Show simple item record

Changes in parties in civil procedure
dc.contributor.advisorDvořák, Bohumil
dc.creatorMinařík, Jan
dc.date.accessioned2020-02-11T14:39:21Z
dc.date.available2020-02-11T14:39:21Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/116237
dc.description.abstractZměna stran řízení Abstrakt Tato práce se zabývá instituty, jejichž cílem je změnit stranu řízení v občanském právu procesním. Ať již důsledkem právního jednání stran či právní události nezávislé na jejich vůli, během řízení může docházet k situacím, kdy jedna či druhá strana přicházejí o svou věcnou legitimaci, případně dokonce procesní subjektivitu. Zákon proto musí na tyto změny reagovat, aby byly zajištěny podmínky pro pokračování řízení a vydání meritorního rozsudku ve věci bez nutnosti současné řízení zastavovat a zahajovat nové. V zájmu zachování rychlosti a zabránění množení sporů však nesmí docházet k přílišnému zásahu do procesních práv stran, zejména pak žalovaného. Ve své první části práce zkoumá vztah občanského práva procesního a hmotného a vysvětluje jednotlivé pojmy související s účastenstvím, které pak často užívá v pasážích následujících, jmenovitě formální pojetí účastenství, věcnou a procesní legitimaci stran. Následující čtyři části se pak věnují jednotlivým institutům, které pod pojem "změna stran řízení" spadají, konkrétně tedy přistoupení účastníka, záměny účastníka a procesnímu nástupnictví při univerzální i singulární sukcesi. U každého institutu popisuje jeho současnou úpravu s jejími klady i zápory a srovnává ji s úpravou historickou, od roku 1895, přes 20. století a kodexy...cs_CZ
dc.description.abstractChanges in parties in civil procedure Abstract This thesis deals with institutes whose goal is to change the party of proceedings in civil procedural law. Whether as a result of action of the parties or an event independent of their will, there may arise situations in the proceedings where one or the other party loses its substantive legitimacy or even procedural subjectivity. The law must therefore respond to these changes in order to ensure the conditions for continuing the proceedings and issuing a judgment on the merits without the need to stop the current proceedings and initiate new ones. However, in order to maintain speed and to prevent the multiplication of disputes, the procedural rights of the parties, in particular the defendant's, must not be unduly affected. In its first part, the thesis examines the relationship between civil procedural and substantive law and explains individual terms related to participation in the proceedings, which it often uses in the rest of thesis, namely the formal concept of participation and substantive and procedural legitimacy of the parties. The following four sections then deal with the individual institutes that fall under the concept of 'changes in parties', namely the accession of a participant, the substitution of a participant and the procedural succession...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectpřistoupenícs_CZ
dc.subjectzáměnacs_CZ
dc.subjectprocesní nástupnictvícs_CZ
dc.subjectaccessionen_US
dc.subjectsubstitutionen_US
dc.subjectprocedural successionen_US
dc.titleZměna stran řízenícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-01-17
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId207732
dc.title.translatedChanges in parties in civil procedureen_US
dc.contributor.refereeHolčapek, Tomáš
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csZměna stran řízení Abstrakt Tato práce se zabývá instituty, jejichž cílem je změnit stranu řízení v občanském právu procesním. Ať již důsledkem právního jednání stran či právní události nezávislé na jejich vůli, během řízení může docházet k situacím, kdy jedna či druhá strana přicházejí o svou věcnou legitimaci, případně dokonce procesní subjektivitu. Zákon proto musí na tyto změny reagovat, aby byly zajištěny podmínky pro pokračování řízení a vydání meritorního rozsudku ve věci bez nutnosti současné řízení zastavovat a zahajovat nové. V zájmu zachování rychlosti a zabránění množení sporů však nesmí docházet k přílišnému zásahu do procesních práv stran, zejména pak žalovaného. Ve své první části práce zkoumá vztah občanského práva procesního a hmotného a vysvětluje jednotlivé pojmy související s účastenstvím, které pak často užívá v pasážích následujících, jmenovitě formální pojetí účastenství, věcnou a procesní legitimaci stran. Následující čtyři části se pak věnují jednotlivým institutům, které pod pojem "změna stran řízení" spadají, konkrétně tedy přistoupení účastníka, záměny účastníka a procesnímu nástupnictví při univerzální i singulární sukcesi. U každého institutu popisuje jeho současnou úpravu s jejími klady i zápory a srovnává ji s úpravou historickou, od roku 1895, přes 20. století a kodexy...cs_CZ
uk.abstract.enChanges in parties in civil procedure Abstract This thesis deals with institutes whose goal is to change the party of proceedings in civil procedural law. Whether as a result of action of the parties or an event independent of their will, there may arise situations in the proceedings where one or the other party loses its substantive legitimacy or even procedural subjectivity. The law must therefore respond to these changes in order to ensure the conditions for continuing the proceedings and issuing a judgment on the merits without the need to stop the current proceedings and initiate new ones. However, in order to maintain speed and to prevent the multiplication of disputes, the procedural rights of the parties, in particular the defendant's, must not be unduly affected. In its first part, the thesis examines the relationship between civil procedural and substantive law and explains individual terms related to participation in the proceedings, which it often uses in the rest of thesis, namely the formal concept of participation and substantive and procedural legitimacy of the parties. The following four sections then deal with the individual institutes that fall under the concept of 'changes in parties', namely the accession of a participant, the substitution of a participant and the procedural succession...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV