Show simple item record

Characteristics of children and adolescents attending the outpatient addiction treatment
dc.contributor.advisorŠťastná, Lenka
dc.creatorSvobodová, Barbora
dc.date.accessioned2020-09-25T09:51:24Z
dc.date.available2020-09-25T09:51:24Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/120508
dc.description.abstractVÝCHODISKA - U dětí a mladistvých, které navštěvují Ambulanci dětské a dorostové adiktologie, nebylo doposud popsáno prostředí, z něhož pocházejí. Práce se zabývá popisem různých aspektů života těchto klientů. CÍLE - Cílem bakalářské práce byl popis prostředí, ze kterého pochází děti a mladiství, docházející do ADDA. Konkrétně výzkum sledoval rozvodovost, úplnost rodin a konflikty vyskytující se v rodinách. Dalším sledovaným aspektem prostředí byla přítomnost uživatele návykových látek ve společné domácnosti s pacientem. Na závěr výzkum shrnuje společné aspekty z domácnosti dětských a mladistvých uživatelů navštěvujících ambulanci. METODY - Výzkumnou metodou byla popisná statistika, zaměřená na popis pacientů ADDA. Informace byly získány ze strukturovaných anamnestických listů (SAL), který vyplňují rodiče při vstupu potomka do zařízení, následně byly přehledně rozděleny podle četnosti do tabulek a grafů. VÝSLEDKY - 47 dětí (ze 112 odpovědí) žije v úplné rodině, 24 dětí žije v domácnosti, která je doplněná o partnera a zbývajících 41 dětí pochází z neúplné rodiny, ve které jeden z rodičů chybí. Pouze 7 respondentů uvedlo soužití pacienta s člověkem, který má problém s alkoholem, 6 uvedlo člověka, který bere drogy a 10 přítomnost jedince, který bral drogy v minulosti. 97 % dětí pochází z České...cs_CZ
dc.description.abstractBACKROUND - The environment of children and adolescents attending the Outpatient Addiction Treatment Clinic for Children and Adolescents has not yet been described in detail. The work deals with the description of various aspects of the life of these clients. AIMS - The aim of the bachelor thesis was to describe the environment from which children and adolescents come to ADDA. Specifically, the research looked at divorce rate, family integrity, and family conflicts. Another monitored aspect of the environment was the presence of a substance user in the common household with the patient. The research should also summarize common aspects from the household of children and adolescent users attending the clinic. METHODS - The research method was descriptive statistics, focused on the description of ADDA patients. The information was obtained from structured anamnestic sheets (SAL), which are filled in by the parents when the child enters the outpatient addiction treatment clinic. The data were clearly divided according to frequency into tables and graphs. RESULTS - 47 children (out of 112 answers) live in a complete family, 24 children live in a household that is supplemented by a partner and the remaining 41 children come from an incomplete family in which one of the parents is missing. Only 7...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectmladistvícs_CZ
dc.subjectzávislostcs_CZ
dc.subjectrodinacs_CZ
dc.subjectrodinné prostředícs_CZ
dc.subjectnávykové látkycs_CZ
dc.subjectadolescentsen_US
dc.subjectaddictionen_US
dc.subjectfamilyen_US
dc.subjectfamily environmenten_US
dc.subjectaddictive substancesen_US
dc.titleCharakteristika dětí a dospívajících v ambulantní adiktologické léčběcs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-09-04
dc.description.departmentKlinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Adictology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Pragueen_US
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.identifier.repId219107
dc.title.translatedCharacteristics of children and adolescents attending the outpatient addiction treatmenten_US
dc.contributor.refereeFranzová, Martina
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAddictologyen_US
thesis.degree.disciplineAdiktologiecs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Department of Adictology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Pragueen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAdiktologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enAddictologyen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csVÝCHODISKA - U dětí a mladistvých, které navštěvují Ambulanci dětské a dorostové adiktologie, nebylo doposud popsáno prostředí, z něhož pocházejí. Práce se zabývá popisem různých aspektů života těchto klientů. CÍLE - Cílem bakalářské práce byl popis prostředí, ze kterého pochází děti a mladiství, docházející do ADDA. Konkrétně výzkum sledoval rozvodovost, úplnost rodin a konflikty vyskytující se v rodinách. Dalším sledovaným aspektem prostředí byla přítomnost uživatele návykových látek ve společné domácnosti s pacientem. Na závěr výzkum shrnuje společné aspekty z domácnosti dětských a mladistvých uživatelů navštěvujících ambulanci. METODY - Výzkumnou metodou byla popisná statistika, zaměřená na popis pacientů ADDA. Informace byly získány ze strukturovaných anamnestických listů (SAL), který vyplňují rodiče při vstupu potomka do zařízení, následně byly přehledně rozděleny podle četnosti do tabulek a grafů. VÝSLEDKY - 47 dětí (ze 112 odpovědí) žije v úplné rodině, 24 dětí žije v domácnosti, která je doplněná o partnera a zbývajících 41 dětí pochází z neúplné rodiny, ve které jeden z rodičů chybí. Pouze 7 respondentů uvedlo soužití pacienta s člověkem, který má problém s alkoholem, 6 uvedlo člověka, který bere drogy a 10 přítomnost jedince, který bral drogy v minulosti. 97 % dětí pochází z České...cs_CZ
uk.abstract.enBACKROUND - The environment of children and adolescents attending the Outpatient Addiction Treatment Clinic for Children and Adolescents has not yet been described in detail. The work deals with the description of various aspects of the life of these clients. AIMS - The aim of the bachelor thesis was to describe the environment from which children and adolescents come to ADDA. Specifically, the research looked at divorce rate, family integrity, and family conflicts. Another monitored aspect of the environment was the presence of a substance user in the common household with the patient. The research should also summarize common aspects from the household of children and adolescent users attending the clinic. METHODS - The research method was descriptive statistics, focused on the description of ADDA patients. The information was obtained from structured anamnestic sheets (SAL), which are filled in by the parents when the child enters the outpatient addiction treatment clinic. The data were clearly divided according to frequency into tables and graphs. RESULTS - 47 children (out of 112 answers) live in a complete family, 24 children live in a household that is supplemented by a partner and the remaining 41 children come from an incomplete family in which one of the parents is missing. Only 7...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ
thesis.grade.code2
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV