Show simple item record

Criminal aspects of domestic violence
dc.contributor.advisorHořák, Jaromír
dc.creatorVáňová, Radka
dc.date.accessioned2017-05-15T18:30:58Z
dc.date.available2017-05-15T18:30:58Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/52843
dc.description.abstractTrestněprávní aspekty domácího násilí RESUMÉ Domácí násilí je závažným společenským problémem s vysokou mírou latence. Ochrana obětí domácího násilí je zajišťována právními normami práva občanského, správního, trestního i dalšími právními normami. Trestní právo je jedním z důležitých prostředků pro řešení závažných forem domácího násilí. Trestní právo je však prostředkem ultima ratio, při jeho aplikaci je potřeba uplatňovat princip subsidiarity trestní represe. Cílem diplomové práce je podat přehled o právních normách trestního práva hmotného a procesního, které jsou určeny na ochranu obětí domácího násilí a jejich stručná analýza s ohledem na tento závažný jev. Důraz je kladen především na trestný čin týrání osoby žijící ve společné domácnosti, týrání svěřené osoby a nebezpečné pronásledování. Z procesního hlediska se diplomová práce věnuje otázce souhlasu poškozeného s trestním stíháním, institutu vazby a postavení poškozeného v rámci trestního řízení. Práce obsahuje návrhy právní úpravy de lege ferenda. První kapitola se zabývá teoretickými a praktickými poznatky o domácím násilí, vymezením pojmu domácí násilí a seznámení se specifiky tohoto jevu. Dále se věnuje obětem a pachatelům domácího násilí. Druhá kapitola uvádí do trestněprávní problematiky a podává nástin vývoje právní úpravy. Jádrem celé práce...cs_CZ
dc.description.abstractCriminal aspects of domestic violence SUMMARY Domestic violence is a serious social concern with high level of latency. The domestic violence victims protection is ensured by legal standarts of Civil, Administrative and Criminal Law and other legal standarts. Criminal Law is one of the important instruments for tackling of serious forms of domestic violence. However Criminal Law is an instrument "ultima ratio" which needs claiming of subsidiarity principal of the crime repression. The purpose of my thesis is to bring a summary of the legal standarts of Criminal Substantive Law and Criminal Procedure, that are dedicated to protect the victims of domestic violence. It also provides the brief analyses of the legal standards with respect to this serious phenomenon. The emphasis is put particularly on the criminal offences maltreatment of a person living in common domestic matters, maltreatment of a person in a guardianship and stalking. From procedural point of view the thesis addresses the issue of the consent of the victim to the criminal prosecution, institute of detention and the status of victims in criminal proceedings. The thesis also makes recommendations for the legislation de lege ferenda. Chapter one outlines theoretical and practical findings of domestic violence, defines the notion and describes...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectdomácí násilícs_CZ
dc.subjectoběť domácího násilícs_CZ
dc.subjecttrestní právocs_CZ
dc.subjectdomestic violenceen_US
dc.subjectvictim of domestic violenceen_US
dc.subjectcriminal lawen_US
dc.titleTrestněprávní aspekty domácího násilícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-06-25
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId117877
dc.title.translatedCriminal aspects of domestic violenceen_US
dc.contributor.refereeVanduchová, Marie
dc.identifier.aleph001623418
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTrestněprávní aspekty domácího násilí RESUMÉ Domácí násilí je závažným společenským problémem s vysokou mírou latence. Ochrana obětí domácího násilí je zajišťována právními normami práva občanského, správního, trestního i dalšími právními normami. Trestní právo je jedním z důležitých prostředků pro řešení závažných forem domácího násilí. Trestní právo je však prostředkem ultima ratio, při jeho aplikaci je potřeba uplatňovat princip subsidiarity trestní represe. Cílem diplomové práce je podat přehled o právních normách trestního práva hmotného a procesního, které jsou určeny na ochranu obětí domácího násilí a jejich stručná analýza s ohledem na tento závažný jev. Důraz je kladen především na trestný čin týrání osoby žijící ve společné domácnosti, týrání svěřené osoby a nebezpečné pronásledování. Z procesního hlediska se diplomová práce věnuje otázce souhlasu poškozeného s trestním stíháním, institutu vazby a postavení poškozeného v rámci trestního řízení. Práce obsahuje návrhy právní úpravy de lege ferenda. První kapitola se zabývá teoretickými a praktickými poznatky o domácím násilí, vymezením pojmu domácí násilí a seznámení se specifiky tohoto jevu. Dále se věnuje obětem a pachatelům domácího násilí. Druhá kapitola uvádí do trestněprávní problematiky a podává nástin vývoje právní úpravy. Jádrem celé práce...cs_CZ
uk.abstract.enCriminal aspects of domestic violence SUMMARY Domestic violence is a serious social concern with high level of latency. The domestic violence victims protection is ensured by legal standarts of Civil, Administrative and Criminal Law and other legal standarts. Criminal Law is one of the important instruments for tackling of serious forms of domestic violence. However Criminal Law is an instrument "ultima ratio" which needs claiming of subsidiarity principal of the crime repression. The purpose of my thesis is to bring a summary of the legal standarts of Criminal Substantive Law and Criminal Procedure, that are dedicated to protect the victims of domestic violence. It also provides the brief analyses of the legal standards with respect to this serious phenomenon. The emphasis is put particularly on the criminal offences maltreatment of a person living in common domestic matters, maltreatment of a person in a guardianship and stalking. From procedural point of view the thesis addresses the issue of the consent of the victim to the criminal prosecution, institute of detention and the status of victims in criminal proceedings. The thesis also makes recommendations for the legislation de lege ferenda. Chapter one outlines theoretical and practical findings of domestic violence, defines the notion and describes...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV