Show simple item record

Nursing Care of Seniors in Intensive Care Unit-ICU and Anaesthesiology and Resuscitation Unit-ARU
dc.contributor.advisorHošťálková, Monika
dc.creatorSvitáková, Jana
dc.date.accessioned2017-05-16T16:19:34Z
dc.date.available2017-05-16T16:19:34Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/57611
dc.description.abstractVšeobecné sestry v rámci své profese poskytují ošetřovatelskou péči pacientům různých věkových skupin. Poměrně hojně zastoupenou skupinu tvoří senioři. Tato skutečnost je dána prodlužující se průměrnou délkou života, pokrokem medicíny a také polymorbiditou seniorů, která se často stává příčinou jejich hospitalizace. Ošetřovatelská péče o seniory je náročná zejména vzhledem k výskytu řady geriatrických symptomů, omezení kognitivních funkcí a neschopnosti sebepéče. Mnohem náročnější situace pak nastane, pokud stav geriatrického pacienta vyžaduje péči na odděleních ARO či JIP. Označení problematických oblastí v intenzivní ošetřovatelské péči o seniora vede k vyvození případných opatření pro praxi. V rámci bakalářské práce bylo realizováno kvantitativní výzkumné šetření formou dotazníku. Výzkumný vzorek tvořily všeobecné sestry na odděleních intenzivní péče, tedy oborových jednotkách intenzivní péče (JIP) a anesteziologicko-resuscitačních odděleních (ARO). Z celkového počtu 120 rozdaných dotazníků (100 %) se vrátilo 94 dotazníků (78,33 %), které bylo možné použít. Realizace výzkumného šetření proběhla v únoru roku 2012. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, praktické a teoretické. Hlavním cílem práce bylo zmapovat problematiku poskytování ošetřovatelské péče seniorům na ARO a JIP. Cíl byl splněn....cs_CZ
dc.description.abstractGeneral nurses in their proffesion provide nursing care to patients of different age groups. Quite frequently represented group are seniors. This fact is due to the increase in life expectancy, medical advances and polymorbidity of seniors, which is often the cause of their hospitalization. Nursing care for seniors is particularly challenging due to the occurence of many geriatric symptoms, restriction of cognitive functions and inabillity to self care. Much more difficult situation occurs, if the state of geriatric patient requires care in ARO (Department of Anesthesiology and Resuscitation) or ICU (Intensive Care Unit). Identification of problem areas in intensive nursing care for seniors leads to infer the possible measures for practice. In terms of this thesis quantitative research was carried out using a questionnaire survey. Research group consisted of general nurses from departments of intensive care, thus professional intesive care units (ICU) and department of anesthesiology and resuscitation. Out of the total number of 120 distributed questionnaires (100 %) returned 94 usable questionnaires (78,33 %). Realization of research survey was conducted in February 2012. The thesis consists of two parts, the practical and theoretical. The main objective was to map the problem of providing nursing...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova. 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectOšetřovatelská péčecs_CZ
dc.subjectIntenzivní péčecs_CZ
dc.subjectSeniorcs_CZ
dc.subjectFyzická zátěžcs_CZ
dc.subjectPsychická zátěžcs_CZ
dc.subjectVšeobecná sestracs_CZ
dc.subjectGeriatrický syndromcs_CZ
dc.subjectOšetřovatelský problémcs_CZ
dc.subjectnursing careen_US
dc.subjectintensive careen_US
dc.subjectsenioren_US
dc.subjectphysical loaden_US
dc.subjectmental loaden_US
dc.subjectgeneral nurseen_US
dc.subjectgeriatric syndromeen_US
dc.subjectnursing problemen_US
dc.titleOšetřovatelská péče o seniora na oddělení ARO, JIPcs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-02-11
dc.description.departmentInstitute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
dc.description.departmentÚstav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.identifier.repId101555
dc.title.translatedNursing Care of Seniors in Intensive Care Unit-ICU and Anaesthesiology and Resuscitation Unit-ARUen_US
dc.contributor.refereeMrákava, Vlastimil
dc.identifier.aleph001557666
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineGeneral Nurseen_US
thesis.degree.disciplineVšeobecná sestracs_CZ
thesis.degree.programOšetřovatelstvícs_CZ
thesis.degree.programNursingen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Institute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csVšeobecná sestracs_CZ
uk.degree-discipline.enGeneral Nurseen_US
uk.degree-program.csOšetřovatelstvícs_CZ
uk.degree-program.enNursingen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csVšeobecné sestry v rámci své profese poskytují ošetřovatelskou péči pacientům různých věkových skupin. Poměrně hojně zastoupenou skupinu tvoří senioři. Tato skutečnost je dána prodlužující se průměrnou délkou života, pokrokem medicíny a také polymorbiditou seniorů, která se často stává příčinou jejich hospitalizace. Ošetřovatelská péče o seniory je náročná zejména vzhledem k výskytu řady geriatrických symptomů, omezení kognitivních funkcí a neschopnosti sebepéče. Mnohem náročnější situace pak nastane, pokud stav geriatrického pacienta vyžaduje péči na odděleních ARO či JIP. Označení problematických oblastí v intenzivní ošetřovatelské péči o seniora vede k vyvození případných opatření pro praxi. V rámci bakalářské práce bylo realizováno kvantitativní výzkumné šetření formou dotazníku. Výzkumný vzorek tvořily všeobecné sestry na odděleních intenzivní péče, tedy oborových jednotkách intenzivní péče (JIP) a anesteziologicko-resuscitačních odděleních (ARO). Z celkového počtu 120 rozdaných dotazníků (100 %) se vrátilo 94 dotazníků (78,33 %), které bylo možné použít. Realizace výzkumného šetření proběhla v únoru roku 2012. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, praktické a teoretické. Hlavním cílem práce bylo zmapovat problematiku poskytování ošetřovatelské péče seniorům na ARO a JIP. Cíl byl splněn....cs_CZ
uk.abstract.enGeneral nurses in their proffesion provide nursing care to patients of different age groups. Quite frequently represented group are seniors. This fact is due to the increase in life expectancy, medical advances and polymorbidity of seniors, which is often the cause of their hospitalization. Nursing care for seniors is particularly challenging due to the occurence of many geriatric symptoms, restriction of cognitive functions and inabillity to self care. Much more difficult situation occurs, if the state of geriatric patient requires care in ARO (Department of Anesthesiology and Resuscitation) or ICU (Intensive Care Unit). Identification of problem areas in intensive nursing care for seniors leads to infer the possible measures for practice. In terms of this thesis quantitative research was carried out using a questionnaire survey. Research group consisted of general nurses from departments of intensive care, thus professional intesive care units (ICU) and department of anesthesiology and resuscitation. Out of the total number of 120 distributed questionnaires (100 %) returned 94 usable questionnaires (78,33 %). Realization of research survey was conducted in February 2012. The thesis consists of two parts, the practical and theoretical. The main objective was to map the problem of providing nursing...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
dc.identifier.lisID990015576660106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV