Show simple item record

History of the pain treatment
dc.contributor.advisorMellanová, Alena
dc.creatorErbenová, Helena
dc.date.accessioned2017-06-01T21:38:23Z
dc.date.available2017-06-01T21:38:23Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/80975
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na historii léčby bolesti od samého počátku lidských dějin až po současnost. Snaží se podat ucelený přehled vývoje zkoumání, tvorby teorií a boje člověka s bolestí, nepříjemným smyslovým vjemem, bez kterého by ale pravděpodobně lidstvo nepřežilo. Z kosterních ostatků se dovídáme o praktikách tišících bolesti u primitivních lidí, kteří využívali kromě různých lektvarů, talismanů, zaklínadel a rituálů i trepanační techniky. Zjišťujeme, že lidé v dávné době zřejmě chápali bolest vzniklou úrazovým mechanismem, ale nevěděli si rady s bolestí zapříčiněnou vnitřním onemocněním. Časné poznatky o léčbě bolesti jsou úzce spjaty s přírodou. Lidé využívali rostlin s narkotickými a analgetickými účinky, jako např. opium, konopí či mandragoru, a dále fyzikálních veličin jako je tlak, teplo, chlad ale i výboje elektrických ryb. V průběhu času docházelo ke zdokonalování těchto poznatků a objevování poznatků nových. Práce se zaměřuje i na názory a vznik různých teorií bolesti, které předkládali myslitelé a učenci napříč staletími. Zřejmě největší a nejdelší vliv na utváření postojů k bolesti a k medicíně jako takové měly práce z období antiky. Z historických pramenů můžeme vyčíst, že nové objevy v medicíně vyvolávaly rozepře mezi učenci a jednotlivými náboženskými směry i mezi učenci...cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis focuses on the history of pain treatment from the beginning of humanity to present days. It aims to provide a comprehensive overview of the research development, creation of theories and struggling of a man with the pain, an unpleasant sensory perception, without which the mankind would most probably not survive. From the skeletal remains we learn about pain-killing practices among primitive people who were, besides various potions, charms, spells and rituals, able to use even the trepanation techniques. We find that people in ancient times apparently understood the pain caused by traumatic mechanisms but they could not handle the pain caused by some internal disorder. Early findings about the treatment of pain were thus linked to the nature. People used plants with narcotic and analgetic effects e. g. opium, cannabis, mandrake and physical quantities such as pressure, heat, cold or even shocks generated by electric fish. Over the time they improved this knowledge and reached for new findings. This thesis presents also ideas and creation of theories of pain provided by thinkers and scholars across centuries. Works from antiquity had apparently the biggest and the longest lasting influence on pain and medical problematics. From historical sources we read that new discoveries in medicine...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova. 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectalgeziologiecs_CZ
dc.subjectanalgetikacs_CZ
dc.subjectanestéziecs_CZ
dc.subjectbolestcs_CZ
dc.subjecthistoriecs_CZ
dc.subjectléčbacs_CZ
dc.subjectpéčecs_CZ
dc.subjectvývojcs_CZ
dc.subjectvýzkumcs_CZ
dc.subjectpain managementen_US
dc.subjectanalgesicsen_US
dc.subjectanesthesiaen_US
dc.subjectpainen_US
dc.subjecthistoryen_US
dc.subjecttreatmenten_US
dc.subjectcareen_US
dc.subjectdevelopmenten_US
dc.subjectresearchen_US
dc.titleHistorie léčby bolestics_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-09-06
dc.description.departmentInstitute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
dc.description.departmentÚstav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.identifier.repId165362
dc.title.translatedHistory of the pain treatmenten_US
dc.contributor.refereeVaňková, Milena
dc.identifier.aleph002102064
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineIntenzivní péčecs_CZ
thesis.degree.disciplineIntensive Careen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Institute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csIntenzivní péčecs_CZ
uk.degree-discipline.enIntensive Careen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zaměřuje na historii léčby bolesti od samého počátku lidských dějin až po současnost. Snaží se podat ucelený přehled vývoje zkoumání, tvorby teorií a boje člověka s bolestí, nepříjemným smyslovým vjemem, bez kterého by ale pravděpodobně lidstvo nepřežilo. Z kosterních ostatků se dovídáme o praktikách tišících bolesti u primitivních lidí, kteří využívali kromě různých lektvarů, talismanů, zaklínadel a rituálů i trepanační techniky. Zjišťujeme, že lidé v dávné době zřejmě chápali bolest vzniklou úrazovým mechanismem, ale nevěděli si rady s bolestí zapříčiněnou vnitřním onemocněním. Časné poznatky o léčbě bolesti jsou úzce spjaty s přírodou. Lidé využívali rostlin s narkotickými a analgetickými účinky, jako např. opium, konopí či mandragoru, a dále fyzikálních veličin jako je tlak, teplo, chlad ale i výboje elektrických ryb. V průběhu času docházelo ke zdokonalování těchto poznatků a objevování poznatků nových. Práce se zaměřuje i na názory a vznik různých teorií bolesti, které předkládali myslitelé a učenci napříč staletími. Zřejmě největší a nejdelší vliv na utváření postojů k bolesti a k medicíně jako takové měly práce z období antiky. Z historických pramenů můžeme vyčíst, že nové objevy v medicíně vyvolávaly rozepře mezi učenci a jednotlivými náboženskými směry i mezi učenci...cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis focuses on the history of pain treatment from the beginning of humanity to present days. It aims to provide a comprehensive overview of the research development, creation of theories and struggling of a man with the pain, an unpleasant sensory perception, without which the mankind would most probably not survive. From the skeletal remains we learn about pain-killing practices among primitive people who were, besides various potions, charms, spells and rituals, able to use even the trepanation techniques. We find that people in ancient times apparently understood the pain caused by traumatic mechanisms but they could not handle the pain caused by some internal disorder. Early findings about the treatment of pain were thus linked to the nature. People used plants with narcotic and analgetic effects e. g. opium, cannabis, mandrake and physical quantities such as pressure, heat, cold or even shocks generated by electric fish. Over the time they improved this knowledge and reached for new findings. This thesis presents also ideas and creation of theories of pain provided by thinkers and scholars across centuries. Works from antiquity had apparently the biggest and the longest lasting influence on pain and medical problematics. From historical sources we read that new discoveries in medicine...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
dc.identifier.lisID990021020640106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV