Show simple item record

Substantiation of Electronic Evidence
dc.contributor.advisorGřivna, Tomáš
dc.creatorKrákorová, Simona
dc.date.accessioned2019-10-21T10:21:02Z
dc.date.available2019-10-21T10:21:02Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/111039
dc.description.abstract80 Název diplomové práce Dokazování elektronickými důkazními prostředky Abstrakt Diplomová práce se zabývá dokazováním elektronickými důkazními prostředky v rámci trestního procesu. Význam problematiky zajišťování této kategorie důkazních prostředků se spolu s rozvojem technologií významně prohlubuje. Pachatelé rozličných druhů trestné činnosti totiž za sebou v současnosti zanechávají digitální stopu téměř ve všech případech. V diplomové práci se tak autorka zaměřuje na otázku, zda lze takové elektronické důkazní prostředky efektivně zajišťovat. Současně si klade otázku, zda při zajišťování nedochází k excesivním zásahům do základních práv a svobod jednotlivců. Z toho důvodu rozebírá specifika jednotlivých zajišťovacích institutů. S tím související problematiku data retention neboli plošného preventivního uchování údajů rozebírá ve světle nejnovější judikatury Ústavního soudu a polemizuje o možných změnách stávající právní úpravy. Pozornost je mimo jiné věnována i novému institutu, jenž předpokládá předběžné uchování dat důležitých pro trestní řízení na základě příkazu dle trestního řádu. Autorka se dále věnuje otázce zajišťování obsahu elektronické pošty. V neposlední řadě rozebírá dílčí problémy jednotlivých postupů pro zajišťování důkazních prostředků, pro příklad nevhodně nastavené limitující podmínky...cs_CZ
dc.description.abstract81 Thesis title Substantiation of Electronic Evidence Abstract Thesis deals with the substantiation of electronic evidence within the framework of criminal procedure. The importance of the issue of obtaining such a category of evidence further intensifies as the technology continues to develop. The various types of crime perpetrators simultaneously leave behind digital traces with regard to almost all cases. Therefore, the author focuses on the issue, whether is it possible to obtain such an evidence effectively. The author concurrently takes into account the question of whether the process of obtaining electronic evidence meet certain threshold of protection of the fundamental rights and freedoms of an individual. Hence, the author analyses the characteristic of the individual relevant procedures. The issue of data retention, in other words the areal data collection and preservation in the light of recent case law as well as the possible adjustments to current legislation is subject to scrutiny. Attention is drawn, inter alia, to the novel procedure which enables preventive preservation of data important for the criminal proceedings. Furthermore, the author takes into account the issue of obtaining the content of the communication by means of electronic mail. Moreover, thesis deals with the partial...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectElektronické důkazní prostředkycs_CZ
dc.subjectorgány činné v trestním řízenícs_CZ
dc.subjectdatacs_CZ
dc.subjectElectronic evidenceen_US
dc.subjectlaw enforcement authoritiesen_US
dc.subjectdataen_US
dc.titleDokazování elektronickými důkazními prostředkycs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-09-27
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId206964
dc.title.translatedSubstantiation of Electronic Evidenceen_US
dc.contributor.refereeBohuslav, Lukáš
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra trestního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Criminal Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.cs80 Název diplomové práce Dokazování elektronickými důkazními prostředky Abstrakt Diplomová práce se zabývá dokazováním elektronickými důkazními prostředky v rámci trestního procesu. Význam problematiky zajišťování této kategorie důkazních prostředků se spolu s rozvojem technologií významně prohlubuje. Pachatelé rozličných druhů trestné činnosti totiž za sebou v současnosti zanechávají digitální stopu téměř ve všech případech. V diplomové práci se tak autorka zaměřuje na otázku, zda lze takové elektronické důkazní prostředky efektivně zajišťovat. Současně si klade otázku, zda při zajišťování nedochází k excesivním zásahům do základních práv a svobod jednotlivců. Z toho důvodu rozebírá specifika jednotlivých zajišťovacích institutů. S tím související problematiku data retention neboli plošného preventivního uchování údajů rozebírá ve světle nejnovější judikatury Ústavního soudu a polemizuje o možných změnách stávající právní úpravy. Pozornost je mimo jiné věnována i novému institutu, jenž předpokládá předběžné uchování dat důležitých pro trestní řízení na základě příkazu dle trestního řádu. Autorka se dále věnuje otázce zajišťování obsahu elektronické pošty. V neposlední řadě rozebírá dílčí problémy jednotlivých postupů pro zajišťování důkazních prostředků, pro příklad nevhodně nastavené limitující podmínky...cs_CZ
uk.abstract.en81 Thesis title Substantiation of Electronic Evidence Abstract Thesis deals with the substantiation of electronic evidence within the framework of criminal procedure. The importance of the issue of obtaining such a category of evidence further intensifies as the technology continues to develop. The various types of crime perpetrators simultaneously leave behind digital traces with regard to almost all cases. Therefore, the author focuses on the issue, whether is it possible to obtain such an evidence effectively. The author concurrently takes into account the question of whether the process of obtaining electronic evidence meet certain threshold of protection of the fundamental rights and freedoms of an individual. Hence, the author analyses the characteristic of the individual relevant procedures. The issue of data retention, in other words the areal data collection and preservation in the light of recent case law as well as the possible adjustments to current legislation is subject to scrutiny. Attention is drawn, inter alia, to the novel procedure which enables preventive preservation of data important for the criminal proceedings. Furthermore, the author takes into account the issue of obtaining the content of the communication by means of electronic mail. Moreover, thesis deals with the partial...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV