Show simple item record

Municipal self-government in the Czech Republic: theoretical and historical basics
dc.contributor.advisorKopecký, Martin
dc.creatorMalast, Jan
dc.date.accessioned2019-05-02T18:48:33Z
dc.date.available2019-05-02T18:48:33Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/66963
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá problematikou obecní samosprávy, konkrétně pak se zaměřuje na její teoretická a historická východiska. Záměrem práce bylo pokusit se o takové zpracování obecní samosprávy, které se neomezí pouze na přepis či komentář pozitivněprávní úpravy, ale které na zvolenou problematiku nahlédne optikou právně-teoretických, právně- historických a politologických hledisek. Sledovaným výsledkem tak bylo vytvoření odborné studie podávající ucelený pohled na problematiku obecní samosprávy nejen co do její současné pozitivněprávní úpravy, ale především identifikující její teoretická východiska a historické kořeny a zpřístupňující je ve vzájemné provázanosti čtenáři. Práce v prvé řadě vymezuje soubor institutů, které lze souhrnně označit jako základní teoretická východiska veřejné samosprávy (se zdůrazněním specifik samosprávy obecní). V kontextu vzniku a vývoje moderní veřejné správy zkoumá příčiny vedoucí k začlenění prvků samosprávy do systému moderní administrativy. Tyto důvody spočívají nejen v historických a sociálních kořenech komunálního soužití lidské společnosti, ale výrazně vycházejí z politických ideálů formujících vertikální dělbu veřejné moci v přirozené snaze obyvatel po určitém vyvázání se z tradičně centralistického státního útvaru. Klíčovou charakteristikou, od níž se pro...cs_CZ
dc.description.abstractThe dissertation deals with the municipal self-government specifically focusing on its theoretical and historical background. The aim of this work was to elaborate the municipal self-government, not only to transcript or write a comment on the legal regulation, but also to inspect the assigned problem by the optics of legal theory, legal history and political science perspectives. This dissertation should provide a comprehensive perspective on the issue of municipal self-government, not only in its current legal regulation, but also identifying its theoretical backgrounds and historical roots. This paper primarily defines a set of institutions that can be summarized as fundamental theoretical aspects of public self-government (emphasizing the specifics of local or municipal self-government). In the context of the origin and development of modern public administration the work examines the main causes which led to the incorporation of elements of self-government into the modern administration. These reasons proceed not only from its historical and social roots of communal co-existence of human society, but are significantly based on political ideals forming the vertical division of public authorities within the natural effort of inhabitants in discharging from the traditionally centralized state...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectveřejná samosprávacs_CZ
dc.subjectúzemní samosprávacs_CZ
dc.subjectobecní samosprávacs_CZ
dc.subjectteorie samosprávycs_CZ
dc.subjectobeccs_CZ
dc.subjectzákon o obcíchcs_CZ
dc.subjectpublic governmenten_US
dc.subjectlocal self-governmenten_US
dc.subjectmunicipal self-governmenten_US
dc.subjectthe theory of self-governmenten_US
dc.subjectmunicipalityen_US
dc.subjectMunicipalities Acten_US
dc.titleObecní samospráva v České republice: teoretická a historická východiskacs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-05-15
dc.description.departmentDepartment of Administrative Law and Administrative Scienceen_US
dc.description.departmentKatedra správního práva a správní vědycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId111884
dc.title.translatedMunicipal self-government in the Czech Republic: theoretical and historical basicsen_US
dc.contributor.refereeSládeček, Vladimír
dc.contributor.refereePrůcha, Petr
dc.identifier.aleph001997474
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSprávní právo a správní vědacs_CZ
thesis.degree.disciplineAdministrative Law and Administrative Scienceen_US
thesis.degree.programTeoretické právní vědycs_CZ
thesis.degree.programTheoretical Legal Scienceen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra správního práva a správní vědycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Administrative Law and Administrative Scienceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csSprávní právo a správní vědacs_CZ
uk.degree-discipline.enAdministrative Law and Administrative Scienceen_US
uk.degree-program.csTeoretické právní vědycs_CZ
uk.degree-program.enTheoretical Legal Scienceen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csDisertační práce se zabývá problematikou obecní samosprávy, konkrétně pak se zaměřuje na její teoretická a historická východiska. Záměrem práce bylo pokusit se o takové zpracování obecní samosprávy, které se neomezí pouze na přepis či komentář pozitivněprávní úpravy, ale které na zvolenou problematiku nahlédne optikou právně-teoretických, právně- historických a politologických hledisek. Sledovaným výsledkem tak bylo vytvoření odborné studie podávající ucelený pohled na problematiku obecní samosprávy nejen co do její současné pozitivněprávní úpravy, ale především identifikující její teoretická východiska a historické kořeny a zpřístupňující je ve vzájemné provázanosti čtenáři. Práce v prvé řadě vymezuje soubor institutů, které lze souhrnně označit jako základní teoretická východiska veřejné samosprávy (se zdůrazněním specifik samosprávy obecní). V kontextu vzniku a vývoje moderní veřejné správy zkoumá příčiny vedoucí k začlenění prvků samosprávy do systému moderní administrativy. Tyto důvody spočívají nejen v historických a sociálních kořenech komunálního soužití lidské společnosti, ale výrazně vycházejí z politických ideálů formujících vertikální dělbu veřejné moci v přirozené snaze obyvatel po určitém vyvázání se z tradičně centralistického státního útvaru. Klíčovou charakteristikou, od níž se pro...cs_CZ
uk.abstract.enThe dissertation deals with the municipal self-government specifically focusing on its theoretical and historical background. The aim of this work was to elaborate the municipal self-government, not only to transcript or write a comment on the legal regulation, but also to inspect the assigned problem by the optics of legal theory, legal history and political science perspectives. This dissertation should provide a comprehensive perspective on the issue of municipal self-government, not only in its current legal regulation, but also identifying its theoretical backgrounds and historical roots. This paper primarily defines a set of institutions that can be summarized as fundamental theoretical aspects of public self-government (emphasizing the specifics of local or municipal self-government). In the context of the origin and development of modern public administration the work examines the main causes which led to the incorporation of elements of self-government into the modern administration. These reasons proceed not only from its historical and social roots of communal co-existence of human society, but are significantly based on political ideals forming the vertical division of public authorities within the natural effort of inhabitants in discharging from the traditionally centralized state...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra správního práva a správní vědycs_CZ
thesis.grade.codeP
dc.identifier.lisID990019974740106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV