Show simple item record

The will of the testator under the new Civil Code
dc.contributor.advisorSalač, Josef
dc.creatorValešová, Nina
dc.date.accessioned2017-06-02T02:57:41Z
dc.date.available2017-06-02T02:57:41Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/82076
dc.description.abstractResumé Předmětem mé diplomové práce je přiblížení a popis základních institutů dědického práva s ohledem na autonomii vůle zůstavitele tak, jak jsou upraveny v občanském zákoníku po jeho rekodifikaci účinné k 1. 1. 2014. S ohledem na podstatné a rozsáhlé změny, kterými si prošly prostředky, jimiž může pořizující za života upravit nakládání s pozůstalostí mortis causa, mi téma přišlo aktuální a z toho důvodu jsem si ho zvolila. Snažila jsem se podat ucelený obraz možností otevírajících se před zůstavitelem v případě, že se rozhodne upravit rozdělení svého majetku mimo zákonnou dědickou posloupnost. Celá práce je rozdělena do šesti kapitol, jejichž obsah objasňuje historii dědění na našem území, elementární pojmy, příčiny vzniku dnešního kodexu, instituty upravující přechod pozůstalosti na právní nástupce a v největším rozsahu též dědické tituly, a to ve světle novot, které přinesla úprava civilního práva. V první části textu se zabývám historickým vývojem a východisky dědického práva v období od posledních desetiletí vlády Habsburské dynastie, až do přijetí o. z. 2012, jelikož je vhodné mít alespoň rámcovou představu o souvislostech vedoucích až k dnešní podobě dědění. Druhá kapitola vysvětluje základní legální pojmy užívající se napříč celou oblastí vymezenou § 1475 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Další část...cs_CZ
dc.description.abstractThe subject of my diploma thesis is to show in detail and describe the basic institutes of inheritance with regards to the autonomous will of the testator, according to the Civic Code after the recodification in force since 1.1.2014. With regards to significant and extensive changes of the means, with which the testator can manage the treatment of the inheritance mortis causa, I considered this subject relevant and that is why I chose it. I tried to supplant a wholesome view of the possibilities open to testators in case they decide to change the division of their property out of the lawful hereditary succession. The thesis is divided into six chapters that contain the history of inheritance in our country, basic terms, reasons for the creation of the current codex, institutes governing the transition of the estate to the legal successor and the largest part explains the inheritance titles according to the changes brought about by the alteration of the civil law. In the first part of the text, I describe the historical development and basis of inheritance laws in the period since the last decade of the reign of the Habsburg dynasty, until the adoption of the Civic Code in 2012, since it is valuable to have at least some idea about the circumstances leading to the current way of inheritance. The...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectdědické právocs_CZ
dc.subjectinstituty dědického právacs_CZ
dc.subjectzávěťcs_CZ
dc.subjectinheritance lawen_US
dc.subjectinheritance law institutesen_US
dc.subjecttestamenten_US
dc.titleVůle zůstavitele podle Nového občanského zákoníkucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-09-14
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId145969
dc.title.translatedThe will of the testator under the new Civil Codeen_US
dc.contributor.refereeŠvestka, Jiří
dc.identifier.aleph002028424
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csResumé Předmětem mé diplomové práce je přiblížení a popis základních institutů dědického práva s ohledem na autonomii vůle zůstavitele tak, jak jsou upraveny v občanském zákoníku po jeho rekodifikaci účinné k 1. 1. 2014. S ohledem na podstatné a rozsáhlé změny, kterými si prošly prostředky, jimiž může pořizující za života upravit nakládání s pozůstalostí mortis causa, mi téma přišlo aktuální a z toho důvodu jsem si ho zvolila. Snažila jsem se podat ucelený obraz možností otevírajících se před zůstavitelem v případě, že se rozhodne upravit rozdělení svého majetku mimo zákonnou dědickou posloupnost. Celá práce je rozdělena do šesti kapitol, jejichž obsah objasňuje historii dědění na našem území, elementární pojmy, příčiny vzniku dnešního kodexu, instituty upravující přechod pozůstalosti na právní nástupce a v největším rozsahu též dědické tituly, a to ve světle novot, které přinesla úprava civilního práva. V první části textu se zabývám historickým vývojem a východisky dědického práva v období od posledních desetiletí vlády Habsburské dynastie, až do přijetí o. z. 2012, jelikož je vhodné mít alespoň rámcovou představu o souvislostech vedoucích až k dnešní podobě dědění. Druhá kapitola vysvětluje základní legální pojmy užívající se napříč celou oblastí vymezenou § 1475 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Další část...cs_CZ
uk.abstract.enThe subject of my diploma thesis is to show in detail and describe the basic institutes of inheritance with regards to the autonomous will of the testator, according to the Civic Code after the recodification in force since 1.1.2014. With regards to significant and extensive changes of the means, with which the testator can manage the treatment of the inheritance mortis causa, I considered this subject relevant and that is why I chose it. I tried to supplant a wholesome view of the possibilities open to testators in case they decide to change the division of their property out of the lawful hereditary succession. The thesis is divided into six chapters that contain the history of inheritance in our country, basic terms, reasons for the creation of the current codex, institutes governing the transition of the estate to the legal successor and the largest part explains the inheritance titles according to the changes brought about by the alteration of the civil law. In the first part of the text, I describe the historical development and basis of inheritance laws in the period since the last decade of the reign of the Habsburg dynasty, until the adoption of the Civic Code in 2012, since it is valuable to have at least some idea about the circumstances leading to the current way of inheritance. The...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
dc.identifier.lisID990020284240106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV