Show simple item record

Religious and socialcultural view on Omri dynasty
dc.contributor.advisorMelmuk, Petr
dc.creatorRoček, Daniel
dc.date.accessioned2017-06-01T03:50:38Z
dc.date.available2017-06-01T03:50:38Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/76104
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá omríovskou dynastií v době starozákonního Izraele. Rozebírá aspekty náboženské, sociální a kulturní. Jde o dynastii, která vládla v 9. století před Kristem. Cílem práce bylo podat za pomoci tří hlavních zdrojů - biblického výkladu, dobových památek a odborných prací, ze kterých o době Izraelského království práce vychází, ucelený pohled na dynastii Omríovců. K tomu autor práce použil biblické prameny - První a Druhou knihu Královskou, částečně i Druhou knihu Paralipomenon. Autor seznamuje čtenáře s některými událostmi, s jednotlivými omríovskými panovníky a s jejich motivy jednání. Ty jsou prezentovány biblickým výkladem odlišně, než vypovídají závěry odborných prací současných historiků. Doprovázeny jsou popisem významných dobových památek. Nechybí ani stručný popis okolních národů, které za doby Omríovců přicházely s Izraelem do válečného, obchodního ale i diplomatického kontaktu. Velký prostor je dáván postavě Jezábel, která jako královna a zastánce jiných kulturních a náboženských tradic ovlivňovala po dobu mnoha let vývoj událostí v severním Izraeli. Jako protiváha biblických textů a dobových památek je v práci doba starého Izraele dokreslena archeologickými výzkumy či nálezy a odbornými vědeckými pracemi předních historiků. V této části práce je kladen důraz na...cs_CZ
dc.description.abstractThe Bachelor thesis discusses the Omrides in time of Old Testament's Israel. It analyzes religious, social and cultural aspects. It is a dynasty that ruled in the 9th century BC. The main objective of the thesis is to give a holistic view on the Omrides through three main sources - biblical interpretation, contemporary monuments and scientific works, which are used for better understanding of ancient Israel. The author of the thesis used biblical sources - Books of Kings, partly also the 2nd Book of Chronicles. The author introduces the reader with some historic events, with the kings of the House of Omri and also with motives of their acts and manners. These are presented with the biblical interpretation differently than the works of current historians predicate. They are accompanied with the description of important monuments. The description of surrounding nations that come into warlike, diplomatic or business contact with Israel under the rule of the Omrides is also included. The important role is attributed to the Queen of Jezabel who as an exponent of different traditions and cultural standards influenced Israel for many years. As a counterbalance to the biblical texts and contemporary monuments the archeological researches and scientific works of prominent historians dealing with biblical...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Husitská teologická fakultacs_CZ
dc.subjectomríovská dynastiecs_CZ
dc.subjectnáboženský a sociokulturní aspektcs_CZ
dc.subjectPrvní kniha Královskács_CZ
dc.subjectDruhá kniha Královskács_CZ
dc.subjectdobové památkycs_CZ
dc.subjectarcheologické výzkumycs_CZ
dc.subjectvědecké prácecs_CZ
dc.subjectstarý Izraelcs_CZ
dc.subjectThe Omridesen_US
dc.subjectreligious and social cultural aspecten_US
dc.subjectBooks of Kingsen_US
dc.subjecthistorical monumentsen_US
dc.subjectarcheological researchesen_US
dc.subjectscientific worksen_US
dc.subjectancient Israelen_US
dc.titleNáboženský a sociokulturní pohled na dynastii Omríovcůcs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-06-07
dc.description.departmentHTF - Katedra biblistiky a judaistikycs_CZ
dc.description.facultyHusitská teologická fakultacs_CZ
dc.description.facultyHussite Theological Facultyen_US
dc.identifier.repId158795
dc.title.translatedReligious and socialcultural view on Omri dynastyen_US
dc.contributor.refereeBeneš, Jiří
dc.identifier.aleph002091807
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineNáboženství, etika a filozofie se zaměřením na vzdělávánícs_CZ
thesis.degree.disciplineReligion, Ethics and Philosophy Oriented at Educationen_US
thesis.degree.programSpecializace v pedagogicecs_CZ
thesis.degree.programSpecialization in Educationen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csHusitská teologická fakulta::HTF - Katedra biblistiky a judaistikycs_CZ
uk.faculty-name.csHusitská teologická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enHussite Theological Facultyen_US
uk.faculty-abbr.csHTFcs_CZ
uk.degree-discipline.csNáboženství, etika a filozofie se zaměřením na vzdělávánícs_CZ
uk.degree-discipline.enReligion, Ethics and Philosophy Oriented at Educationen_US
uk.degree-program.csSpecializace v pedagogicecs_CZ
uk.degree-program.enSpecialization in Educationen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csBakalářská práce se zabývá omríovskou dynastií v době starozákonního Izraele. Rozebírá aspekty náboženské, sociální a kulturní. Jde o dynastii, která vládla v 9. století před Kristem. Cílem práce bylo podat za pomoci tří hlavních zdrojů - biblického výkladu, dobových památek a odborných prací, ze kterých o době Izraelského království práce vychází, ucelený pohled na dynastii Omríovců. K tomu autor práce použil biblické prameny - První a Druhou knihu Královskou, částečně i Druhou knihu Paralipomenon. Autor seznamuje čtenáře s některými událostmi, s jednotlivými omríovskými panovníky a s jejich motivy jednání. Ty jsou prezentovány biblickým výkladem odlišně, než vypovídají závěry odborných prací současných historiků. Doprovázeny jsou popisem významných dobových památek. Nechybí ani stručný popis okolních národů, které za doby Omríovců přicházely s Izraelem do válečného, obchodního ale i diplomatického kontaktu. Velký prostor je dáván postavě Jezábel, která jako královna a zastánce jiných kulturních a náboženských tradic ovlivňovala po dobu mnoha let vývoj událostí v severním Izraeli. Jako protiváha biblických textů a dobových památek je v práci doba starého Izraele dokreslena archeologickými výzkumy či nálezy a odbornými vědeckými pracemi předních historiků. V této části práce je kladen důraz na...cs_CZ
uk.abstract.enThe Bachelor thesis discusses the Omrides in time of Old Testament's Israel. It analyzes religious, social and cultural aspects. It is a dynasty that ruled in the 9th century BC. The main objective of the thesis is to give a holistic view on the Omrides through three main sources - biblical interpretation, contemporary monuments and scientific works, which are used for better understanding of ancient Israel. The author of the thesis used biblical sources - Books of Kings, partly also the 2nd Book of Chronicles. The author introduces the reader with some historic events, with the kings of the House of Omri and also with motives of their acts and manners. These are presented with the biblical interpretation differently than the works of current historians predicate. They are accompanied with the description of important monuments. The description of surrounding nations that come into warlike, diplomatic or business contact with Israel under the rule of the Omrides is also included. The important role is attributed to the Queen of Jezabel who as an exponent of different traditions and cultural standards influenced Israel for many years. As a counterbalance to the biblical texts and contemporary monuments the archeological researches and scientific works of prominent historians dealing with biblical...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Husitská teologická fakulta, HTF - Katedra biblistiky a judaistikycs_CZ
dc.identifier.lisID990020918070106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV