Show simple item record

Children with Specific Language Impairment and Cochlear Implant
dc.contributor.advisorHádková, Kateřina
dc.creatorVolfová, Markéta
dc.date.accessioned2017-08-18T09:57:52Z
dc.date.available2017-08-18T09:57:52Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/85557
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou vývojové dysfázie jako rizikového faktoru kochleární implantace. Zmíněná diagnóza může svým charakterem zásadně narušit vývoj řeči po kochleární implantaci. Hlavním cílem této práce byla identifikace a komparace využívaných komunikačních systémů osob s kochleárním implantátem a diagnostikovanou vývojovou dysfázií. V rámci charakteristiky úrovně verbální komunikace jsme se zaměřili na morfologicko-syntaktickou rovinu jazyka. Kvalitativní šetření proběhlo na základních školách pro sluchově postižené. Výzkumný vzorek tvořilo pět žáků těchto škol. Žáci byli vybráni na základě užívání kochleárního implantátu, diagnostikované vývojové dysfázie a dalších určených faktorů. Potřebná data byla získána na základě pozorování a prostřednictvím dílčích subtestů testové baterie Diagnostika jazykového vývoje. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že preferovaný a častěji užívaný komunikační systém je i přes kochleární implantaci znakový jazyk. Všichni žáci z výzkumného souboru jsou schopni komunikace prostřednictvím mluvené řeči, kterou ale potřebují doplňovat a podpořit alespoň jednotlivými prvky znakového jazyka. Morfologicko-syntaktická rovina mluvené řeči byla nápadná u všech žáků výzkumného souboru. Žáci byli schopni aplikovat některá gramatická pravidla. Aplikovali...cs_CZ
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with specific language impairment as a risk factor of cochlear implantation. This diagnosis may fundamentally disrupt the development of speech after cochlear implantation. The main aim of this work was identification and comparison of used communication systems of persons with cochlear implant and diagnosed with developmental dysphasia. We focused on the morphological-syntactic level of language as a part of verbal level of communication. A qualitative survey was carried out at elementary schools for the hearing impaired. The research sample consisted of five pupils of these schools. Pupils were selected based on their use of the cochlear implant, diagnosed specific language impairment and other factors. Required data was obtained on the basis of observation and through the subtests of the Diagnostics of Language Development test battery. The investigation has revealed that despite cochlear implantation the preferred and more frequently used communication system is sign language. All pupils in the research group are able to communicate through spoken language, but they need to complement and support it by at least some individual elements of the sign language. Morphological- syntactic level of spoken speech was striking for all of the pupils in the research group. Pupils...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectCochlear implantationen_US
dc.subjectspecific language impairmenten_US
dc.subjectcommunication systemsen_US
dc.subjectsign languageen_US
dc.subjectspoken speechen_US
dc.subjectmorphological-syntactic levelen_US
dc.subjectKochleární implantacecs_CZ
dc.subjectvývojová dysfáziecs_CZ
dc.subjectkomunikační systémycs_CZ
dc.subjectznakový jazykcs_CZ
dc.subjectmluvená řečcs_CZ
dc.subjectmorfologicko-syntaktická rovinacs_CZ
dc.titleVývojová dysfázie u dětí s kochleárním implantátemcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-06-06
dc.description.departmentKatedra speciální pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId189753
dc.title.translatedChildren with Specific Language Impairment and Cochlear Implanten_US
dc.contributor.refereeKotvová, Miroslava
dc.identifier.aleph002142577
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSpecial Educationen_US
thesis.degree.disciplineSpeciální pedagogikacs_CZ
thesis.degree.programSpecial Educationen_US
thesis.degree.programSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra speciální pedagogikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.degree-discipline.enSpecial Educationen_US
uk.degree-program.csSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enSpecial Educationen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato diplomová práce se zabývá problematikou vývojové dysfázie jako rizikového faktoru kochleární implantace. Zmíněná diagnóza může svým charakterem zásadně narušit vývoj řeči po kochleární implantaci. Hlavním cílem této práce byla identifikace a komparace využívaných komunikačních systémů osob s kochleárním implantátem a diagnostikovanou vývojovou dysfázií. V rámci charakteristiky úrovně verbální komunikace jsme se zaměřili na morfologicko-syntaktickou rovinu jazyka. Kvalitativní šetření proběhlo na základních školách pro sluchově postižené. Výzkumný vzorek tvořilo pět žáků těchto škol. Žáci byli vybráni na základě užívání kochleárního implantátu, diagnostikované vývojové dysfázie a dalších určených faktorů. Potřebná data byla získána na základě pozorování a prostřednictvím dílčích subtestů testové baterie Diagnostika jazykového vývoje. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že preferovaný a častěji užívaný komunikační systém je i přes kochleární implantaci znakový jazyk. Všichni žáci z výzkumného souboru jsou schopni komunikace prostřednictvím mluvené řeči, kterou ale potřebují doplňovat a podpořit alespoň jednotlivými prvky znakového jazyka. Morfologicko-syntaktická rovina mluvené řeči byla nápadná u všech žáků výzkumného souboru. Žáci byli schopni aplikovat některá gramatická pravidla. Aplikovali...cs_CZ
uk.abstract.enThis diploma thesis deals with specific language impairment as a risk factor of cochlear implantation. This diagnosis may fundamentally disrupt the development of speech after cochlear implantation. The main aim of this work was identification and comparison of used communication systems of persons with cochlear implant and diagnosed with developmental dysphasia. We focused on the morphological-syntactic level of language as a part of verbal level of communication. A qualitative survey was carried out at elementary schools for the hearing impaired. The research sample consisted of five pupils of these schools. Pupils were selected based on their use of the cochlear implant, diagnosed specific language impairment and other factors. Required data was obtained on the basis of observation and through the subtests of the Diagnostics of Language Development test battery. The investigation has revealed that despite cochlear implantation the preferred and more frequently used communication system is sign language. All pupils in the research group are able to communicate through spoken language, but they need to complement and support it by at least some individual elements of the sign language. Morphological- syntactic level of spoken speech was striking for all of the pupils in the research group. Pupils...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogikycs_CZ
dc.identifier.lisID990021425770106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV