is constructed in order to identify core functions of border security in relation to protection from illegal immigration: (a) deterrence of illegal immigrants, (b) prevention of illegal border crossings, (c) interdiction of illegal immigrants, (d) apprehension of illegal immigrants, (e) apprehension of illegal residents, and (f) removal of illegal population. Second, theory of public goods is introduced as an analytical framework, which allows to identify possible solutions to collective action problems associated with production of public goods such as security in transnational contexts comparable to the EU. Third, the...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectBorder security - Schengen Area - Public Goods Theory - internal security - illegal immigration - European Unionen_US
dc.subjectBezpečnost hranic - schengenský prostor - teorie veřejných statků - ilegální imigrace - vnitřní bezpečnost - Evropská uniecs_CZ
dc.titleBorder Security of the Schengen Area from the Perspective of the Public Goods Theoryen_US
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-09-22
dc.description.departmentDepartment of International Relationsen_US
dc.description.departmentKatedra mezinárodních vztahůcs_CZ
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.identifier.repId126417
dc.title.translatedBezpečnost hranic Schengenského prostoru z hlediska teorie veřejných statků.cs_CZ
dc.contributor.refereeKarlas, Jan
dc.contributor.refereeDruláková, Radka
dc.identifier.aleph002105585
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineInternational Relationsen_US
thesis.degree.disciplineMezinárodní vztahycs_CZ
thesis.degree.programPolitologiecs_CZ
thesis.degree.programPolitical Scienceen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Katedra mezinárodních vztahůcs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Department of International Relationsen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csMezinárodní vztahycs_CZ
uk.degree-discipline.enInternational Relationsen_US
uk.degree-program.csPolitologiecs_CZ
uk.degree-program.enPolitical Scienceen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csRadko Hokovský Border Security of the Schengen Area from the Perspective of the Public Goods Theory Abstrakt V kontextu zvyšující se ilegální imigrace do Evropské unie povstávají pochybnosti, zdali je Schengenský prostor zp sobilý čelit této výzv , nebo zdali pot ebuje reformovat. Cílem této disertační práce je vyjasnit otázky obklopující funkcionalitu systému bezpečnosti hranic Schengenského prostoru prost ednictvím aplikace teorie ve ejných statk . Hlavní výzkumnou otázkou práce je, zdali je nutné dále posílit pravomoci EU k tomu, aby se zlepšilo fungování Schengenského systému bezpečnosti hranic (SSBH). Zaprvé, je zkonstruován model ideálního typu systému bezpečnosti hranic k identifikaci hlavních funkcí bezpečnosti hranic ve vztahu k ochran p ed ilegální imigrací: (a) odrazení ilegálních imigrant , (b) zabrán ní ilegálnímu p ekračování hranic, (c) zamezení ilegálním imigrant m, (d) zadržení ilegálních imigrant , (e) zadržení ilegáln pobývajících a (f) vyhošt ní nelegální populace. Zadruhé, teorie ve ejných statk je p edstavena jako analytický rámec, který umož uje identifikovat možná ešení problém kolektivní akce spojených s produkcí ve ejných statk jakými je bezpečnost v transnacionálním kontextu srovnatelném s EU. Zat etí, v práci jsou formulovány podmínky funckionality systému bezpečnosti hranic a t...cs_CZ
uk.abstract.enRadko Hokovský Border Security of the Schengen Area from the Perspective of the Public Goods Theory Abstract In the context of increasing illegal immigration to the European Union, doubts arise whether Schengen Area is fit to face this challenge, or whether it needs to be reformed. The aim of this dissertation thesis is to clarify questions surrounding functionality of the Border Security System of the Schengen Area by applying the theory of public goods. The main inquiry of the thesis is, whether it is necessary to further strengthen the EU competences in order to improve the functioning of the Schengen Border Security System (SBSS). First, a model of an ideal- type border security system is constructed in order to identify core functions of border security in relation to protection from illegal immigration: (a) deterrence of illegal immigrants, (b) prevention of illegal border crossings, (c) interdiction of illegal immigrants, (d) apprehension of illegal immigrants, (e) apprehension of illegal residents, and (f) removal of illegal population. Second, theory of public goods is introduced as an analytical framework, which allows to identify possible solutions to collective action problems associated with production of public goods such as security in transnational contexts comparable to the EU. Third, the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra mezinárodních vztahůcs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV