Show simple item record

Manipulation in photography: techniques for manipulation and their identification
dc.contributor.advisorČerný, Vladimír
dc.creatorLiprtová, Anna
dc.date.accessioned2017-05-31T23:09:46Z
dc.date.available2017-05-31T23:09:46Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/74751
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou manipulace ve fotografii. V první části je vytvořen teoretický rámec, který je v následných kapitolách použit při analýze vybraných příkladů, především reflektuje pojmy jako je autenticita, objektivita, pravdivostní hodnota či manipulace. Mimo teoretický rámec je v úvodních částech zmíněn historický vývoj analogové fotografie, který plynule přechází k historii fotografie digitální. V analytické části studie pracujeme s vybranými manipulačními technikami (aranž, retuš, fotomontáž, digitální klonování, výměna hlav, manipulace s doprovodným textem nebo fotografie bez referentu), které jsou aplikovány na jednotlivé příklady pomocí teoretického rámce z první části práce. Studie odpovídá na vlastní výzkumné otázky, totiž je možné stále chápat fotografii jako objektivní a důvěryhodné vizuální médium a je možné se proti vizuální manipulaci bránit? Z analýzy vyplývá, že v kontextu manipulačních praktik ve fotografii a jejich dostupnosti již pravdivostní hodnota fotografie, jakožto její objektivní kvalita, není ze své podstaty možná, přičemž výzkum a metody v oblasti odhalování manipulace jsou stěžejní, ovšem v množství obrazového materiálu je stále ještě základní obranou proti manipulaci kritické smýšlení. Klíčová slova Manipulace, digitální fotografie,...cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis deals with the manipulation of a photograph. The first part is the theoretical framework, which is used in subsequent chapters by analyzing selected examples primarily reflecting concepts such as authenticity, objectivity, truth value or manipulation. Outside the theoretical framework is mentioned in the introductory parts of the historical evolution of analogue photography which flows into the history of digital photography. In the analytical part of the study we work with selected manipulative techniques (arrangements, retouching, photomontage, digital cloning, exchange heads, manipulation accompanying text or photos without referents) which are applied to individual examples using the theoretical framework from the first part. The study answers to our research questions, namely is it still possible to understand photography as an objective and trustworthy visual medium and is it possible to defend against the visual manipulation? The analysis shows that in the context of industrial practices in the photo and their availability has truth value of photographs as its objective quality not by its nature possible, while research and methods in detecting manipulation are crucial, but the amount of video material is still essential defense against manipulation of critical thinking. Key...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studiícs_CZ
dc.subjectManipulacecs_CZ
dc.subjectdigitální fotografiecs_CZ
dc.subjectmanipulační technikycs_CZ
dc.subjectobjektivitacs_CZ
dc.subjectmontážcs_CZ
dc.subjectretušcs_CZ
dc.subjectodhalování manipulacecs_CZ
dc.subjectManipulationen_US
dc.subjectdigital photo manipulation techniquesen_US
dc.subjectobjectivityen_US
dc.subjectassemblyen_US
dc.subjectretouchingen_US
dc.subjectmanipulation detectionen_US
dc.titleManipulace fotografie: Techniky manipulace a jejich rozklíčovánícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-06-02
dc.description.departmentDepartment of Electronic Culture and Semioticsen_US
dc.description.departmentKatedra elektronické kultury a sémiotikycs_CZ
dc.description.facultyFakulta humanitních studiícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Humanitiesen_US
dc.identifier.repId178196
dc.title.translatedManipulation in photography: techniques for manipulation and their identificationen_US
dc.contributor.refereeFišerová, Michaela
dc.identifier.aleph002091243
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineElektronická kultura a sémiotikacs_CZ
thesis.degree.disciplineElectronic Culture and Semioticsen_US
thesis.degree.programMediální a komunikační studiacs_CZ
thesis.degree.programMedia and Communications Studiesen_US
uk.faculty-name.csFakulta humanitních studiícs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Humanitiesen_US
uk.faculty-abbr.csFHScs_CZ
uk.degree-discipline.csElektronická kultura a sémiotikacs_CZ
uk.degree-discipline.enElectronic Culture and Semioticsen_US
uk.degree-program.csMediální a komunikační studiacs_CZ
uk.degree-program.enMedia and Communications Studiesen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csTato diplomová práce se zabývá problematikou manipulace ve fotografii. V první části je vytvořen teoretický rámec, který je v následných kapitolách použit při analýze vybraných příkladů, především reflektuje pojmy jako je autenticita, objektivita, pravdivostní hodnota či manipulace. Mimo teoretický rámec je v úvodních částech zmíněn historický vývoj analogové fotografie, který plynule přechází k historii fotografie digitální. V analytické části studie pracujeme s vybranými manipulačními technikami (aranž, retuš, fotomontáž, digitální klonování, výměna hlav, manipulace s doprovodným textem nebo fotografie bez referentu), které jsou aplikovány na jednotlivé příklady pomocí teoretického rámce z první části práce. Studie odpovídá na vlastní výzkumné otázky, totiž je možné stále chápat fotografii jako objektivní a důvěryhodné vizuální médium a je možné se proti vizuální manipulaci bránit? Z analýzy vyplývá, že v kontextu manipulačních praktik ve fotografii a jejich dostupnosti již pravdivostní hodnota fotografie, jakožto její objektivní kvalita, není ze své podstaty možná, přičemž výzkum a metody v oblasti odhalování manipulace jsou stěžejní, ovšem v množství obrazového materiálu je stále ještě základní obranou proti manipulaci kritické smýšlení. Klíčová slova Manipulace, digitální fotografie,...cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis deals with the manipulation of a photograph. The first part is the theoretical framework, which is used in subsequent chapters by analyzing selected examples primarily reflecting concepts such as authenticity, objectivity, truth value or manipulation. Outside the theoretical framework is mentioned in the introductory parts of the historical evolution of analogue photography which flows into the history of digital photography. In the analytical part of the study we work with selected manipulative techniques (arrangements, retouching, photomontage, digital cloning, exchange heads, manipulation accompanying text or photos without referents) which are applied to individual examples using the theoretical framework from the first part. The study answers to our research questions, namely is it still possible to understand photography as an objective and trustworthy visual medium and is it possible to defend against the visual manipulation? The analysis shows that in the context of industrial practices in the photo and their availability has truth value of photographs as its objective quality not by its nature possible, while research and methods in detecting manipulation are crucial, but the amount of video material is still essential defense against manipulation of critical thinking. Key...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra elektronické kultury a sémiotikycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV