Show simple item record

Lokální adaptace vzácné byliny Aster amellus ve fragmentované krajině
dc.contributor.advisorMünzbergová, Zuzana
dc.creatorRaabová, Jana
dc.date.accessioned2019-05-03T20:29:33Z
dc.date.available2019-05-03T20:29:33Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/94265
dc.description.abstractThis thesis aimed to test specific hypothesis conceming habitat differentiation, local adaptationand outbreedingdepressionof the rare herb of dry calcareous grasslands,lsler amellus. Chapter I examined habitat requirementsof diploid and hexaploid A. amellus and their role in segregationof the two cýotypes in the Czech Republic. I chose three diploid and six hexaploid populations belonging to two habitat types (with low and high productivity). To test for differences in fundamental niche between the two cýobpes' I analysedhabitatcharacteristicsof sites occupiedby each cýotype and usedreciprocalhansplantexperiments.Then,I testedtheeffectsofhabitattype,ploidy level andpopulationoforigin on plantperformancein theexperiments. Sites of diploid and hexaploid populationsdiffered significantly in vegetation and soil propertiesbut much overlap existed in habitat characteristicsof the two cytotypes. Diploids had overall higher flowering percentage than hexaploids, suggesting differences between the two cytotypes. However, plants frorn sites with low productivity also flowered more than plants from sites with high productivity. Moreover, the largest differences in survival, leaf length and flowering were found amongplants from different populations.This suggeststhatoverall performanceoťl. amellus differs more...en_US
dc.description.abstract, Souhrn Cílem tétopráce bylo testovatkonlaétníhypotézyýkající se stanovištních rozdílů'lokální adaptacea'outbrednídepreseohroženérostliny suchých trávníků, hvězdnice cblunni (Aster amellus), Kapitola 1 se zabývala stanovištnímirozdL|ymezi diploidními a hexaploidními populacemil. amellusajejich úlohouv izolaci oboucýoýpů v Českérepublice.Pro futostudiijsem vybralatři diploidnía šesthexaploidníchpopulacíl. amellus,kterése lyskýovaly ve dvou ýpech stanovišt'(s malou a velkou produktivitou).Rozdíly v nice mezi oběmacýoýpy jsem zkoumalapomocíanalýzystanovištníchcharakÍeristik a zkšiŽenýchpřesazovacichpokusů.Potomjsem testovalavliv typu stanoviště,ploidní uroÝněa zdiojovépopu|acenaúspěšnostrostlinv pokusech. Lokality diploidnícha hexaploidrrichpopulacíse signifikantnělišily ve vegetacr a půdníchvlastnostech,avšakstanovištnípodmínkyobou cýotypů se takéz velké mírypřeknývaly.Diploidnírostliny kvetly signifikantněvícenežhexaploidnírostliny, cožnaznačujerozdi|y mezi oběma cýotypy. Avšak rostliny ze stanovišt's nízkou produktivitou kvet|y takésignifikantně vice neŽ rostliny ze stanovišťs vysokou produktivitou.Navíc největširozdí|yv pÍeživáru,velikosti rostlin a kveteníbyly patmémezijednotlivýmipopulacemi.To ukazuje,žecelkováúspěšnostl. amellusse lišilavícemezijednotlir"ýmipopulaceminežmezi oběmacytotypy. Více...cs_CZ
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.titleLocal adaptation of the rare herb Aster amellus in fragmented landscapeen_US
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2008
dcterms.dateAccepted2008-05-16
dc.description.departmentDepartment of Botanyen_US
dc.description.departmentKatedra botanikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId112435
dc.title.translatedLokální adaptace vzácné byliny Aster amellus ve fragmentované krajiněcs_CZ
dc.contributor.refereeLepš, Jan
dc.contributor.refereeMatthies, Diethart
dc.identifier.aleph000976772
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.discipline-cs_CZ
thesis.degree.discipline-en_US
thesis.degree.programBotanikacs_CZ
thesis.degree.programBotanyen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra botanikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Botanyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.cs-cs_CZ
uk.degree-discipline.en-en_US
uk.degree-program.csBotanikacs_CZ
uk.degree-program.enBotanyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.cs, Souhrn Cílem tétopráce bylo testovatkonlaétníhypotézyýkající se stanovištních rozdílů'lokální adaptacea'outbrednídepreseohroženérostliny suchých trávníků, hvězdnice cblunni (Aster amellus), Kapitola 1 se zabývala stanovištnímirozdL|ymezi diploidními a hexaploidními populacemil. amellusajejich úlohouv izolaci oboucýoýpů v Českérepublice.Pro futostudiijsem vybralatři diploidnía šesthexaploidníchpopulacíl. amellus,kterése lyskýovaly ve dvou ýpech stanovišt'(s malou a velkou produktivitou).Rozdíly v nice mezi oběmacýoýpy jsem zkoumalapomocíanalýzystanovištníchcharakÍeristik a zkšiŽenýchpřesazovacichpokusů.Potomjsem testovalavliv typu stanoviště,ploidní uroÝněa zdiojovépopu|acenaúspěšnostrostlinv pokusech. Lokality diploidnícha hexaploidrrichpopulacíse signifikantnělišily ve vegetacr a půdníchvlastnostech,avšakstanovištnípodmínkyobou cýotypů se takéz velké mírypřeknývaly.Diploidnírostliny kvetly signifikantněvícenežhexaploidnírostliny, cožnaznačujerozdi|y mezi oběma cýotypy. Avšak rostliny ze stanovišt's nízkou produktivitou kvet|y takésignifikantně vice neŽ rostliny ze stanovišťs vysokou produktivitou.Navíc největširozdí|yv pÍeživáru,velikosti rostlin a kveteníbyly patmémezijednotlivýmipopulacemi.To ukazuje,žecelkováúspěšnostl. amellusse lišilavícemezijednotlir"ýmipopulaceminežmezi oběmacytotypy. Více...cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis aimed to test specific hypothesis conceming habitat differentiation, local adaptationand outbreedingdepressionof the rare herb of dry calcareous grasslands,lsler amellus. Chapter I examined habitat requirementsof diploid and hexaploid A. amellus and their role in segregationof the two cýotypes in the Czech Republic. I chose three diploid and six hexaploid populations belonging to two habitat types (with low and high productivity). To test for differences in fundamental niche between the two cýobpes' I analysedhabitatcharacteristicsof sites occupiedby each cýotype and usedreciprocalhansplantexperiments.Then,I testedtheeffectsofhabitattype,ploidy level andpopulationoforigin on plantperformancein theexperiments. Sites of diploid and hexaploid populationsdiffered significantly in vegetation and soil propertiesbut much overlap existed in habitat characteristicsof the two cytotypes. Diploids had overall higher flowering percentage than hexaploids, suggesting differences between the two cytotypes. However, plants frorn sites with low productivity also flowered more than plants from sites with high productivity. Moreover, the largest differences in survival, leaf length and flowering were found amongplants from different populations.This suggeststhatoverall performanceoťl. amellus differs more...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botanikycs_CZ
thesis.grade.codeP
dc.identifier.lisID990009767720106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV