Show simple item record

The electoral system of elections to the Chamber of Deputies of the Parliament of the CR and its potential changes
dc.contributor.advisorAntoš, Marek
dc.creatorŠochman, Václav
dc.date.accessioned2017-05-16T06:13:19Z
dc.date.available2017-05-16T06:13:19Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/55242
dc.description.abstractSHRNUTÍ Cílem diplomové práce je ověření hypotézy, že současná právní úprava volebního zákona odpovídá ústavním principům. Současně je záměrem práce označit části zákona, které by mohly být v rozporu s Ústavou. Ověření, popř. odmítnutí, hypotéz je dedukováno z odpovědí na výzkumné otázky, tj. zda je volební systém při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a je-li nyní příhodné současný volební systém měnit, případně jakým způsobem (za použití jakých prostředků). K nalezení odpovědí na výše zmíněné výzkumné otázky je použita metoda analýzy primárních a sekundárních informačních zdrojů, jejich interpretace a dedukce odpovídajících závěrů. Práce je členěna do dvanácti kapitol (včetně úvodu a závěru, resumé a použité literatury), přičemž za jádro práce lze nepochybně považovat pátou až osmou kapitolu. Druhá kapitola se zabývá teoretickým rozborem jednotlivých volebních systémů. Následující kapitola pak přináší pojednání o vývoji volebního systému při českých a československých parlamentních volbách v průběhu dvacátého století. Čtvrtý oddíl diplomové práce se pak zabývá ústavním zakotvením volebního systému při českých parlamentních volbách a základními principy volebního práva. V závěrečné kapitole jsou pak shrnuty získané poznatky a současně potvrzeny, popř. vyvráceny hypotézy nastíněné v...cs_CZ
dc.description.abstractThe goal of this diploma thesis is to verify hypotheses that the current legal framework of election law is in accordance with constitutional principles. Furthermore, author's intention is to highlight parts of the statute which may violate the Constitution. Such verification or rejection of hypotheses is deduced from the answers on the research questions, for instance if the voting system used within the course of the election to the Czech House of Representatives and if is desirable to modify the voting system and, if relevant in what manner (by what means). In order to answer these questions, the author applied the method of analyzing primary and secondary information sources, their interpretation and deduction of relevant conclusions. This thesis is divided into twelve chapters (incl. preface and conclusion, resume and bibliography) provided that the merit of the work can be found from chapter five to chapter eight. The second chapter is devoted to theoretical elaboration of individual voting systems. The following chapter discusses the evolution of the voting system used within the course of Czech and Czech-Slovak parliamentary elections in the 20th century. Fourth section of this paper is dedicated to constitutional establishment of the voting system used within the actual Czech parliamentary...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectvolbycs_CZ
dc.subjectvolební systémcs_CZ
dc.subjectelectionsen_US
dc.subjectelectoral systemen_US
dc.titleVolební systém ve volbách do PS PČR a jeho možná změnacs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-05-28
dc.description.departmentDepartment of Constitutional Lawen_US
dc.description.departmentKatedra ústavního právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId117885
dc.title.translatedThe electoral system of elections to the Chamber of Deputies of the Parliament of the CR and its potential changesen_US
dc.contributor.refereeKudrna, Jan
dc.identifier.aleph001591899
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra ústavního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Constitutional Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csSHRNUTÍ Cílem diplomové práce je ověření hypotézy, že současná právní úprava volebního zákona odpovídá ústavním principům. Současně je záměrem práce označit části zákona, které by mohly být v rozporu s Ústavou. Ověření, popř. odmítnutí, hypotéz je dedukováno z odpovědí na výzkumné otázky, tj. zda je volební systém při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a je-li nyní příhodné současný volební systém měnit, případně jakým způsobem (za použití jakých prostředků). K nalezení odpovědí na výše zmíněné výzkumné otázky je použita metoda analýzy primárních a sekundárních informačních zdrojů, jejich interpretace a dedukce odpovídajících závěrů. Práce je členěna do dvanácti kapitol (včetně úvodu a závěru, resumé a použité literatury), přičemž za jádro práce lze nepochybně považovat pátou až osmou kapitolu. Druhá kapitola se zabývá teoretickým rozborem jednotlivých volebních systémů. Následující kapitola pak přináší pojednání o vývoji volebního systému při českých a československých parlamentních volbách v průběhu dvacátého století. Čtvrtý oddíl diplomové práce se pak zabývá ústavním zakotvením volebního systému při českých parlamentních volbách a základními principy volebního práva. V závěrečné kapitole jsou pak shrnuty získané poznatky a současně potvrzeny, popř. vyvráceny hypotézy nastíněné v...cs_CZ
uk.abstract.enThe goal of this diploma thesis is to verify hypotheses that the current legal framework of election law is in accordance with constitutional principles. Furthermore, author's intention is to highlight parts of the statute which may violate the Constitution. Such verification or rejection of hypotheses is deduced from the answers on the research questions, for instance if the voting system used within the course of the election to the Czech House of Representatives and if is desirable to modify the voting system and, if relevant in what manner (by what means). In order to answer these questions, the author applied the method of analyzing primary and secondary information sources, their interpretation and deduction of relevant conclusions. This thesis is divided into twelve chapters (incl. preface and conclusion, resume and bibliography) provided that the merit of the work can be found from chapter five to chapter eight. The second chapter is devoted to theoretical elaboration of individual voting systems. The following chapter discusses the evolution of the voting system used within the course of Czech and Czech-Slovak parliamentary elections in the 20th century. Fourth section of this paper is dedicated to constitutional establishment of the voting system used within the actual Czech parliamentary...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra ústavního právacs_CZ
dc.identifier.lisID990015918990106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV