Show simple item record

Consumer loans - elements, selected clauses in consumer loan contracts, the protection of a consumer
dc.contributor.advisorLiška, Petr
dc.creatorPetrusková, Lenka
dc.date.accessioned2017-05-16T06:19:35Z
dc.date.available2017-05-16T06:19:35Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/55269
dc.description.abstractNázev a shrnutí práce v českém jazyce Diplomová práce se jmenuje "Spotřebitelské úvěry - znaky, vybraná ustanovení smluv o spotřebitelském úvěru, ochrana spotřebitele". Práce je členěna na čtyři kapitoly. Cílem této práce bylo zpracovat, jak právní předpisy upravující spotřebitelský úvěr ovlivňují praxi a smluvní ustanovení a jak praxe využívá limitů daných zákonem. Dále se autorka zaměřuje na ochranu spotřebitele, na zákonná ustanovení, která mají za účel spotřebitele chránit a vyrovnávat jeho postavení slabší strany, a též instituce, které dozorují dodržování těchto předpisů, vedou správní řízení v případě porušení těchto povinností a ukládají sankce. V první kapitole se autorka věnuje ekonomickým faktorům spotřebitelského úvěru a základnímu definování pojmu spotřebitelského úvěru. Kapitola druhá se zabývá právní úpravou - jednak obecnou v občanském a novém občanském zákoníku, jednak je kladen důraz především na právní úpravu v zákoně o spotřebitelském úvěru. Právní úprava v zákoně o spotřebitelském úvěru je členěna na jednotlivé podkapitoly, jež se věnují stěžejním bodům právní úpravy - vývoji zákonů upravujících čistě právní úpravu spotřebitelského úvěru, právní posloupnosti jednotlivých úprav, působnosti zákona o spotřebitelském úvěru, změnám po novele, posouzení schopnosti spotřebitele splácet...cs_CZ
dc.description.abstractof the Thesis: "Consumer loans - elements, selected clauses in consumer loan contracts, the protection of a consumer" The aim of this thesis is to describe in which ways laws regulating consumer credit effect praxis and contract provisions and how the praxis uses the limits given by the law. Author focuses on customer protection, law provisions, which should protect him and equalize his weaker position and state institutions, which control following this law provisions and administrative procedure in case of infringement of this law provisions. The thesis consists of four chapters. In the first chapter the author concentrates on economic factors of consumer credits and basic definitions of consumer credits. Second chapter is on the subject of law regulation. It is about general law regulation in civil code and new civil code and about specific law regulation in the statute of consumer credit. The law regulation in the statute of consumer credit is divided into 13 part- development of specific statutes on the subject of consumer credit, chronological succession, force, amendment, and discretion about consumer's ability to repay the loan, withdraw, notice, credit for buying goods, prepaying, agents, control and administrative offence, change of trade statute. Law provisions are commented and bound to...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectSpotřebitelský úvěr Spotřebitel Ochrana spotřebitelecs_CZ
dc.subjectConsumer credit Consumer Consumer protectionen_US
dc.titleSpotřebitelské úvěry - znaky, vybraná ustanovení smluv o spotřebitelském úvěru, ochrana spotřebitelecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-09-09
dc.description.departmentDepartment of Business Lawen_US
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId117527
dc.title.translatedConsumer loans - elements, selected clauses in consumer loan contracts, the protection of a consumeren_US
dc.contributor.refereeElek, Štefan
dc.identifier.aleph001625538
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra obchodního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Business Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csNázev a shrnutí práce v českém jazyce Diplomová práce se jmenuje "Spotřebitelské úvěry - znaky, vybraná ustanovení smluv o spotřebitelském úvěru, ochrana spotřebitele". Práce je členěna na čtyři kapitoly. Cílem této práce bylo zpracovat, jak právní předpisy upravující spotřebitelský úvěr ovlivňují praxi a smluvní ustanovení a jak praxe využívá limitů daných zákonem. Dále se autorka zaměřuje na ochranu spotřebitele, na zákonná ustanovení, která mají za účel spotřebitele chránit a vyrovnávat jeho postavení slabší strany, a též instituce, které dozorují dodržování těchto předpisů, vedou správní řízení v případě porušení těchto povinností a ukládají sankce. V první kapitole se autorka věnuje ekonomickým faktorům spotřebitelského úvěru a základnímu definování pojmu spotřebitelského úvěru. Kapitola druhá se zabývá právní úpravou - jednak obecnou v občanském a novém občanském zákoníku, jednak je kladen důraz především na právní úpravu v zákoně o spotřebitelském úvěru. Právní úprava v zákoně o spotřebitelském úvěru je členěna na jednotlivé podkapitoly, jež se věnují stěžejním bodům právní úpravy - vývoji zákonů upravujících čistě právní úpravu spotřebitelského úvěru, právní posloupnosti jednotlivých úprav, působnosti zákona o spotřebitelském úvěru, změnám po novele, posouzení schopnosti spotřebitele splácet...cs_CZ
uk.abstract.enof the Thesis: "Consumer loans - elements, selected clauses in consumer loan contracts, the protection of a consumer" The aim of this thesis is to describe in which ways laws regulating consumer credit effect praxis and contract provisions and how the praxis uses the limits given by the law. Author focuses on customer protection, law provisions, which should protect him and equalize his weaker position and state institutions, which control following this law provisions and administrative procedure in case of infringement of this law provisions. The thesis consists of four chapters. In the first chapter the author concentrates on economic factors of consumer credits and basic definitions of consumer credits. Second chapter is on the subject of law regulation. It is about general law regulation in civil code and new civil code and about specific law regulation in the statute of consumer credit. The law regulation in the statute of consumer credit is divided into 13 part- development of specific statutes on the subject of consumer credit, chronological succession, force, amendment, and discretion about consumer's ability to repay the loan, withdraw, notice, credit for buying goods, prepaying, agents, control and administrative offence, change of trade statute. Law provisions are commented and bound to...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního právacs_CZ
dc.identifier.lisID990016255380106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV