Show simple item record

Portrait silhouette in the Czech lands from the 18th to the 19th century
dc.contributor.advisorPrahl, Roman
dc.creatorMikulcová, Anežka
dc.date.accessioned2020-12-16T10:58:43Z
dc.date.available2020-12-16T10:58:43Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/123769
dc.description.abstractPortrétní siluety, které jsou předmětem předkládané práce, jsou svérázným a dnes již pozapomenutým typem portrétů. Představují specifickou součást vizuální kultury druhé poloviny 18. a 19. století a prolíná se v nich řada dobových společenských, kulturních, uměleckých i vědeckých fenoménů. Po technické stránce jsou tyto zdánlivě prosté monochromní profilové portréty velmi různorodé. Stejně pestrá je i škála siluetovaných a siluetujících osob. Cílem této práce je komplexní zmapování fenoménu portrétních siluet v českých zemích s přesahem do obecnějších rovin týkajících se filozofických aspektů tohoto druhu portrétování. Text vychází z poznatků získaných detailním výzkumem domácích sbírek siluet, které jsou součástí muzejních, galerijních a zámeckých kolekcí. V ČR se dochovalo velké množství obrazového materiálu, což umožnilo formulovat i potřebné obecnější závěry. Komplexní přístup, který byl při zpracování tématu zvolen, v sobě z metodologického hlediska mísí přístupy dějin umění s jejich formální analýzou a kulturní historii, některá témata se překrývají s obsahem studií Bild-Anthropologie. Nejstarší české exempláře siluet pochází z přelomu 70. a 80. let 19. století, což je téměř analogické s hlavním rozkvětem siluet v evropských zemích. Relativně brzy se objevují také první zmínky o siluetách v domácí...cs_CZ
dc.description.abstractPortrait silhouettes, which are the subject of the present work, are a peculiar and now forgotten type of portraits. They represent a specific part of the visual culture of the second half of the 18th and 19th centuries and a number of contemporary social, cultural, artistic and scientific phenomena intertwine in them. Technically, these seemingly simple monochrome profile portraits are very diverse. The range of silhouetted persons and persons creating them is equally diverse. The aim of this work is a comprehensive mapping of the phenomenon of portrait silhouettes in the Czech lands with an overlap to more general levels concerning the philosophical aspects of this type of portraiture. The text is based on knowledge gained from detailed research of domestic collections of silhouettes, which are part of museum, gallery and castle collections. A large amount of pictorial material has been preserved in the Czech Republic, which made it possible to formulate the necessary more general conclusions. The complex approach mixes from a methodological point of view the approaches of art history with its formal analysis and cultural history, some topics overlap with the content of Bild- Anthropology studies. The oldest Czech specimens of silhouettes come from the turn of the 70s and 80s of the 19th century, which is...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectportrait silhouettes|shadow|profile|cutouts|papercutting|wax portraits|shadow theatre|physiognomy|photograph|daguerreotype|illustrationen_US
dc.subjectportrétní siluety|stín|profil|vystřihovánky|psaligrafie|ceroplastiky|stínové divadlo|fyziognomie|fotografie|daguerrotypie|ilustracecs_CZ
dc.titlePortrétní silueta v Českých zemích od 18. do 19. stoletícs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-11-20
dc.description.departmentÚstav pro dějiny uměnícs_CZ
dc.description.departmentInstitute of Art Historyen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId194140
dc.title.translatedPortrait silhouette in the Czech lands from the 18th to the 19th centuryen_US
dc.contributor.refereeVlčková, Lucie
dc.contributor.refereeVondráček, Radim
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineHistory and Visual Artsen_US
thesis.degree.disciplineDějiny výtvarného uměnícs_CZ
thesis.degree.programObecná teorie a dějiny umění a kulturycs_CZ
thesis.degree.programTheory and History of Arts and Cultureen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Ústav pro dějiny uměnícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Institute of Art Historyen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csDějiny výtvarného uměnícs_CZ
uk.degree-discipline.enHistory and Visual Artsen_US
uk.degree-program.csObecná teorie a dějiny umění a kulturycs_CZ
uk.degree-program.enTheory and History of Arts and Cultureen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csPortrétní siluety, které jsou předmětem předkládané práce, jsou svérázným a dnes již pozapomenutým typem portrétů. Představují specifickou součást vizuální kultury druhé poloviny 18. a 19. století a prolíná se v nich řada dobových společenských, kulturních, uměleckých i vědeckých fenoménů. Po technické stránce jsou tyto zdánlivě prosté monochromní profilové portréty velmi různorodé. Stejně pestrá je i škála siluetovaných a siluetujících osob. Cílem této práce je komplexní zmapování fenoménu portrétních siluet v českých zemích s přesahem do obecnějších rovin týkajících se filozofických aspektů tohoto druhu portrétování. Text vychází z poznatků získaných detailním výzkumem domácích sbírek siluet, které jsou součástí muzejních, galerijních a zámeckých kolekcí. V ČR se dochovalo velké množství obrazového materiálu, což umožnilo formulovat i potřebné obecnější závěry. Komplexní přístup, který byl při zpracování tématu zvolen, v sobě z metodologického hlediska mísí přístupy dějin umění s jejich formální analýzou a kulturní historii, některá témata se překrývají s obsahem studií Bild-Anthropologie. Nejstarší české exempláře siluet pochází z přelomu 70. a 80. let 19. století, což je téměř analogické s hlavním rozkvětem siluet v evropských zemích. Relativně brzy se objevují také první zmínky o siluetách v domácí...cs_CZ
uk.abstract.enPortrait silhouettes, which are the subject of the present work, are a peculiar and now forgotten type of portraits. They represent a specific part of the visual culture of the second half of the 18th and 19th centuries and a number of contemporary social, cultural, artistic and scientific phenomena intertwine in them. Technically, these seemingly simple monochrome profile portraits are very diverse. The range of silhouetted persons and persons creating them is equally diverse. The aim of this work is a comprehensive mapping of the phenomenon of portrait silhouettes in the Czech lands with an overlap to more general levels concerning the philosophical aspects of this type of portraiture. The text is based on knowledge gained from detailed research of domestic collections of silhouettes, which are part of museum, gallery and castle collections. A large amount of pictorial material has been preserved in the Czech Republic, which made it possible to formulate the necessary more general conclusions. The complex approach mixes from a methodological point of view the approaches of art history with its formal analysis and cultural history, some topics overlap with the content of Bild- Anthropology studies. The oldest Czech specimens of silhouettes come from the turn of the 70s and 80s of the 19th century, which is...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny uměnícs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV