Show simple item record

Types of shares in the regulation of the Business Corporations Act
dc.contributor.advisorČerná, Stanislava
dc.creatorHavrlík, Petr
dc.date.accessioned2017-06-01T03:14:27Z
dc.date.available2017-06-01T03:14:27Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/75927
dc.description.abstractRESUMÉ Druhy akcií v úpravě zákona o obchodních společnostech a družstvech Cílem této diplomové práce je analyzovat, popsat a rozpracovat změny, které přinesl do českého právního řádu zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol, které se postupem od obecné ke konkrétní problematice a zaměřením se na zahraniční právní řády zabývají jednotlivými aspekty akcií a druhů akcií. První kapitola této práce je soustředěna na obecný pojem cenného papíru, jeho definiční vymezení a historický vývoj cenného papíru jako jiné majetkové hodnoty a věci. Dále se v této kapitole věnuji pojmu účastnický cenný papír a jeho významu v nové právní úpravě. V poslední řadě se tato práce obecně zaměřuje na možnosti inkorporování práv a povinností v akciích. Druhá kapitola představuje stěžejní část této diplomové práce a věnuje se samotným druhům akcií. Předně je tato kapitola zaměřena na výklad termínu druh akcie a jeho definiční znaky. Následně je věnována část základním institutům kmenových a prioritních akcií. Třetí kapitola se věnuje akciím se zvláštními právy, konkrétně zákonně zakotvenému zvláštnímu právu na rozdílný, pevný nebo podřízený podíl na zisku a likvidačním zůstatku společnosti. Dále je v třetí kapitole věnována...cs_CZ
dc.description.abstractTypes of shares in the regulation of the Business Corporations Act The purpose of this diploma thesis is to analyze, describe and elaborate changes that into the Czech legal order brought the Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code and the Act No. 90/2012 Coll., on Companies and Cooperative association. The diploma thesis is divided into five chapters that process from the general to the specific issues and focus on foreign legal orders which deal with particular aspects of shares and types of shares. The first chapter of this thesis is focused on the general concept of security, its definitional delimitation and historical development of security as other property value and thing. Furthermore, this chapter deals with the concept of participating security and its importance in the new legislation. Finally, this thesis generally focuses on the possibilities of incorporation of rights and obligations into shares. The second chapter is a crucial part of this diploma thesis and deals with types of shares as such. Firstly, this chapter focuses on the interpretation of the term type of share and its definitional features. Subsequently, there is a part devoted to basic institutes of ordinary shares and preferred shares. The third chapter is devoted to shares with special rights, namely the legally enshrined...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectAKCIEcs_CZ
dc.subjectDRUHY AKCIÍcs_CZ
dc.subjectZVLÁŠTNÍ PRÁVAcs_CZ
dc.subjectCENNÉ PAPÍRYcs_CZ
dc.subjectZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCHcs_CZ
dc.subjectSHARESen_US
dc.subjectCLASSES OF SHARESen_US
dc.subjectSHARES WITH SPECIAL RIGHTSen_US
dc.subjectSECURITIESen_US
dc.subjectTHE BUSINESS COMPANY AND COOPERATIVE ACTen_US
dc.titleDruhy akcií v úpravě zákona o obchodních společnostech a družstvechcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-09-12
dc.description.departmentDepartment of Business Lawen_US
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId155920
dc.title.translatedTypes of shares in the regulation of the Business Corporations Acten_US
dc.contributor.refereeZahradníčková, Marie
dc.identifier.aleph002121703
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra obchodního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Business Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csRESUMÉ Druhy akcií v úpravě zákona o obchodních společnostech a družstvech Cílem této diplomové práce je analyzovat, popsat a rozpracovat změny, které přinesl do českého právního řádu zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol, které se postupem od obecné ke konkrétní problematice a zaměřením se na zahraniční právní řády zabývají jednotlivými aspekty akcií a druhů akcií. První kapitola této práce je soustředěna na obecný pojem cenného papíru, jeho definiční vymezení a historický vývoj cenného papíru jako jiné majetkové hodnoty a věci. Dále se v této kapitole věnuji pojmu účastnický cenný papír a jeho významu v nové právní úpravě. V poslední řadě se tato práce obecně zaměřuje na možnosti inkorporování práv a povinností v akciích. Druhá kapitola představuje stěžejní část této diplomové práce a věnuje se samotným druhům akcií. Předně je tato kapitola zaměřena na výklad termínu druh akcie a jeho definiční znaky. Následně je věnována část základním institutům kmenových a prioritních akcií. Třetí kapitola se věnuje akciím se zvláštními právy, konkrétně zákonně zakotvenému zvláštnímu právu na rozdílný, pevný nebo podřízený podíl na zisku a likvidačním zůstatku společnosti. Dále je v třetí kapitole věnována...cs_CZ
uk.abstract.enTypes of shares in the regulation of the Business Corporations Act The purpose of this diploma thesis is to analyze, describe and elaborate changes that into the Czech legal order brought the Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code and the Act No. 90/2012 Coll., on Companies and Cooperative association. The diploma thesis is divided into five chapters that process from the general to the specific issues and focus on foreign legal orders which deal with particular aspects of shares and types of shares. The first chapter of this thesis is focused on the general concept of security, its definitional delimitation and historical development of security as other property value and thing. Furthermore, this chapter deals with the concept of participating security and its importance in the new legislation. Finally, this thesis generally focuses on the possibilities of incorporation of rights and obligations into shares. The second chapter is a crucial part of this diploma thesis and deals with types of shares as such. Firstly, this chapter focuses on the interpretation of the term type of share and its definitional features. Subsequently, there is a part devoted to basic institutes of ordinary shares and preferred shares. The third chapter is devoted to shares with special rights, namely the legally enshrined...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního právacs_CZ
dc.identifier.lisID990021217030106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV