Show simple item record

Internet business transactions with an international element
dc.contributor.advisorBrodec, Jan
dc.creatorHůlka, Tomáš
dc.date.accessioned2017-06-01T22:32:40Z
dc.date.available2017-06-01T22:32:40Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/51452
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou internetových transakcí ve vztahu k mezinárodnímu právu soukromému, zejména pak současnými prameny práva, jež upravují přeshraniční koupi. Práce je rozdělena do tří částí. První část práce se věnuje obecným otázkám internetových transakcí, konkrétně problematice vztahu Internetu a práva, identifikaci subjektů na Internetu, přičitatelnosti právních následků způsobených činností elektronických agentů a v neposlední řadě také elektronické kontraktaci, zejména pak doručování elektronické komunikace a technickým způsobům prezentace obchodních podmínek pomocí služby WWW. V druhé části práce jsou rozebrány nejdůležitější prameny současné právní úpravy přeshraniční koupě na úrovni mezinárodního práva soukromého, zejména ty, které jsou součástí právního řádu České republiky - Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, nařízení Řím I a zákon č. 91/2012 Sb. (zákon o mezinárodním právu soukromém) a kromě nich také relativně nová unifikovaná přímá úprava některých otázek elektronického uzavírání a plnění smluv obsažená v Úmluvě OSN o použití prostředků elektronické komunikace v mezinárodních smlouvách. V rozboru je poukázáno na to, zda a jaké otázky vyvolává aplikace uvedených právních pramenů na právní poměry vzešlé z internetových transakcí. Pojednáno je také o...cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis deals with issue of Internet transactions in relation to the private international law, particularly with recent sources of law that govern cross-border sale. The thesis is divided into three parts. The first part addresses general issues of Internet transactions, namely the relationship between the Internet and the law, identification of subjects on the Internet, attributability of legal effects caused due to operation of electronic agents and last but not least electronic contracting, especially delivery of electronic communication and technical methods of presentation of terms and conditions by Internet service WWW. Part two provides analysis of the most important sources of law that govern cross- border sale at the private international law level, particularly those that are part of the Czech legal system, namely the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, the regulation Rome I and the Act no. 91/2012 Coll. (the act governing private international law) and beside those also relatively new unified substantive rules governing some issues of formation and performance of contracts electronically contained in the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts. In the analysis is addressed whether and what...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectInternetcs_CZ
dc.subjectmezinárodní právo soukromécs_CZ
dc.subjectkupní smlouvacs_CZ
dc.subjectInterneten_US
dc.subjectprivate international lawen_US
dc.subjectcontract of saleen_US
dc.titleInternetové obchodování s mezinárodním prvkemcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-04-20
dc.description.departmentDepartment of Business Lawen_US
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId169967
dc.title.translatedInternet business transactions with an international elementen_US
dc.contributor.refereeRůžička, Květoslav
dc.identifier.aleph002136075
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra obchodního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Business Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá problematikou internetových transakcí ve vztahu k mezinárodnímu právu soukromému, zejména pak současnými prameny práva, jež upravují přeshraniční koupi. Práce je rozdělena do tří částí. První část práce se věnuje obecným otázkám internetových transakcí, konkrétně problematice vztahu Internetu a práva, identifikaci subjektů na Internetu, přičitatelnosti právních následků způsobených činností elektronických agentů a v neposlední řadě také elektronické kontraktaci, zejména pak doručování elektronické komunikace a technickým způsobům prezentace obchodních podmínek pomocí služby WWW. V druhé části práce jsou rozebrány nejdůležitější prameny současné právní úpravy přeshraniční koupě na úrovni mezinárodního práva soukromého, zejména ty, které jsou součástí právního řádu České republiky - Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, nařízení Řím I a zákon č. 91/2012 Sb. (zákon o mezinárodním právu soukromém) a kromě nich také relativně nová unifikovaná přímá úprava některých otázek elektronického uzavírání a plnění smluv obsažená v Úmluvě OSN o použití prostředků elektronické komunikace v mezinárodních smlouvách. V rozboru je poukázáno na to, zda a jaké otázky vyvolává aplikace uvedených právních pramenů na právní poměry vzešlé z internetových transakcí. Pojednáno je také o...cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis deals with issue of Internet transactions in relation to the private international law, particularly with recent sources of law that govern cross-border sale. The thesis is divided into three parts. The first part addresses general issues of Internet transactions, namely the relationship between the Internet and the law, identification of subjects on the Internet, attributability of legal effects caused due to operation of electronic agents and last but not least electronic contracting, especially delivery of electronic communication and technical methods of presentation of terms and conditions by Internet service WWW. Part two provides analysis of the most important sources of law that govern cross- border sale at the private international law level, particularly those that are part of the Czech legal system, namely the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, the regulation Rome I and the Act no. 91/2012 Coll. (the act governing private international law) and beside those also relatively new unified substantive rules governing some issues of formation and performance of contracts electronically contained in the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts. In the analysis is addressed whether and what...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního právacs_CZ
dc.identifier.lisID990021360750106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV