Show simple item record

Ecohydrological survey of streams in urban and suburban landscape. Case study of the Vinor Brook.
dc.contributor.advisorMatoušková, Milada
dc.creatorKoubková, Lenka
dc.date.accessioned2020-07-07T16:04:48Z
dc.date.available2020-07-07T16:04:48Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/47996
dc.description.abstractEkohydrologický průzkum vodních toků v urbanizované a příměstské krajině. Aplikace na modelovém povodí Vinořského potoka. Abstrakt Diplomová práce se zabývá ekohydrologickým průzkumem v povodí Vinořského potoka, které bylo v 90. letech 20. století nadměrně ekologicky zatížené. Ekohydrologický stav je hodnocen na základě vyhodnocení odtokového režimu, jakosti povrchových vod, znečištění sedimentu a ekomorfologického průzkumu. Data byla získána terénním průzkumem. Průtoky byly měřeny hydrometrickou vrtulí. Kvalita povrchové vody byla stanovena na základě analýzy fyzikálně-chemických ukazatelů vody. Z hlediska jakosti vody jsou v povodí nejproblematičtější sloučeniny dusíku. Nejvyšší koncentrace dusičnanového a amoniakálního dusíku byly naměřeny na horním toku Vinořského potoka na profilu č. 1., který je ovlivňován přečištěnými odpadními vodami z ČOV Kbely. Z důvodu zjištění starého antropogenního znečištění dnových sedimentů těžkými kovy a arsenem v okolí Biologického rybníka byly jednorázově odebrány vzorky sedimentů z této lokality a obsah jednotlivých prvků byl stanoven metodou ICP OES. Následně byla provedena srovnávací analýza s předchozími průzkumy. Ze zjištěných koncentrací těžkých kovů a arsenu v sedimentech v okolí ...cs_CZ
dc.description.abstractEcohydrological survey of streams in urban and suburban landscape. Case study of the Vinoř Brook. Abstract This thesis deals with a ecohydrological survey of the Vinoř Brook which was seriously environmentally burdened in the 90s of the 20th century. The ecological status is determined by the assessment of runoff regime, surface water quality, sediment contamination and ecomorphological survey. Data was compiled by the field survey and measurements. Discharges were measured by the hydrometric propeller. The water quality was determined based on the analysis of physico-chemical parameters. The most problematic are compounds of nitrogen. The highest concentration of nitrate and ammonia nitrogen was measured on the upper stream of the Vinoř Brook in the profile No. 1. This profile is influenced by the outlet of the sewage wastewater treatment plant in Kbely. In order to find the old anthropogenic pollution of bottom sediments with heavy metals and arsenic in the vicinity of Biologický pond, sediments from this location were sampled and content of each element was determined by ICP OES method. Subsequently a comparative analysis was made with previous surveys. The observed concentrations of heavy metals and arsenic in sediments in the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.titleEkohydrologický průzkum vodních toků v urbanizované a příměstské krajině. Aplikace na modelové povodí Vinořského potoka.cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-09-19
dc.description.departmentKatedra fyzické geografie a geoekologiecs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Physical Geography and Geoecologyen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId67449
dc.title.translatedEcohydrological survey of streams in urban and suburban landscape. Case study of the Vinor Brook.en_US
dc.contributor.refereeBenešová, Libuše
dc.identifier.aleph001393003
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePhysical Geography and Geoecologyen_US
thesis.degree.disciplineFyzická geografie a geoekologiecs_CZ
thesis.degree.programGeographyen_US
thesis.degree.programGeografiecs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra fyzické geografie a geoekologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Physical Geography and Geoecologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFyzická geografie a geoekologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enPhysical Geography and Geoecologyen_US
uk.degree-program.csGeografiecs_CZ
uk.degree-program.enGeographyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csEkohydrologický průzkum vodních toků v urbanizované a příměstské krajině. Aplikace na modelovém povodí Vinořského potoka. Abstrakt Diplomová práce se zabývá ekohydrologickým průzkumem v povodí Vinořského potoka, které bylo v 90. letech 20. století nadměrně ekologicky zatížené. Ekohydrologický stav je hodnocen na základě vyhodnocení odtokového režimu, jakosti povrchových vod, znečištění sedimentu a ekomorfologického průzkumu. Data byla získána terénním průzkumem. Průtoky byly měřeny hydrometrickou vrtulí. Kvalita povrchové vody byla stanovena na základě analýzy fyzikálně-chemických ukazatelů vody. Z hlediska jakosti vody jsou v povodí nejproblematičtější sloučeniny dusíku. Nejvyšší koncentrace dusičnanového a amoniakálního dusíku byly naměřeny na horním toku Vinořského potoka na profilu č. 1., který je ovlivňován přečištěnými odpadními vodami z ČOV Kbely. Z důvodu zjištění starého antropogenního znečištění dnových sedimentů těžkými kovy a arsenem v okolí Biologického rybníka byly jednorázově odebrány vzorky sedimentů z této lokality a obsah jednotlivých prvků byl stanoven metodou ICP OES. Následně byla provedena srovnávací analýza s předchozími průzkumy. Ze zjištěných koncentrací těžkých kovů a arsenu v sedimentech v okolí ...cs_CZ
uk.abstract.enEcohydrological survey of streams in urban and suburban landscape. Case study of the Vinoř Brook. Abstract This thesis deals with a ecohydrological survey of the Vinoř Brook which was seriously environmentally burdened in the 90s of the 20th century. The ecological status is determined by the assessment of runoff regime, surface water quality, sediment contamination and ecomorphological survey. Data was compiled by the field survey and measurements. Discharges were measured by the hydrometric propeller. The water quality was determined based on the analysis of physico-chemical parameters. The most problematic are compounds of nitrogen. The highest concentration of nitrate and ammonia nitrogen was measured on the upper stream of the Vinoř Brook in the profile No. 1. This profile is influenced by the outlet of the sewage wastewater treatment plant in Kbely. In order to find the old anthropogenic pollution of bottom sediments with heavy metals and arsenic in the vicinity of Biologický pond, sediments from this location were sampled and content of each element was determined by ICP OES method. Subsequently a comparative analysis was made with previous surveys. The observed concentrations of heavy metals and arsenic in sediments in the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologiecs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
dc.identifier.lisID990013930030106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV