Show simple item record

Anthropogenic changes of relief in engineering geological survey
dc.contributor.advisorRout, Jiří
dc.creatorKupa, Petr
dc.date.accessioned2017-06-01T06:17:32Z
dc.date.available2017-06-01T06:17:32Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/76739
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá antropogenními změnami reliéfu a jejich významem v inženýrskogeologickém průzkumu. V práci byl nejprve popsán historický vývoj geologického vlivu lidstva, spojený s novým uvažovaným stratigrafickým termínem antropocén. Dnes je lidmi přemisťováno a ukládáno obrovské množství horninových hmot, nezřídka jsou pak na těchto materiálech projektovány nové stavby a konstrukce. Chybná identifikace antropogenních forem pak může mít za následek někdy až fatální důsledky v průběhu či po dokončení stavby. Práce se proto zaměřuje na klasifikaci významných antropogenních forem reliéfu a na specifika inženýrskogeologického průzkumu v prostředí výrazně ovlivněném lidskou činností. V práci je zdůrazněn význam rešerše geologických a historických podkladů a údajů o území, které často přinášejí cenné informace o historickém využití zájmového území. Dále byly popsány způsoby identifikace antropogenních jevů, jelikož zejména kvalitní mapová díla mohou tuto identifikaci značně zjednodušit, či mohou být přímo klíčovými podklady pro následné navržení inženýrskogeologického průzkumu a řešení aktuálního problému. Na závěr byla práce doplněna několika příklady praktické identifikace antropogenních změn.cs_CZ
dc.description.abstractThis bachelor thesis describe anthropogenic changes of relief and their significance in engineering geological survey. First, historical evolution of geological influence of humans was decribed, connected with the new prospective stratigrafical therm - Anthropocene. Today are lifted and stored enormous amounts rocks and soils by human, often new buildings and constructions are projected on this material. False identification of the anthropogenic forms can lead to fatal results in progress of construction. Hence is this hesis focused on classification of important antropogenic forms of relief and attributes of engineering geological survey in area of human influence was decribed. In thesis is emphasized signifacance of research geological and historical materials and data about area, that can bring often important information about historical land use. The thesis also descries prospect of identification of anthropogenic forms, because especially maps can simplify this process or can be key informations for engineering geology survey. In conclusion the thesis was decribed a few examples of identification of anthropogenic changes.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectinženýrskogeologický průzkumcs_CZ
dc.subjectantropogenní změny reliéfucs_CZ
dc.subjectinženýrskogeologický modelcs_CZ
dc.subjectengineering geological surveyen_US
dc.subjectartificial grounden_US
dc.subjectanthropogenic changes of reliefen_US
dc.subjectengineering geological modelen_US
dc.titleAntropogenní změny reliéfu v inženýrskogeologickém průzkumucs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-09-13
dc.description.departmentInstitute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysicsen_US
dc.description.departmentÚstav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyzikycs_CZ
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId173688
dc.title.translatedAnthropogenic changes of relief in engineering geological surveyen_US
dc.contributor.refereeMarek, Jan
dc.identifier.aleph002108209
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineGeotechnologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineGeotechnologyen_US
thesis.degree.programGeologiecs_CZ
thesis.degree.programGeologyen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyzikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysicsen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csGeotechnologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enGeotechnologyen_US
uk.degree-program.csGeologiecs_CZ
uk.degree-program.enGeologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato bakalářská práce se zabývá antropogenními změnami reliéfu a jejich významem v inženýrskogeologickém průzkumu. V práci byl nejprve popsán historický vývoj geologického vlivu lidstva, spojený s novým uvažovaným stratigrafickým termínem antropocén. Dnes je lidmi přemisťováno a ukládáno obrovské množství horninových hmot, nezřídka jsou pak na těchto materiálech projektovány nové stavby a konstrukce. Chybná identifikace antropogenních forem pak může mít za následek někdy až fatální důsledky v průběhu či po dokončení stavby. Práce se proto zaměřuje na klasifikaci významných antropogenních forem reliéfu a na specifika inženýrskogeologického průzkumu v prostředí výrazně ovlivněném lidskou činností. V práci je zdůrazněn význam rešerše geologických a historických podkladů a údajů o území, které často přinášejí cenné informace o historickém využití zájmového území. Dále byly popsány způsoby identifikace antropogenních jevů, jelikož zejména kvalitní mapová díla mohou tuto identifikaci značně zjednodušit, či mohou být přímo klíčovými podklady pro následné navržení inženýrskogeologického průzkumu a řešení aktuálního problému. Na závěr byla práce doplněna několika příklady praktické identifikace antropogenních změn.cs_CZ
uk.abstract.enThis bachelor thesis describe anthropogenic changes of relief and their significance in engineering geological survey. First, historical evolution of geological influence of humans was decribed, connected with the new prospective stratigrafical therm - Anthropocene. Today are lifted and stored enormous amounts rocks and soils by human, often new buildings and constructions are projected on this material. False identification of the anthropogenic forms can lead to fatal results in progress of construction. Hence is this hesis focused on classification of important antropogenic forms of relief and attributes of engineering geological survey in area of human influence was decribed. In thesis is emphasized signifacance of research geological and historical materials and data about area, that can bring often important information about historical land use. The thesis also descries prospect of identification of anthropogenic forms, because especially maps can simplify this process or can be key informations for engineering geology survey. In conclusion the thesis was decribed a few examples of identification of anthropogenic changes.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyzikycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV