Show simple item record

Mario Vargas Llosa's concept of the novel: the theory and the practice (La casa verde)
dc.contributor.advisorVydrová, Hedvika
dc.creatorDvořák, Lubor
dc.date.accessioned2017-04-06T12:36:44Z
dc.date.available2017-04-06T12:36:44Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/13565
dc.description.abstractTeži š těm této práce je s tudium první tvůrčí etapy spi sovatele Mar i a Vargase Llosy, jež je př ibl ižně ohraničená obdobím "Boomu" nového hi spanoamer ického románu. Cí lem práce je nas t íni t názory Vargase Llosy na l i teraturu a jej í funkci , na spi sovatele a jeho pos lání , na vztah f ikce a real i ty a na proces vzniku l i terárního dí la. Práce posuzuje tyto názory z hledi ska jej ich obecné platnos t i a s leduje, do jaké mí ry se odrážej í v románové tvorbě autora. Za t ímto účelem je využi t román La Casa Verde, př ičemž pozornos t je věnována předevš ím pozadí vzniku tohoto dí la. Zmíněné názory předs tavuj í ucelený pohled Vargase Llosy na románový žánr , a přes tože je jej ich univerzální platnos t v této práci zpochybněna, autor j ich úspěšně využívá jak př i práci l i t erárního kr i t ika tak př i psaní románů. Je provedena také interpretace a analýz a teor ie "totálního románu" na základě s těžejních esejů Mar ia Vargase Llosy García Márquez : hi s tor ia de un deicidio a La orgía perpetua: Flauber t y "Madame Bovary" a je konf rontována s narat ivními pros t ředky románu La Casa Verde. Konf rontace ukazuj e, že Vargas Llosa v tomto románu ve velké mí ře a s úspěchem kombinoval vět š inu s t rategických pos tupů a narat ivních technik popsaných v rámci této teor ie, a potvrzuje, že...cs_CZ
dc.description.abstractThis study is focused on the fi rst creat ive period of the novel ist Mario Vargas Llosa, which is bordered approximately by the era of the "Boom" of the new hispanoamerican novel . The aim of this study is to out l ine Vargas Llosa's view on l i terature and i ts funct ion, wri ter and his mission, relat ionship between the fict ion and the real i ty and the piece creat ion process. The study examines these opi - nions from the point of view of thei r general val idi ty and observes the extent of thei r implementat ion in his novel La Casa Verde. The creat ion background of this novel is a subject of a special interest . Ment ioned opinions form Vargas Llosa's integrated concept of the novel as a genre and, in spi te of the fact that thei r general val idi ty is quest ioned in this study, the author uses them success ful ly in wri t ing both novels and l i terary cri t iques. There is also carried out the interpretation and analysis of the "novela total" theory which is based on Mario Vargas Llosa's essential essays; García Márquez: historia de un deicidio and La orgía perpetua: Flaubert y "Madame Bovary" and is faced with narrative techniques of the novel La Casa Verde. This confrontat ion shows that the majori ty of the techniques described in the theory were used by Vargas Llosa in the novel succes sful...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.titlePojetí románu u Maria Vargase Llosy: teorie a praxe (La casa verde)cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2007
dcterms.dateAccepted2007-09-19
dc.description.departmentÚstav románských studiícs_CZ
dc.description.departmentInstitute of Romance Studiesen_US
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId27726
dc.title.translatedMario Vargas Llosa's concept of the novel: the theory and the practice (La casa verde)en_US
dc.contributor.refereeCharvátová, Anežka
dc.identifier.aleph000827794
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineŠpanělštinacs_CZ
thesis.degree.disciplineSpanish Studiesen_US
thesis.degree.programPhilologyen_US
thesis.degree.programFilologiecs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Ústav románských studiícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Institute of Romance Studiesen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csŠpanělštinacs_CZ
uk.degree-discipline.enSpanish Studiesen_US
uk.degree-program.csFilologiecs_CZ
uk.degree-program.enPhilologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTeži š těm této práce je s tudium první tvůrčí etapy spi sovatele Mar i a Vargase Llosy, jež je př ibl ižně ohraničená obdobím "Boomu" nového hi spanoamer ického románu. Cí lem práce je nas t íni t názory Vargase Llosy na l i teraturu a jej í funkci , na spi sovatele a jeho pos lání , na vztah f ikce a real i ty a na proces vzniku l i terárního dí la. Práce posuzuje tyto názory z hledi ska jej ich obecné platnos t i a s leduje, do jaké mí ry se odrážej í v románové tvorbě autora. Za t ímto účelem je využi t román La Casa Verde, př ičemž pozornos t je věnována předevš ím pozadí vzniku tohoto dí la. Zmíněné názory předs tavuj í ucelený pohled Vargase Llosy na románový žánr , a přes tože je jej ich univerzální platnos t v této práci zpochybněna, autor j ich úspěšně využívá jak př i práci l i t erárního kr i t ika tak př i psaní románů. Je provedena také interpretace a analýz a teor ie "totálního románu" na základě s těžejních esejů Mar ia Vargase Llosy García Márquez : hi s tor ia de un deicidio a La orgía perpetua: Flauber t y "Madame Bovary" a je konf rontována s narat ivními pros t ředky románu La Casa Verde. Konf rontace ukazuj e, že Vargas Llosa v tomto románu ve velké mí ře a s úspěchem kombinoval vět š inu s t rategických pos tupů a narat ivních technik popsaných v rámci této teor ie, a potvrzuje, že...cs_CZ
uk.abstract.enThis study is focused on the fi rst creat ive period of the novel ist Mario Vargas Llosa, which is bordered approximately by the era of the "Boom" of the new hispanoamerican novel . The aim of this study is to out l ine Vargas Llosa's view on l i terature and i ts funct ion, wri ter and his mission, relat ionship between the fict ion and the real i ty and the piece creat ion process. The study examines these opi - nions from the point of view of thei r general val idi ty and observes the extent of thei r implementat ion in his novel La Casa Verde. The creat ion background of this novel is a subject of a special interest . Ment ioned opinions form Vargas Llosa's integrated concept of the novel as a genre and, in spi te of the fact that thei r general val idi ty is quest ioned in this study, the author uses them success ful ly in wri t ing both novels and l i terary cri t iques. There is also carried out the interpretation and analysis of the "novela total" theory which is based on Mario Vargas Llosa's essential essays; García Márquez: historia de un deicidio and La orgía perpetua: Flaubert y "Madame Bovary" and is faced with narrative techniques of the novel La Casa Verde. This confrontat ion shows that the majori ty of the techniques described in the theory were used by Vargas Llosa in the novel succes sful...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav románských studiícs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV