Show simple item record

Luxury printed titles on the Czech media market
dc.contributor.advisorJirků, Jan
dc.creatorChocholová, Eliška
dc.date.accessioned2021-07-13T06:33:51Z
dc.date.available2021-07-13T06:33:51Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/127369
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o současných luxusních tištěných periodikách, jež vycházejí na českém trhu a jsou určena široké veřejnosti. V rámci teoretického zázemí je nejprve představen celý soudobý trh s tištěnými tituly v České republice s důrazem na periodicky vycházející tituly. Práce se také zabývá faktory, které ovlivňují podobu těchto titulů i médií obecně, a to prostřednictvím poznatků politické ekonomie komunikace. Následně již práce přesouvá pozornost ke svému hlavnímu tématu - luxusu a luxusním časopisům. Ty jsou zasazeny do kontextu niche médií a popsány na základě dostupných charakteristik. Prostor je také věnován poznatkům o reklamě. Výzkumná část je zpracována kvalitativním postupem analýzy s částečným uplatněním postupu kvantitativního. Využito je metod kategorizace, deskripce a komparace. Přináší souhrn všech současně vycházejících luxusních periodik, jež jsou kategorizována na základě tematického zaměření, periodicity, ceny a vydavatele. Stěžejní částí je analýza deseti titulů (53x11, Můj dům, Motorbike, Dolce Vita, Bylinky Revue, SCORE, Kreativ, Vesmír, FC a dTest), u nichž je popsána a hodnocena sebeprezentace, cílový čtenář, obsah a grafické zpracování. Část analýzy se rovněž věnuje zkoumání reklamního obsahu a jeho vztahu k obsahu redakčnímu uvnitř několika luxusních časopisů....cs_CZ
dc.description.abstractThis Master's thesis focuses on the current luxury print media, which are published in the Czech Republic and are intended for the general public. At first, a theoretical part introduces the entire contemporary print media market, with an emphasis on periodically published titles. The thesis also deals with factors, that affect the form of these titles and media in general, using knowledge of a political economy of communication. Subsequently, the thesis shifts attention to its main topic - a luxury in general and luxury magazines. These magazines are described and set in the context of niche media. The thesis also summarizes knowledge about advertising. The research uses a qualitative research method with a partial application of a quantitative method: categorization, description, and comparison. It brings a summary of all currently published luxury periodicals, which are categorized based on thematic focus, periodicity, price, and publisher. The main part of the research is an analysis of ten titles (53x11, Můj dům, Motorbike, Dolce Vita, Bylinky Revue, SCORE, Kreativ, Vesmír, FC and dTest), in which a self- presentation, a target reader, a content, and a graphic design are described and evaluated. Part of the analysis also deals with advertising content and its relationship to editorial content....en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectTištěná médiacs_CZ
dc.subjectperiodický tiskcs_CZ
dc.subjectluxusní časopiscs_CZ
dc.subjectniche mediacs_CZ
dc.subjectreklamacs_CZ
dc.subjectPrint mediaen_US
dc.subjectperiodical pressen_US
dc.subjectluxury magazineen_US
dc.subjectniche mediaen_US
dc.subjectadvertisingen_US
dc.titleLuxusní tištěné tituly na českém mediálním trhucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-06-22
dc.description.departmentDepartment of Journalismen_US
dc.description.departmentKatedra žurnalistikycs_CZ
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.identifier.repId215581
dc.title.translatedLuxury printed titles on the Czech media marketen_US
dc.contributor.refereeOsvaldová, Barbora
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineJournalismen_US
thesis.degree.disciplineŽurnalistikacs_CZ
thesis.degree.programMediální a komunikační studiacs_CZ
thesis.degree.programMedia and Communications Studiesen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Katedra žurnalistikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Department of Journalismen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csŽurnalistikacs_CZ
uk.degree-discipline.enJournalismen_US
uk.degree-program.csMediální a komunikační studiacs_CZ
uk.degree-program.enMedia and Communications Studiesen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce pojednává o současných luxusních tištěných periodikách, jež vycházejí na českém trhu a jsou určena široké veřejnosti. V rámci teoretického zázemí je nejprve představen celý soudobý trh s tištěnými tituly v České republice s důrazem na periodicky vycházející tituly. Práce se také zabývá faktory, které ovlivňují podobu těchto titulů i médií obecně, a to prostřednictvím poznatků politické ekonomie komunikace. Následně již práce přesouvá pozornost ke svému hlavnímu tématu - luxusu a luxusním časopisům. Ty jsou zasazeny do kontextu niche médií a popsány na základě dostupných charakteristik. Prostor je také věnován poznatkům o reklamě. Výzkumná část je zpracována kvalitativním postupem analýzy s částečným uplatněním postupu kvantitativního. Využito je metod kategorizace, deskripce a komparace. Přináší souhrn všech současně vycházejících luxusních periodik, jež jsou kategorizována na základě tematického zaměření, periodicity, ceny a vydavatele. Stěžejní částí je analýza deseti titulů (53x11, Můj dům, Motorbike, Dolce Vita, Bylinky Revue, SCORE, Kreativ, Vesmír, FC a dTest), u nichž je popsána a hodnocena sebeprezentace, cílový čtenář, obsah a grafické zpracování. Část analýzy se rovněž věnuje zkoumání reklamního obsahu a jeho vztahu k obsahu redakčnímu uvnitř několika luxusních časopisů....cs_CZ
uk.abstract.enThis Master's thesis focuses on the current luxury print media, which are published in the Czech Republic and are intended for the general public. At first, a theoretical part introduces the entire contemporary print media market, with an emphasis on periodically published titles. The thesis also deals with factors, that affect the form of these titles and media in general, using knowledge of a political economy of communication. Subsequently, the thesis shifts attention to its main topic - a luxury in general and luxury magazines. These magazines are described and set in the context of niche media. The thesis also summarizes knowledge about advertising. The research uses a qualitative research method with a partial application of a quantitative method: categorization, description, and comparison. It brings a summary of all currently published luxury periodicals, which are categorized based on thematic focus, periodicity, price, and publisher. The main part of the research is an analysis of ten titles (53x11, Můj dům, Motorbike, Dolce Vita, Bylinky Revue, SCORE, Kreativ, Vesmír, FC and dTest), in which a self- presentation, a target reader, a content, and a graphic design are described and evaluated. Part of the analysis also deals with advertising content and its relationship to editorial content....en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra žurnalistikycs_CZ
thesis.grade.codeB
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV