Show simple item record

Didactic games in geography teaching
dc.contributor.advisorMatějček, Tomáš
dc.creatorMatoušková, Barbora
dc.date.accessioned2020-10-09T11:57:39Z
dc.date.available2020-10-09T11:57:39Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/121461
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá využitím didaktických her v zeměpisu na českých školách. Jejím hlavním cílem bylo nalézt tzv. příklady dobré praxe na školách formou dotazníkového šetření. V úvodu práce je uvedena krátká rešerše literatury a vymezení pojmu didaktická hra dle různých autorů. Hlavní výzkumnou metodou byl elektronický dotazník. Osloveno bylo celkem 72 fakultních škol Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Výzkumu se nakonec zúčastnilo 30 učitelů ze základních a středních škol. Dotazník byl členěn na čtyři části, v první části byl zjišťován obecný názor pedagogů na vymezení pojmu didaktická hra. Následující oddíl otázek byl zaměřen na učitele, kteří didaktické hry využívají; v jaké míře hry využívají, v jakých tématech geografie, dále konkrétní příklady her a jejich hodnocení. Třetí oddíl otázek byl určený pro pedagogy, kteří hry nevyužívají a zjišťoval důvody, které jim ve využití her brání. Poslední oddíl otázek se věnoval sociodemografickým charakteristikám výzkumného vzorku. Práce obsahuje vlastní analýzu a interpretaci dotazníkového šetření, včetně grafických výstupů. Výsledky byly dle charakteru otázek zpracovány kvalitativně i kvantitativně. Práce dále obsahuje sborník zeměpisných her, který vychází z výsledků provedeného šetření. Obsahuje celkem 16 didaktických her, včetně...cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis deals with the use of didactic games in geography lessons in Czech schools. Its main goal is to use the questionnaire survey to find the so-called examples of good practice in schools. In the introduction there is a short literature search and definition of the term didactic game according to various authors. The main research method is an electronic questionnaire. A total of 72 faculty schools of the Faculty of Science of Charles University were addressed. Finally, 30 primary and secondary school teachers took part in the research.The questionnaire was divided into four parts. In the first part the general opinion of teachers on the concept of didactic game was investigated. The following section of questions was focused on teachers who use didactic games - the extent of games usage, in which topics of geography, as well as specific examples of games and their evaluation. The third section of the questions was intended for teachers who do not use games and found out the reasons that prevent them from using games. The last section of the questions deals with the sociodemographic characteristics of the research sample. The work contains analysis and interpretation of the questionnaire survey, including graphic outputs. The results were processed qualitatively and quantitatively...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectdidactic gameen_US
dc.subjectdidactic of geographyen_US
dc.subjecta collection of gamesen_US
dc.subjectgeography lessonsen_US
dc.subjectgood practiceen_US
dc.subjectdidaktická hracs_CZ
dc.subjectdidaktika geografiecs_CZ
dc.subjectsborník hercs_CZ
dc.subjectvýuka zeměpisucs_CZ
dc.subjectpříklady dobré praxecs_CZ
dc.titleDidaktické hry ve výuce geografiecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-09-18
dc.description.departmentKatedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Social Geography and Regional Develop.en_US
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId195420
dc.title.translatedDidactic games in geography teachingen_US
dc.contributor.refereeHavelková, Lenka
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineTeaching of Biology for Secondary Schools - Teaching of Geography for Secondary Schoolsen_US
thesis.degree.disciplineUčitelství biologie pro střední školy - Učitelství geografie pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programBiologyen_US
thesis.degree.programBiologiecs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Social Geography and Regional Develop.en_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství biologie pro střední školy - Učitelství geografie pro střední školycs_CZ
uk.degree-discipline.enTeaching of Biology for Secondary Schools - Teaching of Geography for Secondary Schoolsen_US
uk.degree-program.csBiologiecs_CZ
uk.degree-program.enBiologyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csTato diplomová práce se zabývá využitím didaktických her v zeměpisu na českých školách. Jejím hlavním cílem bylo nalézt tzv. příklady dobré praxe na školách formou dotazníkového šetření. V úvodu práce je uvedena krátká rešerše literatury a vymezení pojmu didaktická hra dle různých autorů. Hlavní výzkumnou metodou byl elektronický dotazník. Osloveno bylo celkem 72 fakultních škol Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Výzkumu se nakonec zúčastnilo 30 učitelů ze základních a středních škol. Dotazník byl členěn na čtyři části, v první části byl zjišťován obecný názor pedagogů na vymezení pojmu didaktická hra. Následující oddíl otázek byl zaměřen na učitele, kteří didaktické hry využívají; v jaké míře hry využívají, v jakých tématech geografie, dále konkrétní příklady her a jejich hodnocení. Třetí oddíl otázek byl určený pro pedagogy, kteří hry nevyužívají a zjišťoval důvody, které jim ve využití her brání. Poslední oddíl otázek se věnoval sociodemografickým charakteristikám výzkumného vzorku. Práce obsahuje vlastní analýzu a interpretaci dotazníkového šetření, včetně grafických výstupů. Výsledky byly dle charakteru otázek zpracovány kvalitativně i kvantitativně. Práce dále obsahuje sborník zeměpisných her, který vychází z výsledků provedeného šetření. Obsahuje celkem 16 didaktických her, včetně...cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis deals with the use of didactic games in geography lessons in Czech schools. Its main goal is to use the questionnaire survey to find the so-called examples of good practice in schools. In the introduction there is a short literature search and definition of the term didactic game according to various authors. The main research method is an electronic questionnaire. A total of 72 faculty schools of the Faculty of Science of Charles University were addressed. Finally, 30 primary and secondary school teachers took part in the research.The questionnaire was divided into four parts. In the first part the general opinion of teachers on the concept of didactic game was investigated. The following section of questions was focused on teachers who use didactic games - the extent of games usage, in which topics of geography, as well as specific examples of games and their evaluation. The third section of the questions was intended for teachers who do not use games and found out the reasons that prevent them from using games. The last section of the questions deals with the sociodemographic characteristics of the research sample. The work contains analysis and interpretation of the questionnaire survey, including graphic outputs. The results were processed qualitatively and quantitatively...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ
thesis.grade.code2
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV