Show simple item record

Construction of treat in newscast: example of Russia
dc.contributor.advisorNečas, Vlastimil
dc.creatorElblová, Barbora
dc.date.accessioned2019-07-16T12:46:36Z
dc.date.available2019-07-16T12:46:36Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/108217
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá konstrukcí hrozby ve zpravodajství. Předmětem kvantitativní obsahové analýzy je výzkum konstruování hrozby v podobě Ruské federace v českých tištěných zpravodajských médiích. Práce vychází z předpokladu, že média pomocí selektivních procesů v redakci, tedy použitím určitých rámců a poskytnutím prostoru určitým aktérům a tématům, mohou konstruovat hrozbu, jež reálně být hrozbou vůbec nemusí. České zpravodajství tak může ovlivňovat smýšlení a přístup českých občanů k Rusku. Obsah diplomová práce je rozdělen do čtyř hlavních částí. První, teoretická kapitola, propojuje tři oblasti výzkumu. Jsou jimi zpravodajství, sekuritizační teorie a koncept mediálního rámcování. Následující kapitola popisuje bilaterální vztah České republiky a Ruska, poskytuje kontext pro výsledky analýzy. Metodologická část práce je zaměřena na selektivní výběry ve zpravodajství o Rusku. Kvantitativní obsahová analýza pracuje s proměnnými: aktér, téma, zpravodajské rámce (konflikt, odpovědnost, důraz na jedince, ekonomický a motivační) a sekuritizační rámec. U sekuritizačního rámce je zkoumáno, zda vykazuje prvky diagnózy, prognózy či motivace začít problém aktivně řešit. Popis výsledků analýzy a jejich grafické zobrazení tvoří čtvrtou kapitolu práce. Nejčastější kategorií témat, vyskytujících se ve...cs_CZ
dc.description.abstractThesis is focused on construction of threat in newcast. The purpose of the quantitative content analysis is the construction of threat in Czech printed news in case of Russian federation. Thesis is based on presumption that with help of selective processes by journalists that implies usage of certain frames and granting of space for certain actors and themes, media are able to construct a threat that may not be even real. Czech news may be influencing our way of thinking towards Russia. The content of thesis is divided to four main parts. The first theoretical chapter links three crucial research areas: news, securitization theory and the concept of media framing. Next chapter describes bilateral relationship between Czech Republic and Russia that provides context for analysis outcomes. Methodological part is concentrated on selective processes, which are being held in news about Russia. It has been operated with four variables: actor, theme, news frames (conflict, attribution of responsibility, human interest, morality and economic) and securitization frame. Concerning securitization frame, the elements of diagnosis, prognosis or motivation to actively deal with a problem has been researched. Description of results and their graphical projection is integrated to the last chapter. The most...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectMédiacs_CZ
dc.subjectzpravodajstvícs_CZ
dc.subjectkonstrukce hrozbycs_CZ
dc.subjectrámcovánícs_CZ
dc.subjectRuskocs_CZ
dc.subjectsekuritizační rámeccs_CZ
dc.subjectzpravodajské rámcecs_CZ
dc.subjectMediaen_US
dc.subjectnewsen_US
dc.subjectconstruction of threaten_US
dc.subjectframingen_US
dc.subjectRussiaen_US
dc.subjectsecuritization frameen_US
dc.subjectnews framesen_US
dc.titleKonstrukce hrozby ve zpravodajství na příkladu Ruskacs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-06-25
dc.description.departmentDepartment of Media Studiesen_US
dc.description.departmentKatedra mediálních studiícs_CZ
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.identifier.repId203272
dc.title.translatedConstruction of treat in newscast: example of Russiaen_US
dc.contributor.refereeGroman, Martin
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineMedia Studiesen_US
thesis.degree.disciplineMediální studiacs_CZ
thesis.degree.programMediální a komunikační studiacs_CZ
thesis.degree.programMedia and Communications Studiesen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Katedra mediálních studiícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Department of Media Studiesen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csMediální studiacs_CZ
uk.degree-discipline.enMedia Studiesen_US
uk.degree-program.csMediální a komunikační studiacs_CZ
uk.degree-program.enMedia and Communications Studiesen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá konstrukcí hrozby ve zpravodajství. Předmětem kvantitativní obsahové analýzy je výzkum konstruování hrozby v podobě Ruské federace v českých tištěných zpravodajských médiích. Práce vychází z předpokladu, že média pomocí selektivních procesů v redakci, tedy použitím určitých rámců a poskytnutím prostoru určitým aktérům a tématům, mohou konstruovat hrozbu, jež reálně být hrozbou vůbec nemusí. České zpravodajství tak může ovlivňovat smýšlení a přístup českých občanů k Rusku. Obsah diplomová práce je rozdělen do čtyř hlavních částí. První, teoretická kapitola, propojuje tři oblasti výzkumu. Jsou jimi zpravodajství, sekuritizační teorie a koncept mediálního rámcování. Následující kapitola popisuje bilaterální vztah České republiky a Ruska, poskytuje kontext pro výsledky analýzy. Metodologická část práce je zaměřena na selektivní výběry ve zpravodajství o Rusku. Kvantitativní obsahová analýza pracuje s proměnnými: aktér, téma, zpravodajské rámce (konflikt, odpovědnost, důraz na jedince, ekonomický a motivační) a sekuritizační rámec. U sekuritizačního rámce je zkoumáno, zda vykazuje prvky diagnózy, prognózy či motivace začít problém aktivně řešit. Popis výsledků analýzy a jejich grafické zobrazení tvoří čtvrtou kapitolu práce. Nejčastější kategorií témat, vyskytujících se ve...cs_CZ
uk.abstract.enThesis is focused on construction of threat in newcast. The purpose of the quantitative content analysis is the construction of threat in Czech printed news in case of Russian federation. Thesis is based on presumption that with help of selective processes by journalists that implies usage of certain frames and granting of space for certain actors and themes, media are able to construct a threat that may not be even real. Czech news may be influencing our way of thinking towards Russia. The content of thesis is divided to four main parts. The first theoretical chapter links three crucial research areas: news, securitization theory and the concept of media framing. Next chapter describes bilateral relationship between Czech Republic and Russia that provides context for analysis outcomes. Methodological part is concentrated on selective processes, which are being held in news about Russia. It has been operated with four variables: actor, theme, news frames (conflict, attribution of responsibility, human interest, morality and economic) and securitization frame. Concerning securitization frame, the elements of diagnosis, prognosis or motivation to actively deal with a problem has been researched. Description of results and their graphical projection is integrated to the last chapter. The most...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra mediálních studiícs_CZ
thesis.grade.codeA


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV