Show simple item record

Testate succession
dc.contributor.advisorPohl, Tomáš
dc.creatorPecha, Martin
dc.date.accessioned2017-06-01T14:55:25Z
dc.date.available2017-06-01T14:55:25Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/1110
dc.description.abstractDědické právo je odvětvím práva soukromého, které se zabývá přechodem majetkových práv a povinností po smrti zůstavitele na jeho dědice. S účinností nového občanského zákoníku došlo ke značným změnám v oblasti dědického práva. Konečně tak právní úprava věnuje dědickému právu, potažmo i problematice dědění ze závěti, pozornost, kterou si zaslouží. Po více než šedesáti letech se do našeho právního řádu navracejí instituty jako vedlejší doložky závěti, dědická smlouva, privilegované formy závěti, odkaz, vulgární substituce či svěřenské nástupnictví. Nejen díky těmto institutům může konečně zůstavitel svobodně a podle svých představ uspořádat své majetkové poměry mortis causa. Cílem předkládané diplomové práce je rozebrat z hmotněprávního hlediska problematiku dědění ze závěti podle nového občanského zákoníku účinného od 1. ledna 2014. Diplomovou práci jsem rozdělil na dvě části. První část je rozdělena do pěti kapitol, které se zabývají jednotlivými předpoklady dědění. Mezi předpoklady dědění patří smrt zůstavitele, existence pozůstalosti, způsobilost dědice, právní důvod dědění a přijetí, případně neodmítnutí dědictví. Splnění všech předpokladů dědění je nezbytné, aby mohlo dojít k přechodu pozůstalosti na dědice. Druhá, stěžejní část, která je rozdělena do sedmi kapitol, pojednává o závěti jako...cs_CZ
dc.description.abstractThe law of succession is a branch of civil law that deals with devolution of property rights and duties of a decedent to his heirs. The new Civil Code that came into force in 2014 brought considerable changes in the field of the law of succession. Finally, the legal regulation pays proper attention to the law of succession and testate succession. After more than sixty years, there were restored legal institutions such as Clauses of lesser importance in a testament (condition, determination of time or a mandate), inheritance contract, privileged wills, legacy, vulgar substitution or fideicommissum. Not only because of these institutions can a testator finally organize freely and according to his own will his property situation mortis causa. The purpose of my diploma thesis is to analyze the testate succession according to the Czech Civil code that became effective on the 1st of January 2014. The thesis is divided into two parts. The first part is split into five chapters that deal with individual prerequisites of succession. The prerequisites of succession are as follows: the death of a testator, the existence of a decedent's estate, the capacity of an heir to inherit, the legal ground of succession and the acceptance/non-refusal of inheritance. Meeting all prerequisites of succession is crucial to...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectdědění ze závětics_CZ
dc.subjectzávěťcs_CZ
dc.subjectdědiccs_CZ
dc.subjecttestate successionen_US
dc.subjecttestamenten_US
dc.subjectheiren_US
dc.titleDědění ze závětics_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-12-01
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId159294
dc.title.translatedTestate successionen_US
dc.contributor.refereeElischer, David
dc.identifier.aleph002117459
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDědické právo je odvětvím práva soukromého, které se zabývá přechodem majetkových práv a povinností po smrti zůstavitele na jeho dědice. S účinností nového občanského zákoníku došlo ke značným změnám v oblasti dědického práva. Konečně tak právní úprava věnuje dědickému právu, potažmo i problematice dědění ze závěti, pozornost, kterou si zaslouží. Po více než šedesáti letech se do našeho právního řádu navracejí instituty jako vedlejší doložky závěti, dědická smlouva, privilegované formy závěti, odkaz, vulgární substituce či svěřenské nástupnictví. Nejen díky těmto institutům může konečně zůstavitel svobodně a podle svých představ uspořádat své majetkové poměry mortis causa. Cílem předkládané diplomové práce je rozebrat z hmotněprávního hlediska problematiku dědění ze závěti podle nového občanského zákoníku účinného od 1. ledna 2014. Diplomovou práci jsem rozdělil na dvě části. První část je rozdělena do pěti kapitol, které se zabývají jednotlivými předpoklady dědění. Mezi předpoklady dědění patří smrt zůstavitele, existence pozůstalosti, způsobilost dědice, právní důvod dědění a přijetí, případně neodmítnutí dědictví. Splnění všech předpokladů dědění je nezbytné, aby mohlo dojít k přechodu pozůstalosti na dědice. Druhá, stěžejní část, která je rozdělena do sedmi kapitol, pojednává o závěti jako...cs_CZ
uk.abstract.enThe law of succession is a branch of civil law that deals with devolution of property rights and duties of a decedent to his heirs. The new Civil Code that came into force in 2014 brought considerable changes in the field of the law of succession. Finally, the legal regulation pays proper attention to the law of succession and testate succession. After more than sixty years, there were restored legal institutions such as Clauses of lesser importance in a testament (condition, determination of time or a mandate), inheritance contract, privileged wills, legacy, vulgar substitution or fideicommissum. Not only because of these institutions can a testator finally organize freely and according to his own will his property situation mortis causa. The purpose of my diploma thesis is to analyze the testate succession according to the Czech Civil code that became effective on the 1st of January 2014. The thesis is divided into two parts. The first part is split into five chapters that deal with individual prerequisites of succession. The prerequisites of succession are as follows: the death of a testator, the existence of a decedent's estate, the capacity of an heir to inherit, the legal ground of succession and the acceptance/non-refusal of inheritance. Meeting all prerequisites of succession is crucial to...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV