Show simple item record

Sanctioning of legal persons
dc.contributor.advisorTlapák Navrátilová, Jana
dc.creatorVolek, Václav
dc.date.accessioned2017-06-01T03:26:37Z
dc.date.available2017-06-01T03:26:37Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/75976
dc.description.abstract76 8 !( Tato práce pojednává o jednom z nejd ležit jších aspekt institutu trestní odpov dnosti právnických osob, a to jejím sankcionování. P ijetím zákona . 418/2012 Sb., o trestní odpov dnosti právnických osob a ízení proti nim vyvstala otázka, jakými trestními sankcemi by m ly být právnické osoby za svou trestnou innost postiženy, na což se tato práce pokouší najít odpov . První ást práce popisuje obecn základy trestní odpov dnosti právnických osob a vyjmenovává podmínky, které musí být spln ny, aby se právnická osoba stala trestn odpov dnou. Zmín ny jsou i nejv tší nedostatky ohledn p i itatelnosti jednání právnické osob . ást druhá se v nuje sankcionování právnických osob v obecné rovin . Je zde popsán p edevším rozdíl oproti trestání fyzických osob, který je t eba vzít na z etel a od n hož se odvozuje modifikace ú elu, jenž se práce pokouší vymezit, i zásady sankcionování právnických osob oproti trestání osob fyzických. Dále je pojednáno v této kapitole o systémech trestních sankcí, které se vyskytují v evropských státech, a o ešení zvoleném v R. ást t etí je t žišt m celé práce a pojednává o konkrétních trestn právních sankcích, které lze uložit právnickým osobám v R. Jednotlivé sankce jsou podrobeny kritickému zhodnocení, zmín ny jsou výhrady odborné ve ejnosti a návrhy na zkvalitn ní právní úpravy t...cs_CZ
dc.description.abstract77 6 The topic of this thesis is one of the esential segments of corporate criminal lability, sanctioning of legal persons. Corporate criminal lability was incorporated to czech legal order by by the Act No. 418/2011 Sb., Act on Criminal Liability of Legal Entities and Proceedings Against Them (hereinafter as "the Act"), that came into force on 1. 1. 2012 and ever since penal sanctions can be imposed on legal persons. Main goals of the thesis are to introduce the theme to readers and critical evaluation of sanctioning in the Act. The first chapter deals with general questions of corporate criminal lability and explanation of basic condions of the criminal lability. There are also mentioned the main issues of possibility of attribution of a criminal act to a legal entity. The second charter is dedicated to sanctioning of legal persons in general. The chapter analyzes basic differences between sanctioning of legal persons and natural persons, that cause modification of purpose and principles of sanctioning of legal persons. It also covers different approaches in variability of sanctions in legal orders of european countries. The third, most important, chapter analyzes each particular sanction under the Act. It points out defects of the sanctioning and there are also mentioned critical comments of legal...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectSankcionovánícs_CZ
dc.subjectprávnická osobacs_CZ
dc.subjecttrestní odpovědnostcs_CZ
dc.subjectSanctioningen_US
dc.subjectlegal entityen_US
dc.subjectcriminal liabilityen_US
dc.titleSankcionování právnických osobcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-01-21
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId157798
dc.title.translatedSanctioning of legal personsen_US
dc.contributor.refereeHerczeg, Jiří
dc.identifier.aleph002066086
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra trestního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Criminal Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.cs76 8 !( Tato práce pojednává o jednom z nejd ležit jších aspekt institutu trestní odpov dnosti právnických osob, a to jejím sankcionování. P ijetím zákona . 418/2012 Sb., o trestní odpov dnosti právnických osob a ízení proti nim vyvstala otázka, jakými trestními sankcemi by m ly být právnické osoby za svou trestnou innost postiženy, na což se tato práce pokouší najít odpov . První ást práce popisuje obecn základy trestní odpov dnosti právnických osob a vyjmenovává podmínky, které musí být spln ny, aby se právnická osoba stala trestn odpov dnou. Zmín ny jsou i nejv tší nedostatky ohledn p i itatelnosti jednání právnické osob . ást druhá se v nuje sankcionování právnických osob v obecné rovin . Je zde popsán p edevším rozdíl oproti trestání fyzických osob, který je t eba vzít na z etel a od n hož se odvozuje modifikace ú elu, jenž se práce pokouší vymezit, i zásady sankcionování právnických osob oproti trestání osob fyzických. Dále je pojednáno v této kapitole o systémech trestních sankcí, které se vyskytují v evropských státech, a o ešení zvoleném v R. ást t etí je t žišt m celé práce a pojednává o konkrétních trestn právních sankcích, které lze uložit právnickým osobám v R. Jednotlivé sankce jsou podrobeny kritickému zhodnocení, zmín ny jsou výhrady odborné ve ejnosti a návrhy na zkvalitn ní právní úpravy t...cs_CZ
uk.abstract.en77 6 The topic of this thesis is one of the esential segments of corporate criminal lability, sanctioning of legal persons. Corporate criminal lability was incorporated to czech legal order by by the Act No. 418/2011 Sb., Act on Criminal Liability of Legal Entities and Proceedings Against Them (hereinafter as "the Act"), that came into force on 1. 1. 2012 and ever since penal sanctions can be imposed on legal persons. Main goals of the thesis are to introduce the theme to readers and critical evaluation of sanctioning in the Act. The first chapter deals with general questions of corporate criminal lability and explanation of basic condions of the criminal lability. There are also mentioned the main issues of possibility of attribution of a criminal act to a legal entity. The second charter is dedicated to sanctioning of legal persons in general. The chapter analyzes basic differences between sanctioning of legal persons and natural persons, that cause modification of purpose and principles of sanctioning of legal persons. It also covers different approaches in variability of sanctions in legal orders of european countries. The third, most important, chapter analyzes each particular sanction under the Act. It points out defects of the sanctioning and there are also mentioned critical comments of legal...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV