Show simple item record

In Rem Security Interests in Syndicated Loan Finance
dc.contributor.advisorLiška, Petr
dc.creatorŽivanský, Jakub
dc.date.accessioned2017-05-27T06:29:26Z
dc.date.available2017-05-27T06:29:26Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/68382
dc.description.abstractDiplomová práce provádí rozbor pozitivně právní úpravy věcněprávního zajištění dluhů, tedy zejména zástavního práva a zajišťovacího převodu práva, v kontextu syndikovaného úvěrového financování. Práce čerpá zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a souvisejících právních předpisů, judikatury a jurisprudence. V první kapitole autor popisuje základní prvky smlouvy o úvěru a typologii úvěrů. Pojem syndikovaný úvěr je vymezen jako bankovní úvěr poskytnutý dvěma nebo více úvěrujícími, kteří mezi sebou navzájem nejsou společnými a nerozdílnými věřiteli, a jenž je obvykle zajištěn věcněprávním zajištěním. Druhá kapitola diplomové práce uvádí do problematiky zajištění dluhů a pojednává o zajišťovací a uhrazovací funkci zajištění. Ve třetí a čtvrté kapitole autor popisuje základní konstrukční prvky věcněprávního zajištění. Pojednává se o příjemci zajištění, poskytovateli zajištění a zajištěném dluhu, přičemž důraz je kladen na agenta pro zajištění, jehož postavení lze konstruovat pomocí institutů společného a nerozdílného věřitelství, správy zajištění, svěřenského fondu a paralelního dluhu. Práce se zabývá problematikou pořadí zajištění a negativních ujednání o zajištění. Autor uvádí, že ustanovení o pořadí...cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis analyses the legal regime of in rem security interests, in particular pledges and security assignments of rights, in the context of syndicated loan finance. The thesis draws mainly from the Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, and the Act No. 90/2012 Coll., on Commercial Companies and Cooperatives (the Corporations Act), and related legal acts, case law and jurisprudence. In the first chapter, the author describes the main elements of a facilities agreement and the typology of loans. The term syndicated loan is defined as a bank loan provided by two or more creditors, who are not joint and severe creditors among themselves, and which is usually secured by in rem security interests. The second chapter of the thesis introduces the area of securing debts and describes the security and reimbursement functions of security interests. In the third and fourth chapter, the author details the main attributes of in rem security interests. The thesis focuses on the secured party, the security provider and the secured debt whereas emphasis is given on the security agent, whose position can be structured using the institutes of joint and severe creditorship, administration of security, trust and parallel debt. The thesis deals with the ranking of security interests and negative pledges. The author states...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectsyndikovaný úvěrcs_CZ
dc.subjectvěcněprávní zajištěnícs_CZ
dc.subjectagent pro zajištěnícs_CZ
dc.subjectsyndicated loanen_US
dc.subjectin rem security interesten_US
dc.subjectsecurity agenten_US
dc.titleVěcněprávní zajištění dluhů v syndikovaném úvěrovém financovánícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-05-11
dc.description.departmentDepartment of Business Lawen_US
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId159435
dc.title.translatedIn Rem Security Interests in Syndicated Loan Financeen_US
dc.contributor.refereeElek, Štefan
dc.identifier.aleph001996585
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra obchodního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Business Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce provádí rozbor pozitivně právní úpravy věcněprávního zajištění dluhů, tedy zejména zástavního práva a zajišťovacího převodu práva, v kontextu syndikovaného úvěrového financování. Práce čerpá zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a souvisejících právních předpisů, judikatury a jurisprudence. V první kapitole autor popisuje základní prvky smlouvy o úvěru a typologii úvěrů. Pojem syndikovaný úvěr je vymezen jako bankovní úvěr poskytnutý dvěma nebo více úvěrujícími, kteří mezi sebou navzájem nejsou společnými a nerozdílnými věřiteli, a jenž je obvykle zajištěn věcněprávním zajištěním. Druhá kapitola diplomové práce uvádí do problematiky zajištění dluhů a pojednává o zajišťovací a uhrazovací funkci zajištění. Ve třetí a čtvrté kapitole autor popisuje základní konstrukční prvky věcněprávního zajištění. Pojednává se o příjemci zajištění, poskytovateli zajištění a zajištěném dluhu, přičemž důraz je kladen na agenta pro zajištění, jehož postavení lze konstruovat pomocí institutů společného a nerozdílného věřitelství, správy zajištění, svěřenského fondu a paralelního dluhu. Práce se zabývá problematikou pořadí zajištění a negativních ujednání o zajištění. Autor uvádí, že ustanovení o pořadí...cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis analyses the legal regime of in rem security interests, in particular pledges and security assignments of rights, in the context of syndicated loan finance. The thesis draws mainly from the Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, and the Act No. 90/2012 Coll., on Commercial Companies and Cooperatives (the Corporations Act), and related legal acts, case law and jurisprudence. In the first chapter, the author describes the main elements of a facilities agreement and the typology of loans. The term syndicated loan is defined as a bank loan provided by two or more creditors, who are not joint and severe creditors among themselves, and which is usually secured by in rem security interests. The second chapter of the thesis introduces the area of securing debts and describes the security and reimbursement functions of security interests. In the third and fourth chapter, the author details the main attributes of in rem security interests. The thesis focuses on the secured party, the security provider and the secured debt whereas emphasis is given on the security agent, whose position can be structured using the institutes of joint and severe creditorship, administration of security, trust and parallel debt. The thesis deals with the ranking of security interests and negative pledges. The author states...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního právacs_CZ
dc.identifier.lisID990019965850106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV