Show simple item record

Problem drug use in the Prague's quarter without functioning specialised harm reduction programme
dc.contributor.advisorMravčík, Viktor
dc.creatorJičinská, Lucie
dc.date.accessioned2017-06-01T14:22:00Z
dc.date.available2017-06-01T14:22:00Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/78953
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problémovým užíváním drog, jeho vývojem, povahou a mírou důsledků pro jedince i společnost. Zaměřuje se na aktuální situaci v České republice a v Praze, fungování nízkoprahových kontaktních služeb pro problémové uživatele drog, protidrogovou politiku hlavního městaa problémové užívání drog v konkrétní pražské městské části. Cílem výzkumu bylo zmapovat situaci problémového užívání drog v lokalitě Michle, kde nepůsobí žádný nízkoprahový specializovaný program pro uživatele drog. Záměrem bylo zjistit, zda se ve čtvrti problémové užívání drog vyskytuje, jaká je jeho míra, vzorce, specifika a zda je zde zapotřebí specializovaného nízkoprahového programu. Jako metoda sběru a analýzy dat byla použita metodika Rapid Assessment and Response za pomocí analýzy dostupných dat a materiálů (výroční zprávy organizací, materiály pražské protidrogové politiky) a polostrukturovaných rozhovorů s klíčovými informanty (problémoví uživatelé drog, zástupci institucí, pracovnícipražských nízkoprahových služeb, místní obyvatelé a informanti z oblasti služeb). Názory naprosté většiny respondentů se shodují a vzájemně doplňují a podporují. Problémové užívání drog se ve čtvrti vyskytuje a má své charakteristiky (vysoký podíl uživatelů buprenorfinu, menší anonymita než v centru města, obydlování...cs_CZ
dc.description.abstractThe bachelor paper undertakes a topic of problem drug use, it's development, nature, range of consequences for individuals and the society. It's focused onrecentsituation inproblem drug use in the Czech Republic and Prague, onwork of low-threshold services for problem drug users, drug policy of capital city and particular part of the city. The aim of the research was to analyse the situation of problem drug use in Prague's quarter Michle, where no specialized low-threshold program for drug users is operating. The intention was to find out whether problem drug use exists in the area, what is it's prevalence, patterns, specifics, and whether the low-threshold program is needed. The Rapid Assessment and Response methodologywas used as a method of data collection and analysis - analysis of available data and materials (annual reports of organizations, materials of Prague drug policy) and semi-structured interviews with key informants (problem drug users, representatives of institutions, workers of Prague low-threshold services, locals and informants in the service sector). The views of the overwhelming majority of respondents agree, support and complement each other. Problem drug use is occurring in the Michle district and has its own characteristics (a high proportion of users of buprenorphine, less...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova. 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectMetoda rychlého posuzovánícs_CZ
dc.subjectproblémové užívání drogcs_CZ
dc.subjectvzorce užívánícs_CZ
dc.subjectdotupnost služebcs_CZ
dc.subjectRapid Assessment and Responseen_US
dc.subjectproblem drug useen_US
dc.subjectpatterns of useen_US
dc.subjectavailability of servicesen_US
dc.titleProblémové užívání drog v části Prahy, kde nepůsobí žádný specializovaný nízkoprahový programcs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-09-07
dc.description.departmentDepartment of Adictology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Pragueen_US
dc.description.departmentKlinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.identifier.repId158048
dc.title.translatedProblem drug use in the Prague's quarter without functioning specialised harm reduction programmeen_US
dc.contributor.refereeJaníková, Barbara
dc.identifier.aleph002025441
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAdiktologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineAddictologyen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Department of Adictology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Pragueen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAdiktologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enAddictologyen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csBakalářská práce se zabývá problémovým užíváním drog, jeho vývojem, povahou a mírou důsledků pro jedince i společnost. Zaměřuje se na aktuální situaci v České republice a v Praze, fungování nízkoprahových kontaktních služeb pro problémové uživatele drog, protidrogovou politiku hlavního městaa problémové užívání drog v konkrétní pražské městské části. Cílem výzkumu bylo zmapovat situaci problémového užívání drog v lokalitě Michle, kde nepůsobí žádný nízkoprahový specializovaný program pro uživatele drog. Záměrem bylo zjistit, zda se ve čtvrti problémové užívání drog vyskytuje, jaká je jeho míra, vzorce, specifika a zda je zde zapotřebí specializovaného nízkoprahového programu. Jako metoda sběru a analýzy dat byla použita metodika Rapid Assessment and Response za pomocí analýzy dostupných dat a materiálů (výroční zprávy organizací, materiály pražské protidrogové politiky) a polostrukturovaných rozhovorů s klíčovými informanty (problémoví uživatelé drog, zástupci institucí, pracovnícipražských nízkoprahových služeb, místní obyvatelé a informanti z oblasti služeb). Názory naprosté většiny respondentů se shodují a vzájemně doplňují a podporují. Problémové užívání drog se ve čtvrti vyskytuje a má své charakteristiky (vysoký podíl uživatelů buprenorfinu, menší anonymita než v centru města, obydlování...cs_CZ
uk.abstract.enThe bachelor paper undertakes a topic of problem drug use, it's development, nature, range of consequences for individuals and the society. It's focused onrecentsituation inproblem drug use in the Czech Republic and Prague, onwork of low-threshold services for problem drug users, drug policy of capital city and particular part of the city. The aim of the research was to analyse the situation of problem drug use in Prague's quarter Michle, where no specialized low-threshold program for drug users is operating. The intention was to find out whether problem drug use exists in the area, what is it's prevalence, patterns, specifics, and whether the low-threshold program is needed. The Rapid Assessment and Response methodologywas used as a method of data collection and analysis - analysis of available data and materials (annual reports of organizations, materials of Prague drug policy) and semi-structured interviews with key informants (problem drug users, representatives of institutions, workers of Prague low-threshold services, locals and informants in the service sector). The views of the overwhelming majority of respondents agree, support and complement each other. Problem drug use is occurring in the Michle district and has its own characteristics (a high proportion of users of buprenorphine, less...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV