Show simple item record

Healthy schizophrenia. Influences of Brechtian epic theatre and alienation effect in Czech modern acting
dc.contributor.advisorHyvnar, Jan
dc.creatorMusilová, Martina
dc.date.accessioned2018-10-30T02:45:45Z
dc.date.available2018-10-30T02:45:45Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/12108
dc.description.abstractPráce Zdravá schizofrenie. Vlivy Brechtova epického divadla a zcizujícího efektu v eském moderním herectví je rozdlena na dv ásti. První ást je vnována hereck˘m postupm v Brechtov epickém divadle. Zamfiuje se na zlomové období Brechtovy experimentace, do kterého patfií uvedení hry Mu jako mu v roce 1931, adaptace Gorkého Matky v roce 1932 a uvádní Lehrstück. Teoreticky se práce opírá pfiedn o studie Pouliní scéna (Základní model scény epického divadla), Zcizující efekty v ínském hereckém umní a Poznámky k opefie Vzestup a pád msta Mahagonny. Práce upozoruje i na Brechtovy inspirace - herectví Mej Lan-fanga a herectví nmé filmové grotesky. Za základní herecké postupy, které tvofií pátefi epického herectví, autorka povauje: simultaneitu herních prostor, popis události, prezentaci a sebeprezentaci postavy, hercovu prezentaci postavy ve tfietí osob, pfiímé oslovení publika, diváck˘ postoj herce, princip citace a demonstrace (události, dje nebo stylu), zvefiejnní autorství, fragmentární a nekauzální zobrazení postavy, princip hry na…, didaktinost a názornost zobrazení a pochopiteln uití zcizujícího efektu a vystoupení z role. Závr první ásti je vnován modelov˘m inscenacím a modelov˘m knihám z pováleného období, které dokumentují zmínné herecké postupy. Druhá ást práce se vnuje vztahu eského divadla k B....cs_CZ
dc.description.abstractThe work, Healthy Schizophrenia, Influences of Brechtian Epic Theatre and the Alienation Effect in modern Czech Acting, is divided into two parts. The first section is devoted to acting approaches in Brechtian epic theatre. It is focused on a breakthrough period in Brecht's experimentation, to which belong the stagings of the play Man is Man in 1931, an adaptation of Gorky's The Mother in 1932 and Lehrstücks. This part of the examination is based theoretically on studies of the Street Scene, Alienation Effectsin Chinese Acting, and Notes to the Opera, Rise and Fall of the City of Mahogany. The work also takes into account Brecht's inspirations, including the acting of Mej Lan-fang and American slapstick. The author considers these basic acting principles to be the basis of epic acting: simultaneity of play spaces; description of an event; presentation of and self-presentation of characters; actors presenting character in the third person; speaking directly to public; the actor's attitude as spectator; the principles of quotation and demonstration (of an event, action or of a style); admission of authorship; fragmentary and non-continuous representation of character; the principle of play (playing at a thing); didactics; representation of one's opinions; using an alienation effect; stepping out of a role....en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.titleZdravá schizofrenie. Vlivy Brechtova epického divadla a zcizujícího efektu v českém moderním herectvícs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2007
dcterms.dateAccepted2007-11-27
dc.description.departmentDepartement of Theatre Studiesen_US
dc.description.departmentKatedra divadelní vědycs_CZ
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId24356
dc.title.translatedHealthy schizophrenia. Influences of Brechtian epic theatre and alienation effect in Czech modern actingen_US
dc.contributor.refereeCísař, Jan
dc.contributor.refereeJust, Vladimír
dc.identifier.aleph001098265
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineTheatre Studiesen_US
thesis.degree.disciplineDivadelní vědacs_CZ
thesis.degree.programTheory and History of Arts and Cultureen_US
thesis.degree.programObecná teorie a dějiny umění a kulturycs_CZ
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Katedra divadelní vědycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Departement of Theatre Studiesen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csDivadelní vědacs_CZ
uk.degree-discipline.enTheatre Studiesen_US
uk.degree-program.csObecná teorie a dějiny umění a kulturycs_CZ
uk.degree-program.enTheory and History of Arts and Cultureen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csPráce Zdravá schizofrenie. Vlivy Brechtova epického divadla a zcizujícího efektu v eském moderním herectví je rozdlena na dv ásti. První ást je vnována hereck˘m postupm v Brechtov epickém divadle. Zamfiuje se na zlomové období Brechtovy experimentace, do kterého patfií uvedení hry Mu jako mu v roce 1931, adaptace Gorkého Matky v roce 1932 a uvádní Lehrstück. Teoreticky se práce opírá pfiedn o studie Pouliní scéna (Základní model scény epického divadla), Zcizující efekty v ínském hereckém umní a Poznámky k opefie Vzestup a pád msta Mahagonny. Práce upozoruje i na Brechtovy inspirace - herectví Mej Lan-fanga a herectví nmé filmové grotesky. Za základní herecké postupy, které tvofií pátefi epického herectví, autorka povauje: simultaneitu herních prostor, popis události, prezentaci a sebeprezentaci postavy, hercovu prezentaci postavy ve tfietí osob, pfiímé oslovení publika, diváck˘ postoj herce, princip citace a demonstrace (události, dje nebo stylu), zvefiejnní autorství, fragmentární a nekauzální zobrazení postavy, princip hry na…, didaktinost a názornost zobrazení a pochopiteln uití zcizujícího efektu a vystoupení z role. Závr první ásti je vnován modelov˘m inscenacím a modelov˘m knihám z pováleného období, které dokumentují zmínné herecké postupy. Druhá ást práce se vnuje vztahu eského divadla k B....cs_CZ
uk.abstract.enThe work, Healthy Schizophrenia, Influences of Brechtian Epic Theatre and the Alienation Effect in modern Czech Acting, is divided into two parts. The first section is devoted to acting approaches in Brechtian epic theatre. It is focused on a breakthrough period in Brecht's experimentation, to which belong the stagings of the play Man is Man in 1931, an adaptation of Gorky's The Mother in 1932 and Lehrstücks. This part of the examination is based theoretically on studies of the Street Scene, Alienation Effectsin Chinese Acting, and Notes to the Opera, Rise and Fall of the City of Mahogany. The work also takes into account Brecht's inspirations, including the acting of Mej Lan-fang and American slapstick. The author considers these basic acting principles to be the basis of epic acting: simultaneity of play spaces; description of an event; presentation of and self-presentation of characters; actors presenting character in the third person; speaking directly to public; the actor's attitude as spectator; the principles of quotation and demonstration (of an event, action or of a style); admission of authorship; fragmentary and non-continuous representation of character; the principle of play (playing at a thing); didactics; representation of one's opinions; using an alienation effect; stepping out of a role....en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra divadelní vědycs_CZ
thesis.grade.codeP
dc.identifier.lisID990010982650106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV