Show simple item record

Direct representation in civil law - general remarks
dc.contributor.advisorElischer, David
dc.creatorKříž, Josef
dc.date.accessioned2019-10-20T19:46:38Z
dc.date.available2019-10-20T19:46:38Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/110647
dc.description.abstract1 K OBECNÝM OTÁZKÁM ZASTOUPENÍ Abstrakt Předmětem této práce je popis základních otázek zastoupení jakožto klasického a základního institutu soukromého (hmotného) práva. Práce je tak věnována zejména výkladu obecných ustanovení občanského zákoníku týkajících se zastoupení (obsažených v § 436 až 440). K těmto základním otázkám patří zejména povaha zastoupení, jakožto institutu, a zástupčího oprávnění, jakožto moci jedné osoby jednat za jinou. Dále se autor v této práci dotýká vymezení druhů zastoupení, rozlišení právního poměru ze zastoupení a dalšího poměru, který může existovat mezi zástupcem a zastoupeným, a nutnosti osvědčit zástupčí oprávnění. Rozsáhlá část práce je věnována rozsahu zástupčího oprávnění a důsledkům jednání bez zástupčího oprávnění, přičemž do rozsahu zástupčího oprávnění autor zahrnuje i otázky jednání bez existence konfliktu zájmů zástupce a zastoupeného, osobní jednání zástupce a nutné kolektivní jednání více zástupců. Práce se přitom snaží o takový výklad relevantních zákonných ustanovení, který bude vnitřně bezrozporný a zároveň při aplikaci nebude způsobovat praktické potíže, ale ani zjevnou nespravedlnost. Důraz je přitom kladen na přesné rozlišování mezi právními otázkami zastoupení a právy a povinnosti zástupce, zastoupeného a případné též třetích stran vyplývajících z jejich...cs_CZ
dc.description.abstract1 DIRECT REPRESENTATION IN CIVIL LAW - GENERAL REMARKS Abstract The subject of this theses are general remarks to direct representation as a historical and fundamental institute of private (substantive) law. The thesis is therefore devoted to the interpretation of general provisions of the Civil Code concerning direct representation (contained in Sections 436 to 440). These fundamental issues include, in particular, the nature of the direct representation, as an institute, and the authority to represent, as the power of one person to act for another. Furthermore, the author of this work concerns the distinction between different types of direct representation, the distinction between legal relationship between agent and principal concerning representation and the other potential legal relationship that may exist between those two, and the requirement to prove authority to represent to a third party. An extensive part of the thesis is devoted to the scope of the agent's authority to represent the principal and the consequences of acting without a such authority. This part includes issues related to acting with a conflict of interests, the personal acting of the agent and requirement of collective action of several agents. The aim of this thesis is to interpret relevant legal provisions consistently and at...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectzástupčí oprávněnícs_CZ
dc.subjectkonflikt zájmůcs_CZ
dc.subjectobecná část občanského právacs_CZ
dc.subjectThe authority of a representativeen_US
dc.subjectconflict of interesten_US
dc.subjectgeneral part of civil lawen_US
dc.titleK obecným otázkám zastoupenícs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-09-23
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId162555
dc.title.translatedDirect representation in civil law - general remarksen_US
dc.contributor.refereeThöndel, Alexandr
thesis.degree.nameJUDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.cs1 K OBECNÝM OTÁZKÁM ZASTOUPENÍ Abstrakt Předmětem této práce je popis základních otázek zastoupení jakožto klasického a základního institutu soukromého (hmotného) práva. Práce je tak věnována zejména výkladu obecných ustanovení občanského zákoníku týkajících se zastoupení (obsažených v § 436 až 440). K těmto základním otázkám patří zejména povaha zastoupení, jakožto institutu, a zástupčího oprávnění, jakožto moci jedné osoby jednat za jinou. Dále se autor v této práci dotýká vymezení druhů zastoupení, rozlišení právního poměru ze zastoupení a dalšího poměru, který může existovat mezi zástupcem a zastoupeným, a nutnosti osvědčit zástupčí oprávnění. Rozsáhlá část práce je věnována rozsahu zástupčího oprávnění a důsledkům jednání bez zástupčího oprávnění, přičemž do rozsahu zástupčího oprávnění autor zahrnuje i otázky jednání bez existence konfliktu zájmů zástupce a zastoupeného, osobní jednání zástupce a nutné kolektivní jednání více zástupců. Práce se přitom snaží o takový výklad relevantních zákonných ustanovení, který bude vnitřně bezrozporný a zároveň při aplikaci nebude způsobovat praktické potíže, ale ani zjevnou nespravedlnost. Důraz je přitom kladen na přesné rozlišování mezi právními otázkami zastoupení a právy a povinnosti zástupce, zastoupeného a případné též třetích stran vyplývajících z jejich...cs_CZ
uk.abstract.en1 DIRECT REPRESENTATION IN CIVIL LAW - GENERAL REMARKS Abstract The subject of this theses are general remarks to direct representation as a historical and fundamental institute of private (substantive) law. The thesis is therefore devoted to the interpretation of general provisions of the Civil Code concerning direct representation (contained in Sections 436 to 440). These fundamental issues include, in particular, the nature of the direct representation, as an institute, and the authority to represent, as the power of one person to act for another. Furthermore, the author of this work concerns the distinction between different types of direct representation, the distinction between legal relationship between agent and principal concerning representation and the other potential legal relationship that may exist between those two, and the requirement to prove authority to represent to a third party. An extensive part of the thesis is devoted to the scope of the agent's authority to represent the principal and the consequences of acting without a such authority. This part includes issues related to acting with a conflict of interests, the personal acting of the agent and requirement of collective action of several agents. The aim of this thesis is to interpret relevant legal provisions consistently and at...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
thesis.grade.codeP


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV