Show simple item record

Social aspects of the forced community in Terezin
dc.contributor.advisorŠalanda, Bohuslav
dc.creatorFictumová, Andrea
dc.date.accessioned2020-08-27T15:06:45Z
dc.date.available2020-08-27T15:06:45Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/73140
dc.description.abstractTématem práce je zachycení aspektů každodenní sociální reality v nuceném společenství v ghettu Terezín v letech 1941-1945. Práce je mikrosociologickou sondou do života vězňů obývajících ghetto. Snaží se vymezit sociální činitele, které ovlivňovaly životy lidí, kteří se pohybovali v mezních situacích, byli stigmatizováni a bojovali o přežití. Výzkumná část práce využívá biografickou metodu. Bylo zpracováno celkem deset nahraných svědectví přeživších - bývalých terezínských vězňů. Výzkum byl realizován prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů, které se určitým okruhem otázek zaměřily na vnější a vnitřní faktory, které tvořily každodenní realitu tohoto nuceného společenství. Záměrem bylo zjistit subjektivní vnímání životních podmínek, sociálních vazeb, negativních, ale i pozitivních vlivů a další osobní sdělení narátorů. Sebraná a zpracovaná svědectví slouží k hlubšímu porozumění vnímané reality. Mezi faktory, které společenství negativně ovlivňovaly, patřil hlavně strach z neznáma, ze ztráty života a blízkých osob, dále velmi špatné životní podmínky, které se zejména podílely na negativním smýšlení tamních lidí a ztrátě morálních hodnot. Naopak k pozitivním faktorům patřila kultura a sport, které lidé vítali, protože jim na moment umožnily odsunout chmurné myšlenky do pozadí. Lidé pozitivně...cs_CZ
dc.description.abstractThis study deals with aspects of the everyday social reality of the forced community in the Terezin ghetto in 1941-1945. It is a microsociological introspection of the life of the prisoners that lived in the ghetto. It aims to define social factors that influenced the lives of people that were stigmatized, fought for their lives and lived in border-line situations. The research part of the study uses biographical method. It uses 10 recorded testimonials of survivors - former Terezin prisoners. The research was carried out by means of partly structured interviews. The questions dealt with internal and external factors that created the daily reality of this forced community. The aim was to map their subjective perception of life conditions, social ties, both negative and positive factors and further personal utterances of the narrators. The testimonies serve for better and deeper understanding of the Terezin reality. The factors that affected the community in a negative way included fear of the unknown, fear of loosing close friends and relatives, very bad life conditions that strongly affected the negative mind-set of people and loss of moral values. In contrast, the positive factors included culture and sports that were welcomed by the prisoners as they allowed them to shift aside gloomy thoughts....en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studiícs_CZ
dc.subjectTerezin ghettoen_US
dc.subjectevery-day routinesen_US
dc.subjectborderline situationsen_US
dc.subjectbiographyen_US
dc.subjectsocial realityen_US
dc.subjectnarratoren_US
dc.subjectqualitative researchen_US
dc.subjectsurvival strategiesen_US
dc.subjectghetto Terezíncs_CZ
dc.subjectkaždodennostcs_CZ
dc.subjectmezní situacecs_CZ
dc.subjectbiografiecs_CZ
dc.subjectsociální realitacs_CZ
dc.subjectnarátorcs_CZ
dc.subjectkvalitativní výzkumcs_CZ
dc.subjectstrategie přežitícs_CZ
dc.titleSociální aspekty nuceného společenství v Terezíněcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-09-24
dc.description.departmentPracoviště Historické sociologiecs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Historical Sociologyen_US
dc.description.facultyFakulta humanitních studiícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Humanitiesen_US
dc.identifier.repId126064
dc.title.translatedSocial aspects of the forced community in Terezinen_US
dc.contributor.refereeMaříková, Hana
dc.identifier.aleph001855759
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineHistorická sociologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineHistorical Sociologyen_US
thesis.degree.programHumanitní studiacs_CZ
thesis.degree.programHumanitiesen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta humanitních studií::Pracoviště Historické sociologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Humanities::Department of Historical Sociologyen_US
uk.faculty-name.csFakulta humanitních studiícs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Humanitiesen_US
uk.faculty-abbr.csFHScs_CZ
uk.degree-discipline.csHistorická sociologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enHistorical Sociologyen_US
uk.degree-program.csHumanitní studiacs_CZ
uk.degree-program.enHumanitiesen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTématem práce je zachycení aspektů každodenní sociální reality v nuceném společenství v ghettu Terezín v letech 1941-1945. Práce je mikrosociologickou sondou do života vězňů obývajících ghetto. Snaží se vymezit sociální činitele, které ovlivňovaly životy lidí, kteří se pohybovali v mezních situacích, byli stigmatizováni a bojovali o přežití. Výzkumná část práce využívá biografickou metodu. Bylo zpracováno celkem deset nahraných svědectví přeživších - bývalých terezínských vězňů. Výzkum byl realizován prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů, které se určitým okruhem otázek zaměřily na vnější a vnitřní faktory, které tvořily každodenní realitu tohoto nuceného společenství. Záměrem bylo zjistit subjektivní vnímání životních podmínek, sociálních vazeb, negativních, ale i pozitivních vlivů a další osobní sdělení narátorů. Sebraná a zpracovaná svědectví slouží k hlubšímu porozumění vnímané reality. Mezi faktory, které společenství negativně ovlivňovaly, patřil hlavně strach z neznáma, ze ztráty života a blízkých osob, dále velmi špatné životní podmínky, které se zejména podílely na negativním smýšlení tamních lidí a ztrátě morálních hodnot. Naopak k pozitivním faktorům patřila kultura a sport, které lidé vítali, protože jim na moment umožnily odsunout chmurné myšlenky do pozadí. Lidé pozitivně...cs_CZ
uk.abstract.enThis study deals with aspects of the everyday social reality of the forced community in the Terezin ghetto in 1941-1945. It is a microsociological introspection of the life of the prisoners that lived in the ghetto. It aims to define social factors that influenced the lives of people that were stigmatized, fought for their lives and lived in border-line situations. The research part of the study uses biographical method. It uses 10 recorded testimonials of survivors - former Terezin prisoners. The research was carried out by means of partly structured interviews. The questions dealt with internal and external factors that created the daily reality of this forced community. The aim was to map their subjective perception of life conditions, social ties, both negative and positive factors and further personal utterances of the narrators. The testimonies serve for better and deeper understanding of the Terezin reality. The factors that affected the community in a negative way included fear of the unknown, fear of loosing close friends and relatives, very bad life conditions that strongly affected the negative mind-set of people and loss of moral values. In contrast, the positive factors included culture and sports that were welcomed by the prisoners as they allowed them to shift aside gloomy thoughts....en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Pracoviště Historické sociologiecs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
dc.identifier.lisID990018557590106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV