Show simple item record

Domestic violence and its prevention
dc.contributor.advisorGřivna, Tomáš
dc.creatorTichý, Štěpán
dc.date.accessioned2017-05-26T21:26:23Z
dc.date.available2017-05-26T21:26:23Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/65728
dc.description.abstractResumé Tématem předkládané diplomové práce je "Domácí násilí a jeho prevence". Domácí násilí je celospolečenský problém provázející společnost odedávna. Dlouhou dobu byl tento jev chápan společností jako ryze soukromá záležitost, kterou by stát měl řešit pouze v extrémních případech. Tento stav se začal měnit v posledních dvou dekádách. Jak odborná, tak i laická veřejnost začala postupně přijímat názor, že domácí násilí je problém veřejný, kde ingerence státu je nutná. K domácímu násilí je nutno přistupovat interdisciplinárně, jelikož se jedná o velice komplexní problematiku. V úvodní části jsou předkládány definice domácího násilí a dalších pojmů s ním souvisejících. Následující kriminologická část je věnována popisu domácího násilí jako takového, jeho dynamiky, zákonitostí a specifik, které jej odlišují od ostatních forem násilí. Jsou zde rozebrány jednotlivé aspekty tohoto jevu, jako je neveřejnost, opakování a dlouhodobost, jasné a neměnné vymezení rolí apod. Dále je domácí násilí rozděleno podle jeho druhů a forem, které jsou blíže charakterizovány. Poslední pasáž kriminologické části nahlíží na téma z pohledu viktimologie, která se zabývá oběťmi trestných činů. Cílem této části je rozdělit a popsat domácí násilí a jeho jednotlivá specifika v závislosti na oběti. Lze jej tak dělit na násilí partnerské,...cs_CZ
dc.description.abstractThe topic of the submitted diploma thesis is "Domestic violence and its prevention". Domestic violence is a societal problem accompanying the society since time immemorial. For a long time this phenomenon has been understood by society only as a private matter and government should intervene only in extreme cases. This state has been changing for the last two decades. Both professional and general public has begun to accept the opinion that domestic violence is a public issue that requires a state intervention. Domestic violence must be perceived interdisciplinary because it is a very complex problem. In the introductory part there is presented a definition of domestic violence and some other terms related to it. The following criminological part describes domestic violence itself, its dynamics, principles and specifics that make it different from other forms of violence. In this chapter, various aspects of this phenomenon are analysed, such as private nature, repetition and longevity, clearly defined constant roles, etc. Further, domestic violence is divided according to its types and forms that are specified in details. The last section of the criminology part looks at the topic from the perspective of victimology which studies victims of a crime. The aim of this section is to divide and describe...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectdomácí násilícs_CZ
dc.subjectprevencecs_CZ
dc.subjectoběťcs_CZ
dc.subjectdomestic violenceen_US
dc.subjectpreventionen_US
dc.subjectvictimen_US
dc.titleDomácí násilí a jeho prevencecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-04-10
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId129803
dc.title.translatedDomestic violence and its preventionen_US
dc.contributor.refereeVanduchová, Marie
dc.identifier.aleph001991944
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csResumé Tématem předkládané diplomové práce je "Domácí násilí a jeho prevence". Domácí násilí je celospolečenský problém provázející společnost odedávna. Dlouhou dobu byl tento jev chápan společností jako ryze soukromá záležitost, kterou by stát měl řešit pouze v extrémních případech. Tento stav se začal měnit v posledních dvou dekádách. Jak odborná, tak i laická veřejnost začala postupně přijímat názor, že domácí násilí je problém veřejný, kde ingerence státu je nutná. K domácímu násilí je nutno přistupovat interdisciplinárně, jelikož se jedná o velice komplexní problematiku. V úvodní části jsou předkládány definice domácího násilí a dalších pojmů s ním souvisejících. Následující kriminologická část je věnována popisu domácího násilí jako takového, jeho dynamiky, zákonitostí a specifik, které jej odlišují od ostatních forem násilí. Jsou zde rozebrány jednotlivé aspekty tohoto jevu, jako je neveřejnost, opakování a dlouhodobost, jasné a neměnné vymezení rolí apod. Dále je domácí násilí rozděleno podle jeho druhů a forem, které jsou blíže charakterizovány. Poslední pasáž kriminologické části nahlíží na téma z pohledu viktimologie, která se zabývá oběťmi trestných činů. Cílem této části je rozdělit a popsat domácí násilí a jeho jednotlivá specifika v závislosti na oběti. Lze jej tak dělit na násilí partnerské,...cs_CZ
uk.abstract.enThe topic of the submitted diploma thesis is "Domestic violence and its prevention". Domestic violence is a societal problem accompanying the society since time immemorial. For a long time this phenomenon has been understood by society only as a private matter and government should intervene only in extreme cases. This state has been changing for the last two decades. Both professional and general public has begun to accept the opinion that domestic violence is a public issue that requires a state intervention. Domestic violence must be perceived interdisciplinary because it is a very complex problem. In the introductory part there is presented a definition of domestic violence and some other terms related to it. The following criminological part describes domestic violence itself, its dynamics, principles and specifics that make it different from other forms of violence. In this chapter, various aspects of this phenomenon are analysed, such as private nature, repetition and longevity, clearly defined constant roles, etc. Further, domestic violence is divided according to its types and forms that are specified in details. The last section of the criminology part looks at the topic from the perspective of victimology which studies victims of a crime. The aim of this section is to divide and describe...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV