Show simple item record

Grammatical description and analysis of intrasentential codeswitching between Dutch and English
"Story o dvou jazycích." Gramatický rozbor a analýza vnitrovětného přepínání kódů mezi nizozemštinou a angličtinou
dc.contributor.advisorPekelder, Jan
dc.creatorRezková, Iva
dc.date.accessioned2018-10-29T18:27:16Z
dc.date.available2018-10-29T18:27:16Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/56920
dc.description.abstractv češtině Dizertační práce zkoumá jednu z forem jazykového kontaktu v současné nizozemštině: vnitrovětné přepínání kódů mezi nizozemštinou a angličtinou (intrasentential codeswitching). Termínem vnitrovětné přepínání kódů se zde rozumí dvoujazyčná řečová situace, v níž mají dané jazyky gramaticky nerovnocenné role. Matriční jazyk (zde nizozemština) určuje gramatickou strukturu smíšené konstrukce, jazyk zapuštěný (zde angličtina) poskytuje elementy různé délky, jež jsou do matričního větného rámce vkládány. Pojetí přepínání kódů jako určitého druhu vkládání (inzerce) je založena na teorii Myers-Scottonové, jež je představena v inzerčním modelu Matrix Language Frame Model (MLF-model). Jde o strukturální model opírající se o neuro- a psycholingvistické výzkumy tvorby jazyka, jejichž výsledkem je formulace všeobecně platných gramatických hypotéz a principů, které definují morfologické a syntaktické vlastnosti smíšených vět/frází. Práce se zabývá zapouštěním angličtiny do nizozemské větné konstrukce z hlediska gramatického. Výzkumný materiál tvoří psaný korpus složený ze 430 vět, u nichž došlo ke zmíněnému přepnutí kódů. Je proveden morfologický a syntaktický rozbor vět a jsou popsány gramatické tendence jednotlivých zapuštěných větných členů. Na základě pozorovaných jevů jsou formulovány tzv. "lokální"...cs_CZ
dc.description.abstractin English This dissertation deals with one form of language contact in today's Dutch: the 'intrasentential codeswitching' between Dutch and English. The term 'intrasentential codeswitching' refers to such a bilingual situation in which the two languages have unequal roles: the so called matrix language (here: Dutch) determines the grammatical structure of codeswitching, and the so called embedded language (here: English) provides elements of various length which are inserted/embedded into the matrix frame. The definition of codeswitching which sees the phenomenon as a kind of insertion is based on Myers-Scotton's theories (1992, 2001, 2005) introduced in Matrix Language Frame Model (MLF-model). It is a structural model based on neuro- and psycho-linguistic research of language formation. The outcome of the research is a formulation of a set of grammatical hypotheses and principals which explain the codeswitching structure and which the author declares to be universally applicable to all language pairs. In this research, the Dutch-English codeswitching has been examined from a grammatical point of view. The research material consists of a written corpus, which contains 430 examples of Dutch-English mixed sentences. First of all, a morphological and syntactical analysis of the corpus has been...en_US
dc.languageDutchcs_CZ
dc.language.isonl_NL
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectcodeswitchingen_US
dc.subjectlanguage contacten_US
dc.subjectmatrix languageen_US
dc.subjectembedded languageen_US
dc.subjectmatrix language frame modelen_US
dc.subjectpřepínání kódůcs_CZ
dc.subjectjazykový kontaktcs_CZ
dc.subjectmatriční jazykcs_CZ
dc.subjectzapuštěný jazykcs_CZ
dc.subjectmodel MLFcs_CZ
dc.title"De Story van Twee Talen" Grammaticale beschrijving en analyse van intrasententiële codewisseling tussen het Nederlands en het Engelsnl_NL
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-04-15
dc.description.departmentInstitute of Germanic Studiesen_US
dc.description.departmentÚstav germánských studiícs_CZ
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId103722
dc.title.translatedGrammatical description and analysis of intrasentential codeswitching between Dutch and Englishen_US
dc.title.translated"Story o dvou jazycích." Gramatický rozbor a analýza vnitrovětného přepínání kódů mezi nizozemštinou a angličtinoucs_CZ
dc.contributor.refereeNortier, Jacomine
dc.contributor.refereeVismans, Roel
dc.identifier.aleph001714220
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineGermanic Languages and Literaturesen_US
thesis.degree.disciplineGermánské jazyky a literaturycs_CZ
thesis.degree.programPhilologyen_US
thesis.degree.programFilologiecs_CZ
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Ústav germánských studiícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Institute of Germanic Studiesen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csGermánské jazyky a literaturycs_CZ
uk.degree-discipline.enGermanic Languages and Literaturesen_US
uk.degree-program.csFilologiecs_CZ
uk.degree-program.enPhilologyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csv češtině Dizertační práce zkoumá jednu z forem jazykového kontaktu v současné nizozemštině: vnitrovětné přepínání kódů mezi nizozemštinou a angličtinou (intrasentential codeswitching). Termínem vnitrovětné přepínání kódů se zde rozumí dvoujazyčná řečová situace, v níž mají dané jazyky gramaticky nerovnocenné role. Matriční jazyk (zde nizozemština) určuje gramatickou strukturu smíšené konstrukce, jazyk zapuštěný (zde angličtina) poskytuje elementy různé délky, jež jsou do matričního větného rámce vkládány. Pojetí přepínání kódů jako určitého druhu vkládání (inzerce) je založena na teorii Myers-Scottonové, jež je představena v inzerčním modelu Matrix Language Frame Model (MLF-model). Jde o strukturální model opírající se o neuro- a psycholingvistické výzkumy tvorby jazyka, jejichž výsledkem je formulace všeobecně platných gramatických hypotéz a principů, které definují morfologické a syntaktické vlastnosti smíšených vět/frází. Práce se zabývá zapouštěním angličtiny do nizozemské větné konstrukce z hlediska gramatického. Výzkumný materiál tvoří psaný korpus složený ze 430 vět, u nichž došlo ke zmíněnému přepnutí kódů. Je proveden morfologický a syntaktický rozbor vět a jsou popsány gramatické tendence jednotlivých zapuštěných větných členů. Na základě pozorovaných jevů jsou formulovány tzv. "lokální"...cs_CZ
uk.abstract.enin English This dissertation deals with one form of language contact in today's Dutch: the 'intrasentential codeswitching' between Dutch and English. The term 'intrasentential codeswitching' refers to such a bilingual situation in which the two languages have unequal roles: the so called matrix language (here: Dutch) determines the grammatical structure of codeswitching, and the so called embedded language (here: English) provides elements of various length which are inserted/embedded into the matrix frame. The definition of codeswitching which sees the phenomenon as a kind of insertion is based on Myers-Scotton's theories (1992, 2001, 2005) introduced in Matrix Language Frame Model (MLF-model). It is a structural model based on neuro- and psycho-linguistic research of language formation. The outcome of the research is a formulation of a set of grammatical hypotheses and principals which explain the codeswitching structure and which the author declares to be universally applicable to all language pairs. In this research, the Dutch-English codeswitching has been examined from a grammatical point of view. The research material consists of a written corpus, which contains 430 examples of Dutch-English mixed sentences. First of all, a morphological and syntactical analysis of the corpus has been...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav germánských studiícs_CZ
thesis.grade.codeP
dc.identifier.lisID990017142200106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV