Show simple item record

The tranformation of the role of the judicary in then 20th a and 21st centuries.
dc.contributor.advisorKysela, Jan
dc.creatorHořeňovský, Jan
dc.date.accessioned2019-07-11T10:19:05Z
dc.date.available2019-07-11T10:19:05Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/107959
dc.description.abstractProměna role soudní moci v 20. a 21. století Abstrakt Tato práce mluví o fundamentálních otázkách vztahu práva, soudců, společnosti a liberální demokracie z teoretického společenského nadhledu. Jedná se tak o studii především z oborů státovědy a politické filosofie (popřípadě v určitých pasážích filosofie jako takové). První kapitola se věnuje filosofickým východiskům. Druhá a třetí kapitola se věnují roli soudů jakožto politických aktérů, respektive do značné míry kritice tohoto fenoménu. Důležité jsou části týkající se podstaty liberální demokracie, politiky a role expertů v procesu spravování věcí veřejných. Neméně důležitou částí je posléze kritický pohled na inflaci lidských práv v moderních společnostech. V poslední kapitole se zaměřuji na různé podoby doktríny soudcovské zdrženlivosti, kterou vidím jako realistické řešení nastíněných problémů. Častým argumentačním postupem při kritice doktríny judicial restraint je totiž vytvoření karikatury a její následné majestátní poražení. Myslím si, že tento přístup není spravedlivý, neboť o soudcovské zdrženlivosti se dle mého názoru dá debatovat věcně, bez předsudků a bez apriorního odmítání. Klíčové poselství této práce by se dalo shrnout takto: Smysluplné rozdělení rolí ve státě je stejně důležité jako dělba moci. Dělba moci se klasicky dělí na tři části:...cs_CZ
dc.description.abstractThe transformation of the role of the judiciary in the 20th and 21st centuries Abstract This work is about the fundamental questions of law, judges, society, and liberal democracy from theoretical social perspective. This study is mainly from the fields of state science and political philosophy. Due to the complexity of the topic, I decided to devote the first chapter to the philosophical starting points. The second and third chapters deal with the role of the courts as political actors. To a large extent, I deal with the criticism of this phenomenon. Important sections are those on the essence of democracy, policies and the role of experts in the process of governance. Equally important is the critical view of human rights inflation in modern societies. In the last chapter, I focus on the various forms of doctrine of judicial restraint, which I see as a realistic solution to the outlined problems. Frequently, the argumentation for criticizing the Judicial Restraint is the creation of a cartoons and its subsequent majestic defeat. I think that this approach is not fair, because in my opinion the judicial restraint can be debated objectively without prejudices and without a priori rejection. Meaningful division of roles in the state is as important as the division of power. The division of power is...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectjudiciaryen_US
dc.subjectliberal democracyen_US
dc.subjectdivision of rolesen_US
dc.subjectsoudní moccs_CZ
dc.subjectliberální demokraciecs_CZ
dc.subjectdělba rolícs_CZ
dc.titleProměna role soudní moci v 20. a 21. století. Kritická analýza role soudců jako politických a společenských aktérů v liberálních demokraciích.cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-06-20
dc.description.departmentDepartment of Politology and Sociologyen_US
dc.description.departmentKatedra politologie a sociologiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId198546
dc.title.translatedThe tranformation of the role of the judicary in then 20th a and 21st centuries.en_US
dc.contributor.refereeOndřejková, Jana
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra politologie a sociologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Politology and Sociologyen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csProměna role soudní moci v 20. a 21. století Abstrakt Tato práce mluví o fundamentálních otázkách vztahu práva, soudců, společnosti a liberální demokracie z teoretického společenského nadhledu. Jedná se tak o studii především z oborů státovědy a politické filosofie (popřípadě v určitých pasážích filosofie jako takové). První kapitola se věnuje filosofickým východiskům. Druhá a třetí kapitola se věnují roli soudů jakožto politických aktérů, respektive do značné míry kritice tohoto fenoménu. Důležité jsou části týkající se podstaty liberální demokracie, politiky a role expertů v procesu spravování věcí veřejných. Neméně důležitou částí je posléze kritický pohled na inflaci lidských práv v moderních společnostech. V poslední kapitole se zaměřuji na různé podoby doktríny soudcovské zdrženlivosti, kterou vidím jako realistické řešení nastíněných problémů. Častým argumentačním postupem při kritice doktríny judicial restraint je totiž vytvoření karikatury a její následné majestátní poražení. Myslím si, že tento přístup není spravedlivý, neboť o soudcovské zdrženlivosti se dle mého názoru dá debatovat věcně, bez předsudků a bez apriorního odmítání. Klíčové poselství této práce by se dalo shrnout takto: Smysluplné rozdělení rolí ve státě je stejně důležité jako dělba moci. Dělba moci se klasicky dělí na tři části:...cs_CZ
uk.abstract.enThe transformation of the role of the judiciary in the 20th and 21st centuries Abstract This work is about the fundamental questions of law, judges, society, and liberal democracy from theoretical social perspective. This study is mainly from the fields of state science and political philosophy. Due to the complexity of the topic, I decided to devote the first chapter to the philosophical starting points. The second and third chapters deal with the role of the courts as political actors. To a large extent, I deal with the criticism of this phenomenon. Important sections are those on the essence of democracy, policies and the role of experts in the process of governance. Equally important is the critical view of human rights inflation in modern societies. In the last chapter, I focus on the various forms of doctrine of judicial restraint, which I see as a realistic solution to the outlined problems. Frequently, the argumentation for criticizing the Judicial Restraint is the creation of a cartoons and its subsequent majestic defeat. I think that this approach is not fair, because in my opinion the judicial restraint can be debated objectively without prejudices and without a priori rejection. Meaningful division of roles in the state is as important as the division of power. The division of power is...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra politologie a sociologiecs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV