Show simple item record

The Concepts of the Church in the Authentic Pauline Letters
dc.contributor.advisorRyšková, Mireia
dc.creatorŠimík, Vladimír
dc.date.accessioned2017-05-26T19:44:33Z
dc.date.available2017-05-26T19:44:33Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/65184
dc.description.abstractPojetí církve v nesporných listech apo tola Pavla Anotace Tato bakalá ská práce se zabývá pojetím církve apo tola Pavla, jak o ní vypovídají jeho nesporné listy. Autor se nezam uje na výklad jednotlivých Pavlových výrok o církvi, ale p iná í souhrnný pohled na tuto problematiku. Nejprve objas uje pou ití slova ekklésia v eckém a idovském prost edí a zp sob, jakým ho pou il apo tol Pavel. Dále popisuje r zné obrazy církve, které se v Pavlových listech vyskytují, a vysv tluje jejich význam pro pochopení jeho smý lení o církvi. Pozornost je v nována po átk m strukturalizace církve a rozvoje její hierarchie, probíhajícím za Pavlova ivota. Pozornost je v nována po átk m strukturalizace v církvi a jednotlivým funkcím v ní, které se za Pavlova ivota za ínaly formovat. V práci je rovn p iblí en Pavl v vztah ke k es anským obcím, které zalo il, jeho autorita a po adavky na ka dodenní ivot k es an . V záv re né kapitole, která je t i t m celé práce, autor shrnuje základní rysy Pavlova pojetí církve a podotýká, e tyto my lenky tvo í základ i sou asné ekleziologie. Klí ová slova apo tol Pavel, církev, communio, bohoslu ba, charisma, hierarchie, teologie, ekleziologie, T lo Kristovocs_CZ
dc.description.abstractThe Concepts of the Church in the Authentic Pauline Letters Abstract This graduation work deals with the concept of the church of Paul the Apostle, as portrayed in his undisputed letters. The author doesn t focus on the explanation of the single Paul s quotes about church, but aims to bring a complex view of the issue. First, it analyses the use of the word ecclesia in the Greek and the Jewish environment and the way that the Apostle Paul uses it. Further there are described different images of the church, appearing in the Paul s Epistles, and an interpretation of their importance for the understanding of Paul s vision of the church. The thesis aims attention at the beginnings of the church s institutionalization and the early hierarchy, which has been shaping during Paul s life. The work also depicts Paul s relationship with the Christian communities he founded, the authority and the requirements for daily life he represented for the early Christians. In the final chapter, which represents the core of the thesis, the author summarizes the basic fundamental characteristics of Paul s concept of the church and notices these ideas constitute also the basics of the current ecclesiology. Keywords Paul the Apostle, Church, Communio, Worship, Charisma, Hierarchy, Theology, Ecclesiology, Body of Christen_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Katolická teologická fakultacs_CZ
dc.titlePojetí církve v nesporných listech apoštola Pavlacs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-06-13
dc.description.departmentDepartment of Biblical Sciencesen_US
dc.description.departmentKatedra biblických vědcs_CZ
dc.description.facultyKatolická teologická fakultacs_CZ
dc.description.facultyCatholic Theological Facultyen_US
dc.identifier.repId133656
dc.title.translatedThe Concepts of the Church in the Authentic Pauline Lettersen_US
dc.contributor.refereeScarano, Angelo
dc.identifier.aleph001783402
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineTeologické naukycs_CZ
thesis.degree.disciplineTheological educationen_US
thesis.degree.programTeologiecs_CZ
thesis.degree.programTheologyen_US
uk.faculty-name.csKatolická teologická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enCatholic Theological Facultyen_US
uk.faculty-abbr.csKTFcs_CZ
uk.degree-discipline.csTeologické naukycs_CZ
uk.degree-discipline.enTheological educationen_US
uk.degree-program.csTeologiecs_CZ
uk.degree-program.enTheologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPojetí církve v nesporných listech apo tola Pavla Anotace Tato bakalá ská práce se zabývá pojetím církve apo tola Pavla, jak o ní vypovídají jeho nesporné listy. Autor se nezam uje na výklad jednotlivých Pavlových výrok o církvi, ale p iná í souhrnný pohled na tuto problematiku. Nejprve objas uje pou ití slova ekklésia v eckém a idovském prost edí a zp sob, jakým ho pou il apo tol Pavel. Dále popisuje r zné obrazy církve, které se v Pavlových listech vyskytují, a vysv tluje jejich význam pro pochopení jeho smý lení o církvi. Pozornost je v nována po átk m strukturalizace církve a rozvoje její hierarchie, probíhajícím za Pavlova ivota. Pozornost je v nována po átk m strukturalizace v církvi a jednotlivým funkcím v ní, které se za Pavlova ivota za ínaly formovat. V práci je rovn p iblí en Pavl v vztah ke k es anským obcím, které zalo il, jeho autorita a po adavky na ka dodenní ivot k es an . V záv re né kapitole, která je t i t m celé práce, autor shrnuje základní rysy Pavlova pojetí církve a podotýká, e tyto my lenky tvo í základ i sou asné ekleziologie. Klí ová slova apo tol Pavel, církev, communio, bohoslu ba, charisma, hierarchie, teologie, ekleziologie, T lo Kristovocs_CZ
uk.abstract.enThe Concepts of the Church in the Authentic Pauline Letters Abstract This graduation work deals with the concept of the church of Paul the Apostle, as portrayed in his undisputed letters. The author doesn t focus on the explanation of the single Paul s quotes about church, but aims to bring a complex view of the issue. First, it analyses the use of the word ecclesia in the Greek and the Jewish environment and the way that the Apostle Paul uses it. Further there are described different images of the church, appearing in the Paul s Epistles, and an interpretation of their importance for the understanding of Paul s vision of the church. The thesis aims attention at the beginnings of the church s institutionalization and the early hierarchy, which has been shaping during Paul s life. The work also depicts Paul s relationship with the Christian communities he founded, the authority and the requirements for daily life he represented for the early Christians. In the final chapter, which represents the core of the thesis, the author summarizes the basic fundamental characteristics of Paul s concept of the church and notices these ideas constitute also the basics of the current ecclesiology. Keywords Paul the Apostle, Church, Communio, Worship, Charisma, Hierarchy, Theology, Ecclesiology, Body of Christen_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Katedra biblických vědcs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV