Show simple item record

Influence of the level of teachers' environmental awareness on the level of pupils' environmental awareness at the selected schools in the Žatec region
dc.contributor.advisorKovaříková, Miroslava
dc.creatorSvobodová, Silvie
dc.date.accessioned2017-06-01T10:18:18Z
dc.date.available2017-06-01T10:18:18Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/77908
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na posouzení vlivu úrovně ekologické gramotnosti učitelů základních škol na úroveň ekogramotnosti žáků základních škol v regionu Žatec. Práce navazuje na diplomovou práci Silvie Svobodové z roku 2013 Vliv environmentální výchovy na úroveň ekogramotnosti žáků základních škol regionu Žatec a doplňuje závěry týkající se míry vlivu environmentální výchovy na ekogramotnost žáků 2. stupně. Zkoumá rozsah vlivu úrovně environmentální gramotnosti učitelů na úroveň environmentální gramotnosti žáků. Teoretická část práce obsahuje včetně literárních rešerší charakteristiku žateckého regionu. V úvodu praktické části je prezentován souhrn rozsahu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty praktikované na testovaných základních školách. Šetření bylo realizováno formou sekvenčního smíšeného výzkumu, schéma QUAN-qual. Dotazníkové testování proběhlo v červnu 2015 s 84 respondenty, 13 muži a 71 ženami. Strukturovaného rozhovoru se v říjnu 2015 zúčastnilo 12 učitelů, z toho 8 žen a 4 muži. Rozbor rozsahu a úrovně environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty na testovaných školách regionu Žatec potvrdila poměrně příznivé výsledky. Testování učitelů prokázalo v porovnání s žáky vyšší zastoupení environmentálně gramotných respondentů, 38%, ovšem předpokládaná přímá úměra mezi úrovní učitelů...cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis is focused on an assessing the impact of the level of an environmental literacy of primary school teachers to the level of the environmental literacy of pupils in primary schools in the region Zatec. This work continues on a thesis Silvie Svobodové (2013) The influence of environmental education at the level of environmental literacy of pupils in primary schools Zatec region and complements the conclusions on the extent of influence of environmental education on environmental awareness of the 2nd degree. It examines the extent of the influence level of teachers'environmental literacy to the level of the environmental literacy among students. The theoretical part includes a literature search, including the characteristics of the Saaz region. The introduction of practical part presents an overview of environmental education and awareness practiced in tested primary schools. Survey was carried out through sequential combined research, scheme QUAN-qual. The questionnaire was tested in June 2015 with 84 respondents, 13 men and 71 women. Structured interview in October 2015 attended 12 teachers, 4 men and 8 women. Analysis of the scope and level of environmental education and awareness on the tested schools in Zatec region confirmed relatively positive results. Testing of teachers demonstrated...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectenvironmentální gramotnostcs_CZ
dc.subjectměření environmentální gramotnostics_CZ
dc.subjectškolní vzdělávací programcs_CZ
dc.subjectenvironmentální výchovacs_CZ
dc.subjectvzdělávání a osvětacs_CZ
dc.subjectkvantitativní výzkumcs_CZ
dc.subjectenvironmental awarenessen_US
dc.subjectmeasurement environmental awarenessen_US
dc.subjectthe School education programen_US
dc.subjectenvironmental upbringingen_US
dc.subjecteducation and public educationen_US
dc.subjectquantitative researchen_US
dc.titleVliv úrovně ekologické gramotnosti učitelů na úroveň ekologické gramotnosti žáků vybraných škol v regionu Žateccs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-05-16
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId161301
dc.title.translatedInfluence of the level of teachers' environmental awareness on the level of pupils' environmental awareness at the selected schools in the Žatec regionen_US
dc.contributor.refereeThorovská, Alena
dc.identifier.aleph002088078
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika - výchova ke zdravícs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Pedagogy - Health Educationen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra pedagogikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika - výchova ke zdravícs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Pedagogy - Health Educationen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce je zaměřena na posouzení vlivu úrovně ekologické gramotnosti učitelů základních škol na úroveň ekogramotnosti žáků základních škol v regionu Žatec. Práce navazuje na diplomovou práci Silvie Svobodové z roku 2013 Vliv environmentální výchovy na úroveň ekogramotnosti žáků základních škol regionu Žatec a doplňuje závěry týkající se míry vlivu environmentální výchovy na ekogramotnost žáků 2. stupně. Zkoumá rozsah vlivu úrovně environmentální gramotnosti učitelů na úroveň environmentální gramotnosti žáků. Teoretická část práce obsahuje včetně literárních rešerší charakteristiku žateckého regionu. V úvodu praktické části je prezentován souhrn rozsahu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty praktikované na testovaných základních školách. Šetření bylo realizováno formou sekvenčního smíšeného výzkumu, schéma QUAN-qual. Dotazníkové testování proběhlo v červnu 2015 s 84 respondenty, 13 muži a 71 ženami. Strukturovaného rozhovoru se v říjnu 2015 zúčastnilo 12 učitelů, z toho 8 žen a 4 muži. Rozbor rozsahu a úrovně environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty na testovaných školách regionu Žatec potvrdila poměrně příznivé výsledky. Testování učitelů prokázalo v porovnání s žáky vyšší zastoupení environmentálně gramotných respondentů, 38%, ovšem předpokládaná přímá úměra mezi úrovní učitelů...cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis is focused on an assessing the impact of the level of an environmental literacy of primary school teachers to the level of the environmental literacy of pupils in primary schools in the region Zatec. This work continues on a thesis Silvie Svobodové (2013) The influence of environmental education at the level of environmental literacy of pupils in primary schools Zatec region and complements the conclusions on the extent of influence of environmental education on environmental awareness of the 2nd degree. It examines the extent of the influence level of teachers'environmental literacy to the level of the environmental literacy among students. The theoretical part includes a literature search, including the characteristics of the Saaz region. The introduction of practical part presents an overview of environmental education and awareness practiced in tested primary schools. Survey was carried out through sequential combined research, scheme QUAN-qual. The questionnaire was tested in June 2015 with 84 respondents, 13 men and 71 women. Structured interview in October 2015 attended 12 teachers, 4 men and 8 women. Analysis of the scope and level of environmental education and awareness on the tested schools in Zatec region confirmed relatively positive results. Testing of teachers demonstrated...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogikycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV