Show simple item record

Církev jako nerodinné solidární politické společenství
dc.contributor.advisorNoble, Ivana
dc.creatorKušnieriková, Michaela
dc.date.accessioned2019-09-20T08:30:49Z
dc.date.available2019-09-20T08:30:49Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/63151
dc.description.abstractTáto dizertačná práca skúma prečo je metafora cirkvi ako rodiny nepostačujúca, keď sa sústredíme na vzťah cirkvi k svetu a predovšetkým na holistický koncept kresťanského konania. V tomto úsilí je do rozhovoru vovedená Arendtovej teória politického konania, Bonhoefferova ekleziológia a politická teológia a Stăniloaeho teológia sveta a konania. Korene rozdielnych pohľadov Arentovej a Bonhoeffera na symboliku rodiny sú odhalené v ich rozličnom poňatí konania. Preto sa ono stáva hlavnou témou debaty, zahrňujúc aj hlas Stăniloaeho, zameranej na interakciu konajúcich a miesto konania vo svete. Kresťanské povolanie je rozvinuté nielen ako konanie pre druhých, ale tiež s druhými v odpovedi na slová a činy Boha, existujúceho ako tri Osoby v spoločenstve. Tým, ako sú ľudia vťahovaní do tohto priestoru jedinečných vzťahov, sú zmocňovaní k vzájomnému aj k spoločnému konaniu tých, ktorí sú si rovní, a podieľajú sa na svetských a verejno-politických záležitostiach. Vzhľadom na to, že symbolika rodiny vyjadruje iba oklieštené poňatie konania, opomínajúc jeho spoločný aspekt, táto štúdia doplňuje túto symboliku o metaforu cirkvi ako solidárneho politického spoločenstva. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis explores why the metaphor of the church as a family is insufficient, when we focus on the relation of the church to the world and primarily on a holistic concept of Christian acting. In this attempt, Arendt's theory of political action, Bonhoeffer's ecclesiology and political theology and Stăniloae's theology of the world and acting are brought into a conversation. The roots of the different views of Arendt and Bonhoeffer on the family symbolism are traced to their distinct notions of acting. Therefore, including also Stăniloae's voice, this becomes the central theme of the debate focusing on the inter-action of actors and acting's place in the world. Christian calling is unfolded not only as acting for others, but also with others in a response to the words and deeds of God existing as three Persons in communion. As human beings are drawn into this space of unique relations, they are empowered to communal and common acting of equals participating in worldly and public-political issues. Since a familial symbolism conveys only a limited notion of acting, omitting its common aspect, this study complements this symbolism with a metaphor of the church as a solidary political community. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Evangelická teologická fakultacs_CZ
dc.titleThe Church as a Non-familial Solidary Political Communityen_US
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-05-13
dc.description.departmentEkumenický institutcs_CZ
dc.description.departmentEcumenical Instituteen_US
dc.description.facultyEvangelická teologická fakultacs_CZ
dc.description.facultyProtestant Theological Facultyen_US
dc.identifier.repId89688
dc.title.translatedCírkev jako nerodinné solidární politické společenstvícs_CZ
dc.contributor.refereeŠtěch, František
dc.contributor.refereeHušek, Vít
dc.identifier.aleph001775886
thesis.degree.nameTh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSystematická a praktická teologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineSystematic and Practical Theologyen_US
thesis.degree.programTheologyen_US
thesis.degree.programTeologiecs_CZ
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csEvangelická teologická fakulta::Ekumenický institutcs_CZ
uk.taxonomy.organization-enProtestant Theological Faculty::Ecumenical Instituteen_US
uk.faculty-name.csEvangelická teologická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enProtestant Theological Facultyen_US
uk.faculty-abbr.csETFcs_CZ
uk.degree-discipline.csSystematická a praktická teologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enSystematic and Practical Theologyen_US
uk.degree-program.csTeologiecs_CZ
uk.degree-program.enTheologyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csTáto dizertačná práca skúma prečo je metafora cirkvi ako rodiny nepostačujúca, keď sa sústredíme na vzťah cirkvi k svetu a predovšetkým na holistický koncept kresťanského konania. V tomto úsilí je do rozhovoru vovedená Arendtovej teória politického konania, Bonhoefferova ekleziológia a politická teológia a Stăniloaeho teológia sveta a konania. Korene rozdielnych pohľadov Arentovej a Bonhoeffera na symboliku rodiny sú odhalené v ich rozličnom poňatí konania. Preto sa ono stáva hlavnou témou debaty, zahrňujúc aj hlas Stăniloaeho, zameranej na interakciu konajúcich a miesto konania vo svete. Kresťanské povolanie je rozvinuté nielen ako konanie pre druhých, ale tiež s druhými v odpovedi na slová a činy Boha, existujúceho ako tri Osoby v spoločenstve. Tým, ako sú ľudia vťahovaní do tohto priestoru jedinečných vzťahov, sú zmocňovaní k vzájomnému aj k spoločnému konaniu tých, ktorí sú si rovní, a podieľajú sa na svetských a verejno-politických záležitostiach. Vzhľadom na to, že symbolika rodiny vyjadruje iba oklieštené poňatie konania, opomínajúc jeho spoločný aspekt, táto štúdia doplňuje túto symboliku o metaforu cirkvi ako solidárneho politického spoločenstva. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis explores why the metaphor of the church as a family is insufficient, when we focus on the relation of the church to the world and primarily on a holistic concept of Christian acting. In this attempt, Arendt's theory of political action, Bonhoeffer's ecclesiology and political theology and Stăniloae's theology of the world and acting are brought into a conversation. The roots of the different views of Arendt and Bonhoeffer on the family symbolism are traced to their distinct notions of acting. Therefore, including also Stăniloae's voice, this becomes the central theme of the debate focusing on the inter-action of actors and acting's place in the world. Christian calling is unfolded not only as acting for others, but also with others in a response to the words and deeds of God existing as three Persons in communion. As human beings are drawn into this space of unique relations, they are empowered to communal and common acting of equals participating in worldly and public-political issues. Since a familial symbolism conveys only a limited notion of acting, omitting its common aspect, this study complements this symbolism with a metaphor of the church as a solidary political community. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, Ekumenický institutcs_CZ
thesis.grade.codeP


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV