Show simple item record

"Beautiful pietas" of the Beautiful Style
dc.contributor.advisorOttová, Michaela
dc.creatorČtvrtníková, Marie
dc.date.accessioned2017-11-15T10:58:37Z
dc.date.available2017-11-15T10:58:37Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/93285
dc.description.abstractThe thesis in its first part outlines in general the iconographical type of pietà and its genesis from the very beginning of the representation of this type until the end of the 14th century. Furthermore the work interprets the literary sources and its impact on the form of medieval pietàs. The emphasis in all chapters of this work will be put in the first place on the type of the so called Beautiful pietàs of the Beautiful Style. In the first, theoretical part of the work the author presents, among others, an interpretation of Beautiful pietàs' gestures. The second part of the thesis treats seven concrete Beautiful pietàs chosen as illustrative representatives of the iconographical type they belong to. The attention will be devoted to the Pietà of Marburg, Pietà of Baden, Pietà of St. Elisabeth in Wrocław, Pietà of the Kreuzenstein Castle, K ivák's Pietà, Pietà from the Hermitage Museum in Petersburg and Pietà of Celje. In the case of these concrete examples will be summarized and interpreted the existing research outputs. Subsequently the author will attempt to solve some of the problems and questions relating to the concrete sculptures concerning in particular the time of their creation, provenance, the original placement and authorship.en_US
dc.description.abstractDiplomová práce podává ve své první ásti obecný nástin ikonografického typu piety a jeho geneze od po átku jeho zobrazení po konec 14. století. Text se dále v nuje interpretaci literárních pramen a jejich vlivu na podobu piet st edov ku. D raz je ve všech kapitolách magisterské práce kladen p edevším na typ "krásné piety" krásného slohu. Sou ástí první, teoretické ásti, je také pokus o výklad gestiky krásných piet. Druhou ást textu tvo í pojednání o sedmi jednotlivých "krásných pietách", vybraných jako reprezentativní zástupci svého ikonografického typu. Bude tak pojednáno o Piet z Marburgu, z Badenu, ze sv. Alžb ty ve Vratislavi, z hradu Kreuzenstein, dále o Piet kanovníka K iváka, z petrohradské Ermitáže a z Celje. U t chto konkrétních p íklad bude p istoupeno ke shrnutí již u in ných badatelských výsledk a jejich interpretaci. Následn bude u in n pokus o p edest ení n kterých možných odpov dí na otázky spojené s konkrétními sochami. Otázky se týkají p edevším doby jejich vzniku, provenience, místa jejich p vodního ur ení, potažmo autorství.cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectKrásná pieta|krásný sloh|ikonografický typ piety|Gestika|Pieta z Marburgu|Pieta z Badenu|Pieta ze sv. Alžběty ve Vratislavi|Pieta z Kreuzenstein|Pieta kanovníka Křiváka|Pieta z Petrohradu|Pieta z Celjecs_CZ
dc.subjectBeautiful pietá|beautiful style|iconographic type of pietá|Gestures|Pietà of Marburg|Pietà of Baden|Pietà of st. Elisabeth in Wroclav|Pietà of Kreuzenstein|Pietà of canon Křivák|Pietà from the Hermitage Museum in Petersburg|Pietà of Celjeen_US
dc.title"Krásné piety" krásného slohucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-09-14
dc.description.departmentÚstav pro dějiny uměnícs_CZ
dc.description.departmentInstitute of Art Historyen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId164757
dc.title.translated"Beautiful pietas" of the Beautiful Styleen_US
dc.contributor.refereeKlípa, Jan
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineHistory of Arten_US
thesis.degree.disciplineDějiny uměnícs_CZ
thesis.degree.programObecná teorie a dějiny umění a kulturycs_CZ
thesis.degree.programTheory and History of Art and Cultureen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Ústav pro dějiny uměnícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Institute of Art Historyen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csDějiny uměnícs_CZ
uk.degree-discipline.enHistory of Arten_US
uk.degree-program.csObecná teorie a dějiny umění a kulturycs_CZ
uk.degree-program.enTheory and History of Art and Cultureen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce podává ve své první ásti obecný nástin ikonografického typu piety a jeho geneze od po átku jeho zobrazení po konec 14. století. Text se dále v nuje interpretaci literárních pramen a jejich vlivu na podobu piet st edov ku. D raz je ve všech kapitolách magisterské práce kladen p edevším na typ "krásné piety" krásného slohu. Sou ástí první, teoretické ásti, je také pokus o výklad gestiky krásných piet. Druhou ást textu tvo í pojednání o sedmi jednotlivých "krásných pietách", vybraných jako reprezentativní zástupci svého ikonografického typu. Bude tak pojednáno o Piet z Marburgu, z Badenu, ze sv. Alžb ty ve Vratislavi, z hradu Kreuzenstein, dále o Piet kanovníka K iváka, z petrohradské Ermitáže a z Celje. U t chto konkrétních p íklad bude p istoupeno ke shrnutí již u in ných badatelských výsledk a jejich interpretaci. Následn bude u in n pokus o p edest ení n kterých možných odpov dí na otázky spojené s konkrétními sochami. Otázky se týkají p edevším doby jejich vzniku, provenience, místa jejich p vodního ur ení, potažmo autorství.cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis in its first part outlines in general the iconographical type of pietà and its genesis from the very beginning of the representation of this type until the end of the 14th century. Furthermore the work interprets the literary sources and its impact on the form of medieval pietàs. The emphasis in all chapters of this work will be put in the first place on the type of the so called Beautiful pietàs of the Beautiful Style. In the first, theoretical part of the work the author presents, among others, an interpretation of Beautiful pietàs' gestures. The second part of the thesis treats seven concrete Beautiful pietàs chosen as illustrative representatives of the iconographical type they belong to. The attention will be devoted to the Pietà of Marburg, Pietà of Baden, Pietà of St. Elisabeth in Wrocław, Pietà of the Kreuzenstein Castle, K ivák's Pietà, Pietà from the Hermitage Museum in Petersburg and Pietà of Celje. In the case of these concrete examples will be summarized and interpreted the existing research outputs. Subsequently the author will attempt to solve some of the problems and questions relating to the concrete sculptures concerning in particular the time of their creation, provenance, the original placement and authorship.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny uměnícs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV