Show simple item record

Responsibility of a State in International Public Law
Zodpovědnost státu v mezinárodním právu veřejném
dc.creatorBotlóová, Kristína
dc.date.accessioned2019-07-10T15:06:35Z
dc.date.available2019-07-10T15:06:35Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/107802
dc.description.abstractZodpovednosť štátu v medzinárodnom práve verejnom Abstrakt Rigorózna práca pojednáva o histórii zodpovednosti štátov v medzinárodnom práve, popisuje akcie Rady bezpečnosti OSN v tejto problematike. Rozoberá taktiež pravidlá pre vznik medzinárodnej zodpovednosti štátu a ich implementáciu. Práca sa venuje aj vzťahu medzi zmluvným právom a právom zodpovednosti štátov, ako aj okolnostiam vylučujúcim protiprávnosť, menovite sem patrí: vyššia moc, núdza, odôvodnenie, ospravedlnenie, omyl. Zaoberá sa aj prekročením kompetencií a významom tohto inštitútu pri zodpovednosti štátov v medzinárodnom práve. Práce Komisie OSN pre medzinárodné právo v oblasti zodpovednosti štátov za iné ako protiprávne správanie sú taktiež medzi oblasťami nachádzajúcimi sa v tejto práci. Ďalšie fenomény podchytené v práci sú reparácia, kompenzácia a zodpovednosť štátov v medzinárodnom práve v kontexte činov spáchaných jednotlivcami. Taktiež uvádzame exkurz do právnej úpravy zodpovednosti štátov a pašovania migrantov, právneho režimu zodpovednosti na šírom mori, zodpovednosti v kozmickom práve a pri zhromažďovaní informácií. Dôležitý pohľad je venovaný otázke sukcesie štátov do zodpovednosti za medzinárodne protiprávne konanie - na probléme viazanosti nových štátov, t.j. štátov nástupcov medzinárodne protiprávnym konaním štátu predchodcu sa...cs_CZ
dc.description.abstractResponsibility of a State in International Public Law Abstract The thesis deals with the history of the responsibility of states in international law, it describes the actions of the UN Security Council in this area. The thesis also focuses on the rules of the existence of international responsibility and their implementation. It describes the relationship between the contractual law and the law of state responsibility, the circumstances excluding wrongfulness, namely vis maior, distress, justification, excuse, error. The thesis also explores the overstepping of competence and the relation of this institute to the responsibility of states in international law. The works of the UN International Law Comission in the area of the responsibility of states for other than unlawful conduct are also among the topics of the thesis. Other phenomena described in this paper are reparation, compensation and responsibility of states in the international law in the context of conduct of individual persons. We also present an overview of the legal frame of the state responsibility and the migrant smuggling, law of responsibility at the open sea, space law and responsibility of states and intelligence gathering. An important insight is dedicated to the question of the state succession into the responsibility for...en_US
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectSuccessionen_US
dc.subjectresponsibilityen_US
dc.subjectinternational lawen_US
dc.subjectSukcesiacs_CZ
dc.subjectzodpovednosťcs_CZ
dc.subjectmedzinárodné právocs_CZ
dc.titleZodpovednosť štátu v medzinárodnom práve verejnomsk_SK
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-06-19
dc.description.departmentDepartment of Public International Lawen_US
dc.description.departmentKatedra mezinárodního právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId162262
dc.title.translatedResponsibility of a State in International Public Lawen_US
dc.title.translatedZodpovědnost státu v mezinárodním právu veřejnémcs_CZ
dc.contributor.refereeFaix, Martin
thesis.degree.nameJUDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csNeprospěl/acs_CZ
thesis.grade.enFailen_US
uk.abstract.csZodpovednosť štátu v medzinárodnom práve verejnom Abstrakt Rigorózna práca pojednáva o histórii zodpovednosti štátov v medzinárodnom práve, popisuje akcie Rady bezpečnosti OSN v tejto problematike. Rozoberá taktiež pravidlá pre vznik medzinárodnej zodpovednosti štátu a ich implementáciu. Práca sa venuje aj vzťahu medzi zmluvným právom a právom zodpovednosti štátov, ako aj okolnostiam vylučujúcim protiprávnosť, menovite sem patrí: vyššia moc, núdza, odôvodnenie, ospravedlnenie, omyl. Zaoberá sa aj prekročením kompetencií a významom tohto inštitútu pri zodpovednosti štátov v medzinárodnom práve. Práce Komisie OSN pre medzinárodné právo v oblasti zodpovednosti štátov za iné ako protiprávne správanie sú taktiež medzi oblasťami nachádzajúcimi sa v tejto práci. Ďalšie fenomény podchytené v práci sú reparácia, kompenzácia a zodpovednosť štátov v medzinárodnom práve v kontexte činov spáchaných jednotlivcami. Taktiež uvádzame exkurz do právnej úpravy zodpovednosti štátov a pašovania migrantov, právneho režimu zodpovednosti na šírom mori, zodpovednosti v kozmickom práve a pri zhromažďovaní informácií. Dôležitý pohľad je venovaný otázke sukcesie štátov do zodpovednosti za medzinárodne protiprávne konanie - na probléme viazanosti nových štátov, t.j. štátov nástupcov medzinárodne protiprávnym konaním štátu predchodcu sa...cs_CZ
uk.abstract.enResponsibility of a State in International Public Law Abstract The thesis deals with the history of the responsibility of states in international law, it describes the actions of the UN Security Council in this area. The thesis also focuses on the rules of the existence of international responsibility and their implementation. It describes the relationship between the contractual law and the law of state responsibility, the circumstances excluding wrongfulness, namely vis maior, distress, justification, excuse, error. The thesis also explores the overstepping of competence and the relation of this institute to the responsibility of states in international law. The works of the UN International Law Comission in the area of the responsibility of states for other than unlawful conduct are also among the topics of the thesis. Other phenomena described in this paper are reparation, compensation and responsibility of states in the international law in the context of conduct of individual persons. We also present an overview of the legal frame of the state responsibility and the migrant smuggling, law of responsibility at the open sea, space law and responsibility of states and intelligence gathering. An important insight is dedicated to the question of the state succession into the responsibility for...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra mezinárodního právacs_CZ
thesis.grade.codeN


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV