Show simple item record

The role of protein phosphorylation during progamic phase of tobacco male gametophyte development
dc.contributor.advisorHonys, David
dc.creatorFíla, Jan
dc.date.accessioned2019-05-03T15:44:52Z
dc.date.available2019-05-03T15:44:52Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/73373
dc.description.abstractv angličtině (English abstract) Tobacco male gametophyte has a strongly dehydrated cytoplasm and represents a metabolically inactive stage. Upon cytoplasm rehydration, pollen grain becomes metabolically active and after the activation is finished, the pollen tube growth through a selected pollen aperture starts. The rehydration together with metabolic activation are accompanied by the regulation of translation and post-translational modifications (mainly phosphorylation) of the existing proteins. In this Ph.D. thesis, there were identified phosphopeptides from tobacco (Nicotiana tabacum) mature pollen, pollen activated in vitro 5 min and pollen activated in vitro 30 min. The total proteins from the above male gametophyte stages were extracted. The protein extract was trypsinized and the acquired peptide mixture was enriched by MOAC (metal oxide/hydroxide affinity chromatography) with titanium dioxide matrix. The enriched fraction was subjected to liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (LC- MS/MS). Totally, there were identified 471 phosphopeptides, carrying 432 exactly localized phosphorylation sites. The acquired peptide identifications were mapped to 301 phosphoproteins that were placed into 13 functional categories, dominant of which were transcription, protein synthesis,...en_US
dc.description.abstractZralý pyl tabáku obsahuje silně dehydratovanou cytoplazmu a je metabolicky neaktivní. Po rehydrataci cytoplazmy je jeho metabolizmus nastartován a po dokončení aktivace vyrůstá pylovou aperturou pylová láčka. Změny v zavodnění cytoplazmy spolu s nastartováním metabolizmu jsou doprovázeny regulací translace i post-translačních modifikací (zejména fosforylace) přítomných proteinů. V této disertační práci jsou prezentovány fosfopeptidy ze zralého pylu tabáku virginského (Nicotiana tabacum), pylu aktivovaného in vitro 5 min a pylu aktivovaného in vitro 30 min. Z každého stádia byl získán celkový proteinový extrakt, jenž byl naštěpen trypsinem a získaná peptidová směs byla obohacena metodou MOAC (afinitní chromatografie s využitím kovového oxidu/hydroxidu) s matricí z oxidu titaničitého. Fosfopeptidy v obohaceném eluátu byly identifikovány kapalinovou chromatografií v kombinaci s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC-MS/MS). Celkem bylo identifikováno 471 fosfopeptidů, nesoucích 432 přesně lokalizovaných fosforylačních míst. Získané fosfopeptidy pocházely z 301 fosfoproteinů, které spadaly do třinácti funkčních kategorií. Převládajícími funkcemi se staly transkripce, syntéza proteinů, cílení a skladování proteinů a přenos signálu. Mnohé fosfopeptidy podléhaly koncentračním změnám mezi třemi...cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectsamčí gametofytcs_CZ
dc.subjectaktivace pylucs_CZ
dc.subjectoxid titaničitýcs_CZ
dc.subjectobohacování o fosfopeptidycs_CZ
dc.subjectfosfoproteomikacs_CZ
dc.subjectkinázacs_CZ
dc.subjectfosforylační motivcs_CZ
dc.subjectmale gametophyteen_US
dc.subjectpollen activationen_US
dc.subjecttitanium dioxideen_US
dc.subjectphosphopeptide enrichmenten_US
dc.subjectphosphoproteomicsen_US
dc.subjectkinaseen_US
dc.subjectphosphorylation motifen_US
dc.titleÚloha fosforylace proteinů v progamické fázi vývoje samčího gametofytu tabákucs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-08-31
dc.description.departmentDepartment of Experimental Plant Biologyen_US
dc.description.departmentKatedra experimentální biologie rostlincs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId129488
dc.title.translatedThe role of protein phosphorylation during progamic phase of tobacco male gametophyte developmenten_US
dc.contributor.refereePaleček, Jan
dc.contributor.refereeSmýkal, Petr
dc.identifier.aleph002101339
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.discipline-cs_CZ
thesis.degree.discipline-en_US
thesis.degree.programAnatomie a fyziologie rostlincs_CZ
thesis.degree.programPlant Anatomy and Physiologyen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra experimentální biologie rostlincs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Experimental Plant Biologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.cs-cs_CZ
uk.degree-discipline.en-en_US
uk.degree-program.csAnatomie a fyziologie rostlincs_CZ
uk.degree-program.enPlant Anatomy and Physiologyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csZralý pyl tabáku obsahuje silně dehydratovanou cytoplazmu a je metabolicky neaktivní. Po rehydrataci cytoplazmy je jeho metabolizmus nastartován a po dokončení aktivace vyrůstá pylovou aperturou pylová láčka. Změny v zavodnění cytoplazmy spolu s nastartováním metabolizmu jsou doprovázeny regulací translace i post-translačních modifikací (zejména fosforylace) přítomných proteinů. V této disertační práci jsou prezentovány fosfopeptidy ze zralého pylu tabáku virginského (Nicotiana tabacum), pylu aktivovaného in vitro 5 min a pylu aktivovaného in vitro 30 min. Z každého stádia byl získán celkový proteinový extrakt, jenž byl naštěpen trypsinem a získaná peptidová směs byla obohacena metodou MOAC (afinitní chromatografie s využitím kovového oxidu/hydroxidu) s matricí z oxidu titaničitého. Fosfopeptidy v obohaceném eluátu byly identifikovány kapalinovou chromatografií v kombinaci s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC-MS/MS). Celkem bylo identifikováno 471 fosfopeptidů, nesoucích 432 přesně lokalizovaných fosforylačních míst. Získané fosfopeptidy pocházely z 301 fosfoproteinů, které spadaly do třinácti funkčních kategorií. Převládajícími funkcemi se staly transkripce, syntéza proteinů, cílení a skladování proteinů a přenos signálu. Mnohé fosfopeptidy podléhaly koncentračním změnám mezi třemi...cs_CZ
uk.abstract.env angličtině (English abstract) Tobacco male gametophyte has a strongly dehydrated cytoplasm and represents a metabolically inactive stage. Upon cytoplasm rehydration, pollen grain becomes metabolically active and after the activation is finished, the pollen tube growth through a selected pollen aperture starts. The rehydration together with metabolic activation are accompanied by the regulation of translation and post-translational modifications (mainly phosphorylation) of the existing proteins. In this Ph.D. thesis, there were identified phosphopeptides from tobacco (Nicotiana tabacum) mature pollen, pollen activated in vitro 5 min and pollen activated in vitro 30 min. The total proteins from the above male gametophyte stages were extracted. The protein extract was trypsinized and the acquired peptide mixture was enriched by MOAC (metal oxide/hydroxide affinity chromatography) with titanium dioxide matrix. The enriched fraction was subjected to liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (LC- MS/MS). Totally, there were identified 471 phosphopeptides, carrying 432 exactly localized phosphorylation sites. The acquired peptide identifications were mapped to 301 phosphoproteins that were placed into 13 functional categories, dominant of which were transcription, protein synthesis,...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra experimentální biologie rostlincs_CZ
thesis.grade.codeP
dc.identifier.lisID990021013390106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV