Show simple item record

Počítačové modelování vývoje tkání
dc.contributor.advisorHedrlín, Zdeněk
dc.creatorBednář, Vojtěch
dc.date.accessioned2021-05-20T15:26:04Z
dc.date.available2021-05-20T15:26:04Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/84617
dc.description.abstractNazev prace: Poci'tacove modelovani vyvoje tkam' Autor: Vojtech Bednar Katedra: Katedra aplikovane matematiky Vedoucl: Doc. RNDr. Zdenek Hedrlin, CSc. Abstrakt; Tato prace popisuje hybridnf na individualni bunce zalozeny pristup k modelovani soustav biologickych bunek. V prvnl casti je zaveden reakcne-difuzni model prostredl, vaxove ekvilibrium a model bunky postaveny na zygotickem grafu a kumulacnfch stavech. Dale jsou pfedstaveny simulace modelujicf tri biologicky motivovane situace: Vznik dutiny, rust nadoru a bunecnou migraci v chronickem zanetu. Prvnl model ukazuje scenar formovanl dute struktury zalozeny na smerovem delenl a bunecne migraci. Druhy model se zabyva rustem potomst\'a mime poskozene bunky. Vysledny nador vykazuje tri stadia malignl transformace. Dale je pozorovan jak vznik agresivnlho nadoru bez detekovatelneho prekurzom na jedne strane tak postupna transfonnace benignlho utvaru na malignl na druhe, kazdy jako dusledek jine parametrizace modelove situace. Poslednl model se zabyva analyzou role membranove enzymaticke aktivity na migrujlclch buhkach imunitnlho systemu v chronickem zanetu. V tomto modelu je pozorovano, ze absence teto aktivity je zodpovedna za chovani odpovldajlcl chronickemu zanetu, namisto fyziologicky relevantnl imunitnl odpovedi. Klicova slova: hybridnl model, agentne...cs_CZ
dc.description.abstractTitle: Computer Modeling of Tissue Development Author: Vojtech Bednaf Department: Department of Applied Mathematics Supervisor: Doc. RNDr. Zdenek Hedrlm, CSc. Abstract: This thesis describes hybrid individual cell-based approach to modeling of systems of biological cells. In the first part reaction-diffusion model of environment is introduced together with vax equilibrium and model of cell based on zygotic graph and cumulative states. Further, simulations modeling three biologically motivated situations are introduced: Lumen formation, tumour growth, and cellular migration in chronic inflammation. The first model shows a scenario of hollow structure formation based on directional division and cellular migration. The second model is concerned with the growth of a progeny of a slightly damaged cell. The resulting tumour exhibits three stages of malign transformation. Further, emergence of an aggressive tumour without detectable precursor is observed on one hand and a continual transformation of a benign neoplasm into a malign one is seen on the other hand. Each of these cases is a consequence of different parametrization of the model situation. The last model analyses the role of membrane enzymatic activity in migrating cells of the immune system in chronic inflammation. In this model it is observed that...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.titleComputer Modeling of Tissue Developmenten_US
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-05-10
dc.description.departmentKatedra aplikované matematikycs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Applied Mathematicsen_US
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId188003
dc.title.translatedPočítačové modelování vývoje tkánícs_CZ
dc.identifier.aleph002138856
thesis.degree.nameRNDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineTheoretical Computer Scienceen_US
thesis.degree.disciplineTeoretická informatikacs_CZ
thesis.degree.programComputer Scienceen_US
thesis.degree.programInformatikacs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra aplikované matematikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Applied Mathematicsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csTeoretická informatikacs_CZ
uk.degree-discipline.enTheoretical Computer Scienceen_US
uk.degree-program.csInformatikacs_CZ
uk.degree-program.enComputer Scienceen_US
uk.abstract.csNazev prace: Poci'tacove modelovani vyvoje tkam' Autor: Vojtech Bednar Katedra: Katedra aplikovane matematiky Vedoucl: Doc. RNDr. Zdenek Hedrlin, CSc. Abstrakt; Tato prace popisuje hybridnf na individualni bunce zalozeny pristup k modelovani soustav biologickych bunek. V prvnl casti je zaveden reakcne-difuzni model prostredl, vaxove ekvilibrium a model bunky postaveny na zygotickem grafu a kumulacnfch stavech. Dale jsou pfedstaveny simulace modelujicf tri biologicky motivovane situace: Vznik dutiny, rust nadoru a bunecnou migraci v chronickem zanetu. Prvnl model ukazuje scenar formovanl dute struktury zalozeny na smerovem delenl a bunecne migraci. Druhy model se zabyva rustem potomst\'a mime poskozene bunky. Vysledny nador vykazuje tri stadia malignl transformace. Dale je pozorovan jak vznik agresivnlho nadoru bez detekovatelneho prekurzom na jedne strane tak postupna transfonnace benignlho utvaru na malignl na druhe, kazdy jako dusledek jine parametrizace modelove situace. Poslednl model se zabyva analyzou role membranove enzymaticke aktivity na migrujlclch buhkach imunitnlho systemu v chronickem zanetu. V tomto modelu je pozorovano, ze absence teto aktivity je zodpovedna za chovani odpovldajlcl chronickemu zanetu, namisto fyziologicky relevantnl imunitnl odpovedi. Klicova slova: hybridnl model, agentne...cs_CZ
uk.abstract.enTitle: Computer Modeling of Tissue Development Author: Vojtech Bednaf Department: Department of Applied Mathematics Supervisor: Doc. RNDr. Zdenek Hedrlm, CSc. Abstract: This thesis describes hybrid individual cell-based approach to modeling of systems of biological cells. In the first part reaction-diffusion model of environment is introduced together with vax equilibrium and model of cell based on zygotic graph and cumulative states. Further, simulations modeling three biologically motivated situations are introduced: Lumen formation, tumour growth, and cellular migration in chronic inflammation. The first model shows a scenario of hollow structure formation based on directional division and cellular migration. The second model is concerned with the growth of a progeny of a slightly damaged cell. The resulting tumour exhibits three stages of malign transformation. Further, emergence of an aggressive tumour without detectable precursor is observed on one hand and a continual transformation of a benign neoplasm into a malign one is seen on the other hand. Each of these cases is a consequence of different parametrization of the model situation. The last model analyses the role of membrane enzymatic activity in migrating cells of the immune system in chronic inflammation. In this model it is observed that...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra aplikované matematikycs_CZ
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusU


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV