Show simple item record

Who are environmental journalists?
dc.contributor.advisorNovák, Arnošt
dc.creatorDoležalová, Petra
dc.date.accessioned2020-08-21T22:58:12Z
dc.date.available2020-08-21T22:58:12Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/49078
dc.description.abstract( esky) Tato práce se zabývá noviná i, kte í pí í o ivotním prost edí a p írod . Tématem jsou pracovní rutiny a postoje k p írod a ivotnímu prost edí. Pro výzkum noviná je pou it koncept gatekeepera. V první ásti diplomové práce jsem zpracovala teoretická východiska v podob mediální komunikace a konstruktivistické perspektivy, klí ové termíny v oblasti médií a ivotního prost edí a jejich vývoj. V empirické ásti diplomové práce jsem pou ila kvalitativní výzkumnou metodu - polostrukturované rozhovory dopln né analýzou informa ních zdroj , data jsem zpracovala pomocí triangulace. Popsala jsem vztah, názory a hodnoty respondent ve vztahu k p írod a ivotnímu prost edí. Identifikovala jsem pracovní rutiny a výpov di respondent jsem doplnila analýzou informa ních zdroj . D le itými informa ními zdroji jsou odborníci, nevládní neziskové organizace a státní instituce p sobící v oblasti ivotního prost edí. P es asté oslovování NNO se ukázalo, e jako primární definující figurují hlavn odborníci a státní instituce. Tento výzkum potvrdil, e se média orientují p edev ím na odborné a politické autority, které dodávají mediálnímu sd lení d v ryhodnost. P es deklarovanou autonomii ve výb ru a zpracování témat byla patrná kontrola práce ze strany mediální organizace. Noviná i mají blízký vztah k p írod a k ivotnímu...cs_CZ
dc.description.abstract(english) The thesis deals with the environmental journalist, I use gatekeeper concept. The aim is to identify working routines and relationship with environmental and nature. In the first part, I complicate the theoretical basis. I first concerned with social constructionism of issue, media communication and key terms in media and environment. In empirical part is used the qualitative research strategy - an analysis of interviews with environmental journalists from news journals, weekly magazines and websites and analysis of information sources. I described relationship, opinions and values of environmental journalists to environment and nature. I identified the working routines and I completed it by the analysis of information sources. Important information sources are expert, non governance organization, states institutions in the environmental area. Experts and states institutions are primary defining. This research confirmed authority orientation of news. Journalists feel the autonomy in selection of topic, but I recorded pressures and controls from the media organizations. Journalists have a close relationship to nature and the environment, its protection is seen as important. Conservation lies in the modesty and sustainability.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studiícs_CZ
dc.subjectgatekeepercs_CZ
dc.subjectmediacs_CZ
dc.subjectživotní prostředícs_CZ
dc.subjectpřírodacs_CZ
dc.subjectgatekeeperen_US
dc.subjectmediaen_US
dc.subjectenvironmenten_US
dc.subjectnatureen_US
dc.titleKdo jsou novináří píšící o životním prostředí?cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-10-20
dc.description.departmentDepartment of Social and Cultural Ecologyen_US
dc.description.departmentKatedra sociální a kulturní ekologiecs_CZ
dc.description.facultyFakulta humanitních studiícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Humanitiesen_US
dc.identifier.repId106293
dc.title.translatedWho are environmental journalists?en_US
dc.contributor.refereeHladík, Radim
dc.identifier.aleph001396907
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSociální a kulturní ekologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineSocial and Cultural Ecologyen_US
thesis.degree.programEkologie a ochrana prostředícs_CZ
thesis.degree.programEcology and Environmental Protectionen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta humanitních studií::Katedra sociální a kulturní ekologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Humanities::Department of Social and Cultural Ecologyen_US
uk.faculty-name.csFakulta humanitních studiícs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Humanitiesen_US
uk.faculty-abbr.csFHScs_CZ
uk.degree-discipline.csSociální a kulturní ekologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enSocial and Cultural Ecologyen_US
uk.degree-program.csEkologie a ochrana prostředícs_CZ
uk.degree-program.enEcology and Environmental Protectionen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.cs( esky) Tato práce se zabývá noviná i, kte í pí í o ivotním prost edí a p írod . Tématem jsou pracovní rutiny a postoje k p írod a ivotnímu prost edí. Pro výzkum noviná je pou it koncept gatekeepera. V první ásti diplomové práce jsem zpracovala teoretická východiska v podob mediální komunikace a konstruktivistické perspektivy, klí ové termíny v oblasti médií a ivotního prost edí a jejich vývoj. V empirické ásti diplomové práce jsem pou ila kvalitativní výzkumnou metodu - polostrukturované rozhovory dopln né analýzou informa ních zdroj , data jsem zpracovala pomocí triangulace. Popsala jsem vztah, názory a hodnoty respondent ve vztahu k p írod a ivotnímu prost edí. Identifikovala jsem pracovní rutiny a výpov di respondent jsem doplnila analýzou informa ních zdroj . D le itými informa ními zdroji jsou odborníci, nevládní neziskové organizace a státní instituce p sobící v oblasti ivotního prost edí. P es asté oslovování NNO se ukázalo, e jako primární definující figurují hlavn odborníci a státní instituce. Tento výzkum potvrdil, e se média orientují p edev ím na odborné a politické autority, které dodávají mediálnímu sd lení d v ryhodnost. P es deklarovanou autonomii ve výb ru a zpracování témat byla patrná kontrola práce ze strany mediální organizace. Noviná i mají blízký vztah k p írod a k ivotnímu...cs_CZ
uk.abstract.en(english) The thesis deals with the environmental journalist, I use gatekeeper concept. The aim is to identify working routines and relationship with environmental and nature. In the first part, I complicate the theoretical basis. I first concerned with social constructionism of issue, media communication and key terms in media and environment. In empirical part is used the qualitative research strategy - an analysis of interviews with environmental journalists from news journals, weekly magazines and websites and analysis of information sources. I described relationship, opinions and values of environmental journalists to environment and nature. I identified the working routines and I completed it by the analysis of information sources. Important information sources are expert, non governance organization, states institutions in the environmental area. Experts and states institutions are primary defining. This research confirmed authority orientation of news. Journalists feel the autonomy in selection of topic, but I recorded pressures and controls from the media organizations. Journalists have a close relationship to nature and the environment, its protection is seen as important. Conservation lies in the modesty and sustainability.en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra sociální a kulturní ekologiecs_CZ
thesis.grade.code2
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV